Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SÜT İKAME YEMİ

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 1, 27 - 37, 08.05.2020
https://doi.org/10.38137/vetfarmatoksbulten.716467

Öz

Süt işletmelerinin gelişimini ve karlılığını yükseltmek amacıyla hayvan beslemede alternatif yöntemler geliştirilmektedir. Bunlardan bir tanesi de buzağı beslemede süt yerine süt ikame yemi kullanmaktır. Süt ikame yemleri hayvansal ve bitkisel kaynaklı protein ve yağların belirli oranlarda bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş süte alternatif bir yemdir. Süt ikame yemleri ile beslenmede süt ile beslemeye yakın veya daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Anonim (2013). Milchaustauscher – worauf ist beim kauf zu achen? [http://www.lksh.de] Erişim Tarihi: 05.04.2020
 • Anonim (2014). Vollmilch vs Milchaustauscher in der Kalber Aufzucht: eine lebhafte debatte. [http://www.milkivet.de] Erişim Tarihi: 05.04.2020
 • BAMN (2013). A guide to calf milk replacers. Bovine alliance on management and nutrition. http://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/dairy/downloads/bamn/BAMN08 _GuideMilkRepl.pdf. (Erişim: 05.04.2020)
 • Başer, E. (2016). Buzağıların sütten kesim öncesi besleme prensipleri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(3), 348-354.
 • Coşkun, B., Şeker, E., İnal, F. (1997). Buzağıların Beslenmesi. Hayvan Besleme Ders Notları. Sayfa: 46 – 59. Selçuk Üniversitesi Yayın Ünitesi, Konya
 • Drackley, J. K. (2003). Accelerated growth and milk replacers for dairy calves: risks and rewards. Urbana-Champaign, IL., USA: University of Illinois.
 • Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A. (2006). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Pozitif Baskı,Ankara.
 • Kanjanapruthipong, J. (1998). Supplementation of milk replacers containing soy protein with threonine, methionine, and lysine in the diets of calves. Journal of dairy science, 81(11), 2912-2915. Kunz, H. (2009). Milchaustauscher: Was ist wichtig für die Praxis? Übers. Tierernährung, 37, 201-209.
 • Lammers, B. P., Heinrichs, A. J., Aydin, A. (1998). The effect of whey protein concentrate or dried skim milk in milk replacer on calf performance and blood metabolites. Journal of dairy science, 81(7), 1940-1945.
 • Looff, M., Griese, J., & Pfeffer, E. (2005). Milchaustauscher ohne Fett-Zusatz in der Kälberaufzucht.
 • Moran, J. (2012). Rearing young stock on tropical dairy farms in Asia. CSIRO PUBLISHING. 109-110
 • Quigley III, J. D. (2002). Effects of spray-dried whole egg and biotin in calf milk replacer. Journal of dairy science, 85(1), 198-203.
 • Quigley, J. D., III, C. A. Jaynes, M. L. Miller, E. Schanus, H. Chester-Jones, G. D. Marx, and D. M. Allen. (2000). Effects of hydrolyzedspray dried red blood cells in milk replacer on calf intake, bodyweight gain and efficiency. J. Dairy Sci. 83:788–794
 • Quigley, J., (1998). New Trends in Milk Replacer Management. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Quigley, J., (2001). Fat Levels in Milk Replacers. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Quigley, J., (2001). Some Measures of Milk Replacer Quality. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Quigley, J., (2001). Soy Protein in Milk Replacers. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Quigley, J., (2001). Variation in whey protein concentrate quality. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Saygıcı A, Günal M. (2004). Farklı Düzeylerde Protein İçeren Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Probiyotik İlavesinin Performans ve Bazı Yumurta Kriterleri Üzerine Etkileri, Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta.
 • Timmerman, H. M., Mulder, L., Everts, H., Van Espen, D. C., Van der Wal, E., Klaassen, G., Rouwers, S. M. G., Hartemink, R., Rombouts, F. M., Beynen1, A. C. (2005). Health and Growth of Veal Calves Fed Milk Replacers With or Without Probiotics. J. of Anim. Sci. 88: 2154 – 2165.
 • Tuncer, Ş. D., Coşkun, B., (1986). Neonatal Dönemde Buzağıların Beslenmesi. Neonatal Buzağı Kayıpları Sempozyumu. 6 – 7 Mayıs 1986, Konya.
 • Tyler, H. (2005). Practical Economics of “Accelerated” Calf Feeding Programs. Managing and Marketin Quality Holstein Steers Program. Rochester, Minnesota.
 • Yanar, M., Güler, O., Bayram, B., Metin, J., (2006). Effects of Feeding Acidified Milk Replacer on the Growth, Health and Behavioural Characteristics of Holstein Friesian Calves. Turk J. Vet. Anim. Sci. 30: 235 – 241.

MILK REPLACER

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 1, 27 - 37, 08.05.2020
https://doi.org/10.38137/vetfarmatoksbulten.716467

Öz

In order to increase increment and evolution of dairy farms, some alternative methods in animal nutrition have been developed. One of them is to use milk replacer instead of milk in calf nutrition. Feeding with milk replacer is an alternative way to milk formed by combining animal and vegetable-derived proteins and fats in certain proportions. Feeding with milk replacer has resulted in close or better results than feeding with milk.

Kaynakça

 • Anonim (2013). Milchaustauscher – worauf ist beim kauf zu achen? [http://www.lksh.de] Erişim Tarihi: 05.04.2020
 • Anonim (2014). Vollmilch vs Milchaustauscher in der Kalber Aufzucht: eine lebhafte debatte. [http://www.milkivet.de] Erişim Tarihi: 05.04.2020
 • BAMN (2013). A guide to calf milk replacers. Bovine alliance on management and nutrition. http://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/dairy/downloads/bamn/BAMN08 _GuideMilkRepl.pdf. (Erişim: 05.04.2020)
 • Başer, E. (2016). Buzağıların sütten kesim öncesi besleme prensipleri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(3), 348-354.
 • Coşkun, B., Şeker, E., İnal, F. (1997). Buzağıların Beslenmesi. Hayvan Besleme Ders Notları. Sayfa: 46 – 59. Selçuk Üniversitesi Yayın Ünitesi, Konya
 • Drackley, J. K. (2003). Accelerated growth and milk replacers for dairy calves: risks and rewards. Urbana-Champaign, IL., USA: University of Illinois.
 • Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A. (2006). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Pozitif Baskı,Ankara.
 • Kanjanapruthipong, J. (1998). Supplementation of milk replacers containing soy protein with threonine, methionine, and lysine in the diets of calves. Journal of dairy science, 81(11), 2912-2915. Kunz, H. (2009). Milchaustauscher: Was ist wichtig für die Praxis? Übers. Tierernährung, 37, 201-209.
 • Lammers, B. P., Heinrichs, A. J., Aydin, A. (1998). The effect of whey protein concentrate or dried skim milk in milk replacer on calf performance and blood metabolites. Journal of dairy science, 81(7), 1940-1945.
 • Looff, M., Griese, J., & Pfeffer, E. (2005). Milchaustauscher ohne Fett-Zusatz in der Kälberaufzucht.
 • Moran, J. (2012). Rearing young stock on tropical dairy farms in Asia. CSIRO PUBLISHING. 109-110
 • Quigley III, J. D. (2002). Effects of spray-dried whole egg and biotin in calf milk replacer. Journal of dairy science, 85(1), 198-203.
 • Quigley, J. D., III, C. A. Jaynes, M. L. Miller, E. Schanus, H. Chester-Jones, G. D. Marx, and D. M. Allen. (2000). Effects of hydrolyzedspray dried red blood cells in milk replacer on calf intake, bodyweight gain and efficiency. J. Dairy Sci. 83:788–794
 • Quigley, J., (1998). New Trends in Milk Replacer Management. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Quigley, J., (2001). Fat Levels in Milk Replacers. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Quigley, J., (2001). Some Measures of Milk Replacer Quality. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Quigley, J., (2001). Soy Protein in Milk Replacers. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Quigley, J., (2001). Variation in whey protein concentrate quality. [http://www.calfnotes.com] Erişim Tarihi: 05.04.2020.
 • Saygıcı A, Günal M. (2004). Farklı Düzeylerde Protein İçeren Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Probiyotik İlavesinin Performans ve Bazı Yumurta Kriterleri Üzerine Etkileri, Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta.
 • Timmerman, H. M., Mulder, L., Everts, H., Van Espen, D. C., Van der Wal, E., Klaassen, G., Rouwers, S. M. G., Hartemink, R., Rombouts, F. M., Beynen1, A. C. (2005). Health and Growth of Veal Calves Fed Milk Replacers With or Without Probiotics. J. of Anim. Sci. 88: 2154 – 2165.
 • Tuncer, Ş. D., Coşkun, B., (1986). Neonatal Dönemde Buzağıların Beslenmesi. Neonatal Buzağı Kayıpları Sempozyumu. 6 – 7 Mayıs 1986, Konya.
 • Tyler, H. (2005). Practical Economics of “Accelerated” Calf Feeding Programs. Managing and Marketin Quality Holstein Steers Program. Rochester, Minnesota.
 • Yanar, M., Güler, O., Bayram, B., Metin, J., (2006). Effects of Feeding Acidified Milk Replacer on the Growth, Health and Behavioural Characteristics of Holstein Friesian Calves. Turk J. Vet. Anim. Sci. 30: 235 – 241.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Samet KÖSE (Sorumlu Yazar)
Ankara Üniversitesi
0000-0002-4480-7987
Türkiye


Adnan ŞEHU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ, HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
0000-0002-9674-1473
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Köse, S. & Şehu, A. (2020). SÜT İKAME YEMİ . Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 11 (1) , 27-37 . DOI: 10.38137/vetfarmatoksbulten.716467