Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Effects of Adaptive Neuro-Fuzzy Logic Systems Trained with Heuristic Methods to Classification Problems

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 36 - 44, 25.12.2018

Öz

ANFIS is a decision-making
mechanism that is a combination of artificial neural networks and fuzzy logic
problems. In this rule-based system, inputs are passed through the ANFIS
layered structure and an output value is generated. This structure is used in many
areas such as classification, estimation, dynamic system identification in
recent years. Parameters determined by heuristic methods as usual. Heuristic
methods are divided into many categories such as swarm-based, physics-based and
chemistry based and aim to find optimum candidate solutions. In this study, we
tried to comparatively show that the effect on classification problems of ANFIS
trained with Cricket Algorithm with Chaos Map, and The Whale Optimization
Algorithm which are heuristic methods. It is seen that the studies performed on
the known datasets provide an increase in the accuracy of the trained network.
Another important aspect of the work is that the Cricket Algorithm with Chaos
Map is being used for the first time in ANFIS training. It is anticipated that
this will give the researchers an idea.

Kaynakça

 • [1] Ghomsheh V S, Shoorehdeli M A, Teshnehlab M 2007 Training ANFIS structure with modified PSO algorithm in 2007 Mediterranean Conf. on Control & Automation Athens pp. 1-6
 • [2] Karaboga D and Kaya E 2014 Training ANFIS using artificial bee colony algorithm for nonlinear dynamic systems identification in 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) pp. 493–496
 • [3] Haznedar B and Kalınlı A 2016 Training ANFIS Using Genetic Algorithm for Dynamic Systems Identification Int. J. of Intell. Sys. and Appl. in Eng. vol. 4 no. 1 pp. 44-47
 • [4] Canayaz M and Karcı A 2016 Cricket Behavior-Based Evolutionary Computation Technique in Solving Engineering Optimization Problems Appl. Intell. 44 pp. 362–376
 • [5] Canayaz M and Karcı A 2015 A novel approach for image compression based on multi-level image thresholding using discrete wavelet transform and cricket algorithm 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Malatya pp. 224-227
 • [6] Canayaz M and Demir, M 2016 Veri Kümelemede Yapay Atom Algoritması ve Cırcır Böceği Algoritmasının Karşılaştırılmalı Analizi 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016) Antalya Turkey pp. 1230-1239
 • [7] Mirjalili S and Lewis A 2016 The Whale Optimization Algorithm Adv. in Eng. Soft, vol. 95 pp. 51-67
 • [8] Tanyıldızı E and Cigal T. 2017 Kaotik Haritalı Balina Optimizasyon Algoritmaları Fırat Ünv. Müh. ve Bilim Dergisi vol 29 no 1 pp. 309-319
 • [9] Canayaz M and Demir M 2017 Feature selection with the whale optimization algorithm and artificial neural network 2017 Int. Artificial Intell. and Data Processing Symposium (IDAP) pp. 1-5
 • [10] Canayaz M and Özdağ R 2018 Training artificial neural network with Chaotic Cricket Algorithm 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Izmir pp. 1-4
 • [11] Jang J S R 1993 ANFIS Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System IEEE Trans Syst Man Cybern vol 23 no 3 pp. 665–685
 • [12] Jang J S R, Sun C T and Mizutani E 1997 Neurofuzzy and soft computing Prentice Hall, Upper Saddle River
 • [13] Tür R and Balas C E 2010 Belirgin Dalga Yüksekliklerinin Neuro-Fuzzy Yaklaşımı ile Tahmini: Filyos Deniz Yöresi Örneği J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. vol 25 no 3 pp. 505-510
 • [14] Karaboga D and Kaya E 2017 Training ANFIS by using the artificial bee colony algorithm Turk J Elec Eng & Comp Sci vol 25 pp. 1669-1679
 • [15] Demirel Ö, Kakilli A and Tektaş M 2010 ANFIS ve Arma Modelleri ile Elektrik Enerjisi Yük Tahmini J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. vol 25 no 3 pp. 601-610
 • [16] Elmas Ç 2016 Yapay Zeka Uygulamaları Seçkin Yayıncılık
 • [17] Lyon R J, Stappers B W, Cooper S, Brooke J M and Knowles J D 2016 Fifty Years of Pulsar Candidate Selection: From simple filters to a new principled realtime classification approach, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 459 (1) pp. 1104-1123
 • [18] Volker L and Helene D 2013 UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. 2013
 • [19] Mangasarian O L and Wolberg W H 1990 Cancer diagnosis via linear programming SIAM News vol 23 no 5 pp 1-18

Sezgisel Yöntemler ile Eğitilmiş Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Mantık Sistemlerinin Sınıflandırma Problemlerine Etkisi

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 36 - 44, 25.12.2018

Öz

ANFIS yapay sinir ağı ve bulanık mantık sistemlerinin
kombinasyonu olan bir karar verme mekanizmasıdır. Kural tabanlı olan bu
sistemde giriş değerleri ANFIS’ın katmanlı yapısından geçerek bir çıkış değeri
üretilir. Sınıflandırma, tahminleme, dinamik sistem kimliklendirme gibi birçok
alanda kullanılan bu yapıda kullanılan parametre değerleri son yıllarda
sezgisel yöntemler ile bulunmaya çalışılmaktadır. Sezgisel yöntemler sürü
tabanlı, fizik tabanlı, kimya tabanlı gibi birçok kategoriye ayrılan optimum
aday çözümleri bulmayı amaçlayan yöntemlerdir. Bu çalışmada da sezgisel
yöntemlerden olan Cırcır Böceği algoritması, Kaotik haritalı Cırcır Böceği
algoritması ve Balina Optimizasyon Algoritması ile eğitilen ANFIS’in sınıflandırma
problemleri üzerindeki etkisi karşılaştırılmalı olarak gösterilmeye çalışılmaktadır.  Bilindik veri setleri üzerinde yapılan çalışmalarda
eğitilen ağın doğruluk oranlarında artış sağladığı görülmektedir. Çalışmanın diğer
önemli bir yanı ise Kaotik haritalı Cırcır Böceği algoritmasının ANFIS eğitiminde
ilk defa kullanılıyor olmasıdır. Bu sayede araştırmacılara bir fikir vereceği
ön görülmektedir.

Kaynakça

 • [1] Ghomsheh V S, Shoorehdeli M A, Teshnehlab M 2007 Training ANFIS structure with modified PSO algorithm in 2007 Mediterranean Conf. on Control & Automation Athens pp. 1-6
 • [2] Karaboga D and Kaya E 2014 Training ANFIS using artificial bee colony algorithm for nonlinear dynamic systems identification in 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) pp. 493–496
 • [3] Haznedar B and Kalınlı A 2016 Training ANFIS Using Genetic Algorithm for Dynamic Systems Identification Int. J. of Intell. Sys. and Appl. in Eng. vol. 4 no. 1 pp. 44-47
 • [4] Canayaz M and Karcı A 2016 Cricket Behavior-Based Evolutionary Computation Technique in Solving Engineering Optimization Problems Appl. Intell. 44 pp. 362–376
 • [5] Canayaz M and Karcı A 2015 A novel approach for image compression based on multi-level image thresholding using discrete wavelet transform and cricket algorithm 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Malatya pp. 224-227
 • [6] Canayaz M and Demir, M 2016 Veri Kümelemede Yapay Atom Algoritması ve Cırcır Böceği Algoritmasının Karşılaştırılmalı Analizi 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016) Antalya Turkey pp. 1230-1239
 • [7] Mirjalili S and Lewis A 2016 The Whale Optimization Algorithm Adv. in Eng. Soft, vol. 95 pp. 51-67
 • [8] Tanyıldızı E and Cigal T. 2017 Kaotik Haritalı Balina Optimizasyon Algoritmaları Fırat Ünv. Müh. ve Bilim Dergisi vol 29 no 1 pp. 309-319
 • [9] Canayaz M and Demir M 2017 Feature selection with the whale optimization algorithm and artificial neural network 2017 Int. Artificial Intell. and Data Processing Symposium (IDAP) pp. 1-5
 • [10] Canayaz M and Özdağ R 2018 Training artificial neural network with Chaotic Cricket Algorithm 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Izmir pp. 1-4
 • [11] Jang J S R 1993 ANFIS Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System IEEE Trans Syst Man Cybern vol 23 no 3 pp. 665–685
 • [12] Jang J S R, Sun C T and Mizutani E 1997 Neurofuzzy and soft computing Prentice Hall, Upper Saddle River
 • [13] Tür R and Balas C E 2010 Belirgin Dalga Yüksekliklerinin Neuro-Fuzzy Yaklaşımı ile Tahmini: Filyos Deniz Yöresi Örneği J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. vol 25 no 3 pp. 505-510
 • [14] Karaboga D and Kaya E 2017 Training ANFIS by using the artificial bee colony algorithm Turk J Elec Eng & Comp Sci vol 25 pp. 1669-1679
 • [15] Demirel Ö, Kakilli A and Tektaş M 2010 ANFIS ve Arma Modelleri ile Elektrik Enerjisi Yük Tahmini J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. vol 25 no 3 pp. 601-610
 • [16] Elmas Ç 2016 Yapay Zeka Uygulamaları Seçkin Yayıncılık
 • [17] Lyon R J, Stappers B W, Cooper S, Brooke J M and Knowles J D 2016 Fifty Years of Pulsar Candidate Selection: From simple filters to a new principled realtime classification approach, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 459 (1) pp. 1104-1123
 • [18] Volker L and Helene D 2013 UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. 2013
 • [19] Mangasarian O L and Wolberg W H 1990 Cancer diagnosis via linear programming SIAM News vol 23 no 5 pp 1-18

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat CANAYAZ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0001-8120-5101
Türkiye


Fatih ULUDAĞ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Canayaz, M. & Uludağ, F. (2018). Sezgisel Yöntemler ile Eğitilmiş Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Mantık Sistemlerinin Sınıflandırma Problemlerine Etkisi . Veri Bilimi , 1 (1) , 36-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/veri/issue/41532/487717Dergimizin Tarandığı Dizinler (İndeksler)


Academic Resource Index

logo.png

journalseeker.researchbib.com

Google Scholar

scholar_logo_64dp.png

ASOS Index

asos-index.png

Rooting Index

logo.png

www.rootindexing.com

The JournalTOCs Index

journal-tocs-logo.jpg?w=584

www.journaltocs.ac.uk

General Impact Factor (GIF) Index

images?q=tbn%3AANd9GcQ0CrEQm4bHBnwh4XJv9I3ZCdHgQarj_qLyPTkGpeoRRmNh10eC

generalif.com

Directory of Research Journals Indexing

DRJI_Logo.jpg

olddrji.lbp.world/indexedJournals.aspx

I2OR Index

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1

http://www.i2or.com/8.htmllogo.png