Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-4769 | e-ISSN 2667-8381 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği | http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php


Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI(Eurasian Scientific Journal Index), ROOTINDEXING, Google Scholar, Sindex (Scientific Indexing Services) , 2020 yılı Cilt 11, Sayı 1'den itibaren de ASOS İndeks, Türkiye Atıf Dizini ve  Index Copernicus indeksleri tarafından taranmaktadır.


Bültenimizde yayınlanacak makalelere Cilt: 11, Sayı: 1'den itibaren "DOI numarası" verilmektedir.

Bültenimizin arşivine "http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php" adresinden ulaşabilirsiniz.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

ISSN 1309-4769 | e-ISSN 2667-8381 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği | http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php
Kapak Resmi


Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI(Eurasian Scientific Journal Index), ROOTINDEXING, Google Scholar, Sindex (Scientific Indexing Services) , 2020 yılı Cilt 11, Sayı 1'den itibaren de ASOS İndeks, Türkiye Atıf Dizini ve  Index Copernicus indeksleri tarafından taranmaktadır.


Bültenimizde yayınlanacak makalelere Cilt: 11, Sayı: 1'den itibaren "DOI numarası" verilmektedir.

Bültenimizin arşivine "http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php" adresinden ulaşabilirsiniz.