Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-4769 | e-ISSN 2667-8381 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği | http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php


Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index),  ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXINGGoogle Scholar Sindex (Scientific Indexing Services), CiteFactor ve Asos İndeks indeksleri tarafından taranmaktadır.


Bültenimizin arşivine "http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php" adresinden ulaşabilirsiniz.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

ISSN 1309-4769 | e-ISSN 2667-8381 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği | http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php
Kapak Resmi


Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index),  ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXINGGoogle Scholar Sindex (Scientific Indexing Services), CiteFactor ve Asos İndeks indeksleri tarafından taranmaktadır.


Bültenimizin arşivine "http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php" adresinden ulaşabilirsiniz.

Cilt 10 - Sayı 3 - 30 Ara 2019
 1. KANATLI BESLENMESİNDE ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF BAZI TIBBİ BİTKİLER
  Sayfalar 106 - 114
  Füsun TEMAMOĞULLARI , Zozan GARİP , Yakup YILMAZTEKİN
 2. KEDİLERDE İSHAL OLUŞTURAN PARAZİTLER VE TEDAVİSİ
  Sayfalar 115 - 124
  Kader YILDIZ
 3. İNEKLERDE LUTEAL PROGESTERON BİYOSENTEZİ ve MOLEKÜLER KONTROL MEKANİZMASI
  Sayfalar 125 - 134
  Ruhi KABAKÇI , Ayşe Arzu YİĞİT
 4. ANTİOKSİDAN VİTAMİNLER VE AĞIR METAL TOKSİSİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 135 - 151
  Canan İRİŞ , Miyase ÇINAR
 5. ANTİNEMATODAL İLAÇLARIN SİTOKİNLER ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 152 - 158
  Ayşe ÇIRAK , Ebru YILDIRIM