e-ISSN: 2667-8381
Başlangıç: 2010
Yayımcı: Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
Kapak Resmi
 

Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI(Eurasian Scientific Journal Index), ROOTINDEXING, Google Scholar, Sindex (Scientific Indexing Services) , 2020 yılı Cilt 11, Sayı 1'den itibaren de ASOS İndeks, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus indeksleri, TR Dizin ve 2023 yılından itibaren ise SOBİAD tarafından taranmaktadır.


Bültenimizde yayınlanacak makalelere Cilt: 11, Sayı: 1'den itibaren "DOI numarası" verilmektedir.

Bültenimizin arşivine "http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php" adresinden ulaşabilirsiniz.

Derleme

PAPAVER SOMNİFERUM (HAŞHAŞ) BİTKİSİNİN ALKOLOİDLERİNİN FARMAKOLOJİK ve TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Derleme

NEUROANATOMY, DIGITAL ATLASES AND TEMPLATES OF BRAINS OF DOMESTIC ANIMALS (CAT, DOG, PIG, HORSE AND SHEEP) USING MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Derleme

BAYBURT İLİNİN EKONOMİK KALKINMASINDA HAYVANSAL ÜRETİM VE ÖNEMİ

Derleme

Parvoviral Enteritli Köpeklerin Biyokimyasal Parametreler Açısından Değerlendirilmesi

Derleme

Gıdalarda Yeni Ortaya Çıkan Kirletici Mikroplastikler

Derleme

Effects of Oxidative Stress on Some Cancer Types and Treatment Approches: A Review