Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Hibrit Karga-Genetik Algoritmasını Kullanarak 3 Boyutlu Kutu Paketleme Problemi Çözme

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 8 - 22, 15.01.2021

Öz

Kutu Paketleme Problemi’ni çözmek için çeşitli yaklaşımlar ve çözümler geliştirilmiştir. Bu
çalışmada ise Üç Boyutlu Kutu Paketleme Problemi için Hibrit Meta Sezgisel Algoritma’lar
geliştirilmiştir. Bu hibrit algoritma, Karga Arama Algoritması ve Genetik Algoritma’nın bir
kombinasyonudur. Üç Boyutlu Küboid Kutu Paketleme Problemi ilk kez Karga Algoritma ve
Hibrit Karga-Genetik Algoritma kullanılarak çözülmüştür. Üç Boyutlu KPP’lerin özellikleri ;
90 derece dönebilen küboid kutular, sabit genişlik ve uzunluk ve yüksekliği değişebilen
konteynerdir. Bu problemi çözmek için daha önce elde edilmiş karşılaştırma veri setimiz
olmadığı için bu veri seti rastgele oluşturulmuştur. Yaptığımız çalışmada Karga Algoritma,
Genetik Algoritma, Hibrit Karga-Genetik Algoritma kullanılarak test edilmiş ve sonuçlar
gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara bakılarak görülüyor ki Hibrit Karga-Genetik Algoritma’nın
daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

Destekleyen Kurum

Kırıkkale Üniversitesi

Kaynakça

  • Askarzadeh, A. (2016). A novel metaheuristic method for solving constrained engineering optimization problems: Crow search algorithm. Computers & Structures, 169, pp.1–12. Kang, K., Moon, I. and Wang, H. (2012). A hybrid genetic algorithm with a new packing strategy for the three-dimensional bin packing problem. Applied Mathematics and Computation, 219(3), pp.1287–1299.

SOLVING 3D BIN PACKING PROBLEM USING HYBRID CROW-GENETIC ALGORITHM

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 8 - 22, 15.01.2021

Öz

Various approaches and solutions have been developed to solve the Bin Packaging Problem (BPP). In this study, Hybrid Meta-Heuristic Algorithms have been developed for the Bin Packaging Problem. It is a hybrid algorithm, a combination of the Crow Search Algorithm and Genetic Algorithm. 3D Bin Packaging Problem was solved for the first time by using Crow Algorithm and Hybrid Crow-Genetic Algorithm. Properties of Three-dimensional BPPs; Cuboid boxes that can rotate 90 degrees, and containers with fixed-width and length, but changing height. Since there wasn't a benchmark dataset available to test the solution to the problem, the data was generated randomly. There were different algorithms developed throughout the study, based on the Crow Algorithm, Genetic Algorithm, Hybrid Crow-Genetic Algorithm. The results stated that the Hybrid Crow-Genetic Algorithm performed the best.

Kaynakça

  • Askarzadeh, A. (2016). A novel metaheuristic method for solving constrained engineering optimization problems: Crow search algorithm. Computers & Structures, 169, pp.1–12. Kang, K., Moon, I. and Wang, H. (2012). A hybrid genetic algorithm with a new packing strategy for the three-dimensional bin packing problem. Applied Mathematics and Computation, 219(3), pp.1287–1299.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hazem KHUDEER
Kırıkkale Üniversitesi
Türkiye


Hasan ERBAY Bu kişi benim
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Khudeer, H. & Erbay, H. (2021). Hibrit Karga-Genetik Algoritmasını Kullanarak 3 Boyutlu Kutu Paketleme Problemi Çözme . Veri Bilimi , 4 (1) , 8-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/veri/issue/59505/771111Dergimizin Tarandığı Dizinler (İndeksler)


Academic Resource Index

logo.png

journalseeker.researchbib.com

Google Scholar

scholar_logo_64dp.png

ASOS Index

asos-index.png

Rooting Index

logo.png

www.rootindexing.com

The JournalTOCs Index

journal-tocs-logo.jpg?w=584

www.journaltocs.ac.uk

General Impact Factor (GIF) Index

images?q=tbn%3AANd9GcQ0CrEQm4bHBnwh4XJv9I3ZCdHgQarj_qLyPTkGpeoRRmNh10eC

generalif.com

Directory of Research Journals Indexing

DRJI_Logo.jpg

olddrji.lbp.world/indexedJournals.aspx

I2OR Index

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1

http://www.i2or.com/8.htmllogo.png