Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 38 - 43 2020-05-08

BAKTERİYOFAJLAR (BAKTERİ VİRUSLARI): ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF TEDAVİ
BACTERIOPHAGES (BACTERIAL VIRUSES): ALTERNATIVE TREATMENT TO ANTIBIOTICS

Bülent BAŞ [1]


Bakteriyofajlar, bakterilerin lizisine neden olan bakteri virüsleridir. Keşfedildikten sonra tedavi amacıyla kullanılmalarına rağmen antibiyotiklerin keşfedilmesinin ardından kullanımı oldukça azalmıştır. Büyüyen küresel nüfus ve gıda ihtiyacı sonrasında üretimdeki artışa paralel olarak sık ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonrasında antibiyotiklere karşı direnç oldukça artmıştır. Buna bağlı olarak hem insanlarda hem de hayvanlarda ölüm oranlarında artış gözlenmiştir. Yeni bulunan antibiyotiklerin sayısının yetersiz olması, tekrar fajlara olan ilginin artmasına neden olmuştur.

Bacteriophages are bacterial viruses that cause lysis of bacteria. Although they have been used for therapeutic purposes after being invented, their use has decreased considerably after the discovery of antibiotics. In parallel to increasing production in response to growing global population and food demand, resistance to antibiotics has increased considerably after frequent and unconscious use of antibiotics. Accordingly, a rise in mortality rate has been observed both in humans and animals. The insufficient number of newly discovered antibiotics has led to increased interest in phages again.

  • Arda M (1997). Bakteri Virusları (Bkteriyobakteriyofajlar). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi-Ankara. 207-222.
  • Fernandez L.,Gutierrez D., Garcia P., Rodriguez A. (2019) The Perfect BacteriophageforTherapeutic Applications-A Quick Guide. Antibiotics. 8 : 126. doi:10.3390/antibiotics8030126.
  • O’Flaherty S, Ross RP, Coffey A, (2009). Bacteriophageandtheirlysinsforelimination of infectiousbacteria. FEMS. 33, 801-819.
Birincil Dil tr
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9992-8738
Yazar: Bülent BAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Mayıs 2020

APA BAŞ, B . (2020). BAKTERİYOFAJLAR (BAKTERİ VİRUSLARI): ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF TEDAVİ. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 11 (1) , 38-43 . DOI: 10.38137/vetfarmatoksbulten.648999