Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni açık erişim, gönderim ve hakemleme için ücret talep etmemektedir.