Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of vaginal fold prolapse occurrence in a pregnant bitch on parturition process

Yıl 2019, Cilt: 90 Sayı: 1, 50 - 54, 15.01.2019
https://doi.org/10.33188/vetheder.496890

Öz

Vaginal
prolapse is defined as a protrusion of edematous vaginal tissue into the
vaginal lumen and often through the vulvar lips of the bitches. Vaginal
prolapse is frequently related to the increase in plasma estrogen level during
the proestrus, estrus period and at the end of the pregnancy. In the pregnant
bitches, however, vaginal prolapse is a rare condition. The objective of this
case was to determine the effect vaginal fold prolapse events occurred during
the last period of pregnancy on parturition. This article describes a
1-year-old Dogo Argentino bitch, weighing 29kg, presented due to vaginal
prolapse which occurred during the last trimester of pregnancy. On clinical
examination, the case was diagnosed as vaginal fold prolapse with about
diameter of 50mm. Transabdominal ultrasonography was performed to evaluate the
bitch's pregnancy status and revealed live fetuses in the uterus. The bitch and
fetuses were healthy in performed examinations. And then the vaginal mass was
cleaned and placed into normal position. Blood samples were taken for
hematological tests. The results of complete blood count were within normal
range. Serum estradiol and progesterone levels were 6.93 pg/ml and 23.27 ng/ml,
respectively. Parturition was started spontaneously 58 days after mating and a
healthy puppy was born. Unborn puppies were detected and C-section was
performed. Seven live puppies were removed from the uterus. In conclusion; it
was determined that the vaginal fold prolapse event that occurred during the
last period of pregnancy was no effect to start of parturition. And also, it
was concluded that monitoring of the parturition process would be beneficial
for the health of the mother and the puppies.

Kaynakça

 • Ajadi TA, Ajayi OL, Adeniyi AA, Ajadi RA (2016): Vaginal wall hyperplasia with fold prolapse in an eight-month-old Cane Corso dog. Bulg. J. Vet. Med. 19(3): 252-258.
 • Alan M, Cetin Y, Sendag S, Eski F (2007): True vaginal prolapse in a bitch. Anim Reprod Sci 100(3): 411-414.
 • Antonov AL, Atanassov AS, Georgiev PI (2009): A modified technique for prolapsed fold excision in a bitch with vaginal hyperplasia. Bulg. J. Vet. Med. 12(4): 260-264.
 • Barstow C, Wilborn R, Johnson A (2018): Breeding soundness examination of the bitch. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. Doi: 10.1016/j.cvsm.2018.02.004
 • Darbaz I, Ergene O, Canooglu E, Gultekin C, Aslan S (2017): The assessment of diagnostic and ultrasonographic findings in a bitch with true vaginal prolapse. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23(5): 843-846
 • Gouletsou PG, Galatos AD, Apostolidis K, Sideri AI (2009): Vaginal fold prolapse during the last third of pregnancy, followed by normal parturition, in a bitch. Anim Reprod Sci 112(3): 371-376.
 • Johnston SD, Kustritz MV, Olson PS (2001): Canine and feline theriogenology.233-235. Saunders.
 • Musal B, Ağaoğlu AR (2013): Gebelik ve Fizyolojisi. 345-358. In: Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A (Ed), Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Medipres, Malatya.
 • Sarrafzadeh-Rezaei F, Saifzadeh S, Mazaheri R, Behfar M (2008): First report of vaginal prolapse in a bitch treated with oestrogen. Anim Reprod Sci 106(1): 194-199.
 • Simon MS, Gupta C, Sankar P, Ramprabhu R, Pazhanivel N, Prathaban S (2016): Surgical management of recurrent vaginal prolapse in bitches–A review of five cases. Indian Vet. J., 93(11): 54-56.
 • Veiga GAL, Silva LCG, Lúcio CF, Rodrigues JA, Furtado PV, Oliveira CA, Vannucchi CI (2009): Oxytocin and estrogen profile throughout pregnancy and parturition in bitches. World Small Animal Veterinary Association World Congress Proceedings. Department of Animal Reproduction, FMVZ-USP, São Paulo, Brazil.
 • Zedda MT, Bogliolo L, Ariu F, Ledda M, Falchi L, Pinna-Parpaglia ML, Pau S (2016): Vaginal fold prolapse in a dog with pyometra and ovarian papillary cystadenocarcinoma. Journal of the American Veterinary Medical Association, 248(7), 822-826.

Gebe bir köpekte meydana gelen vajinal doku prolapsusunun doğum sürecine etkisi

Yıl 2019, Cilt: 90 Sayı: 1, 50 - 54, 15.01.2019
https://doi.org/10.33188/vetheder.496890

Öz

Prolapsus
vajina ödemli vajina dokusunun vagina lumeninde ve çoğunlukla da vulva
dudakları arasında görülmesi olarak tanımlanmaktadır. Köpeklerde prolapsus
vajina olgusu genellikle proöstrus ile östrus dönemlerinde ve gebeliğin sonuna
doğru plazma östrojen düzeyinin yükselmesi ile ilişkilidir. Prolapsus vajina
gebe köpeklerde nadir olarak görülmektedir. Sunulan çalışmanın amacı gebeliğin
son döneminde meydana gelen vajinal doku prolapsusun doğum sürecine etkisini
araştırmaktı. Çalışmanın materyalini gebeliğinin son döneminde prolapsus vajina
şikayeti ile getirilen 1 yaşlı, 29 kg ağırlığındaki Dogo Argentino ırkı bir
köpek oluşturdu. Klinik muayeneler sonucunda olgu vajinal katların prolapsusu
olarak teşhis edildi. Transabdominal ultrasonografi uygulaması ile yapılan
gebelik muayenesi sonucunda canlı ve sağlıklı fetüsler tespit edildi.
Muayenelerden sonra vajinal kitle temizlenerek ret edildi. Hematolojik testler
için kan örnekleri alındı. Tam kan sayımı sonuçları normal sınırlardaydı. Serum
östrojen ve progesteron düzeyi sırasıyala 6.93 pg/ml ve 23.27 ng/ml olarak
ölçüldü. Doğum spontan olarak başladı ve bir canlı yavru doğdu. Daha sonra
doğmayan 7 yavru sezaryen operasyonu ile alındı. Sonuç olarak; gebeliğin son
döneminde meydana gelen prolapsus vajina olgusunun doğumun başlaması üzerine
bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Ancak bu tür olgularda anne ve yavruların
sağlığı için doğum sürecinin takip edilmesi gerekli görülmüştür.

Kaynakça

 • Ajadi TA, Ajayi OL, Adeniyi AA, Ajadi RA (2016): Vaginal wall hyperplasia with fold prolapse in an eight-month-old Cane Corso dog. Bulg. J. Vet. Med. 19(3): 252-258.
 • Alan M, Cetin Y, Sendag S, Eski F (2007): True vaginal prolapse in a bitch. Anim Reprod Sci 100(3): 411-414.
 • Antonov AL, Atanassov AS, Georgiev PI (2009): A modified technique for prolapsed fold excision in a bitch with vaginal hyperplasia. Bulg. J. Vet. Med. 12(4): 260-264.
 • Barstow C, Wilborn R, Johnson A (2018): Breeding soundness examination of the bitch. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. Doi: 10.1016/j.cvsm.2018.02.004
 • Darbaz I, Ergene O, Canooglu E, Gultekin C, Aslan S (2017): The assessment of diagnostic and ultrasonographic findings in a bitch with true vaginal prolapse. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23(5): 843-846
 • Gouletsou PG, Galatos AD, Apostolidis K, Sideri AI (2009): Vaginal fold prolapse during the last third of pregnancy, followed by normal parturition, in a bitch. Anim Reprod Sci 112(3): 371-376.
 • Johnston SD, Kustritz MV, Olson PS (2001): Canine and feline theriogenology.233-235. Saunders.
 • Musal B, Ağaoğlu AR (2013): Gebelik ve Fizyolojisi. 345-358. In: Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A (Ed), Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Medipres, Malatya.
 • Sarrafzadeh-Rezaei F, Saifzadeh S, Mazaheri R, Behfar M (2008): First report of vaginal prolapse in a bitch treated with oestrogen. Anim Reprod Sci 106(1): 194-199.
 • Simon MS, Gupta C, Sankar P, Ramprabhu R, Pazhanivel N, Prathaban S (2016): Surgical management of recurrent vaginal prolapse in bitches–A review of five cases. Indian Vet. J., 93(11): 54-56.
 • Veiga GAL, Silva LCG, Lúcio CF, Rodrigues JA, Furtado PV, Oliveira CA, Vannucchi CI (2009): Oxytocin and estrogen profile throughout pregnancy and parturition in bitches. World Small Animal Veterinary Association World Congress Proceedings. Department of Animal Reproduction, FMVZ-USP, São Paulo, Brazil.
 • Zedda MT, Bogliolo L, Ariu F, Ledda M, Falchi L, Pinna-Parpaglia ML, Pau S (2016): Vaginal fold prolapse in a dog with pyometra and ovarian papillary cystadenocarcinoma. Journal of the American Veterinary Medical Association, 248(7), 822-826.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm OLGU SUNUMU
Yazarlar

Serdal KURT
ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
0000-0002-0191-3245
Türkiye


Seçkin SALAR
ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
0000-0001-9303-6253
Türkiye


Ayhan BAŞTAN
ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi 13 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 1 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 90 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver Kurt S. , Salar S. , Baştan A. Effect of vaginal fold prolapse occurrence in a pregnant bitch on parturition process. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2019; 90(1): 50-54.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi açık erişimli bir dergi olup, derginin yayın modeli Budapeşte Erişim Girişimi (BOAI) bildirisine dayanmaktadır. Yayınlanan tüm içerik, çevrimiçi ve ücretsiz olarak sunulan Creative Commons CC BY-NC 4.0 lisansı altında lisanslanmıştır. Yazarlar, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde yayınlanan eserlerinin telif haklarını saklı tutarlar.


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society