Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-4769 | e-ISSN 2667-8381 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği | http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php


Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI(Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXING, Google Scholar, Sindex (Scientific Indexing Services) ve CiteFactor , 2020 yılı Cilt 11, Sayı 1'den itibaren de ASOS İndeks ve Türkiye Atıf Dizini indeksleri tarafından taranmaktadır.


Bültenimizde yayınlanacak makalelere Cilt: 11, Sayı: 1'den itibaren "DOI numarası" verilmektedir.

Bültenimizin arşivine "http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php" adresinden ulaşabilirsiniz.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

ISSN 1309-4769 | e-ISSN 2667-8381 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği | http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php
Kapak Resmi


Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI(Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXING, Google Scholar, Sindex (Scientific Indexing Services) ve CiteFactor , 2020 yılı Cilt 11, Sayı 1'den itibaren de ASOS İndeks ve Türkiye Atıf Dizini indeksleri tarafından taranmaktadır.


Bültenimizde yayınlanacak makalelere Cilt: 11, Sayı: 1'den itibaren "DOI numarası" verilmektedir.

Bültenimizin arşivine "http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php" adresinden ulaşabilirsiniz.

Cilt 11 - Sayı 2 - 28 Ağu 2020
 1. COVID-19 VE HAYVANLAR
  Sayfalar 49 - 60
  Ahmet Kürşat AZKUR
 2. GIDA GÜVENLİĞİ VE COVID-19
  Sayfalar 61 - 71
  Mustafa TAYAR
 3. COVID-19 İÇİN MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİNE GENEL BAKIŞ
  Sayfalar 72 - 79
  Zeynep SEMEN , Seda EKİCİ , Büşra MALAS
 4. COVID-19 FARMAKOTERAPİSİ
  Sayfalar 80 - 114
  Begüm YURDAKÖK DİKMEN , Yağız PAT , Ergin DİLEKOZ , Gökçe Yağmur SUMMAK , Oguz KUL , Ayhan FİLAZİ
 5. VETERİNER HEKİMLİĞİ YÖNÜYLE KORONAVİRUSLAR
  Sayfalar 115 - 125
  Ali Cesur ONMAZ , Gencay EKİNCİ