Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0377-6395 | e-ISSN 2651-4214 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1930 | Yayıncı Veteriner Hekimler Derneği |


Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 1930 yılından bu yana Veteriner Hekimler Derneği’nin bilimsel hakemli yayın organıdır. Ocak ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Dergi, Veteriner Hekimliğin tüm alanlarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere klinik ve deneysel özgün makale, olgu raporu, çağrılı makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır. 

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri TabanıCAB Abstracts Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)Google Scholar ve CiteFactor tarafından dizinlenmektedir.

15 Haziran 2019 tarihi itibari ile makale dili İngilizce olan yayınlara öncelik verilecektir.

=> Makale gönderimi hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

ISSN 0377-6395 | e-ISSN 2651-4214 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1930 | Yayıncı Veteriner Hekimler Derneği |
Kapak Resmi


Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 1930 yılından bu yana Veteriner Hekimler Derneği’nin bilimsel hakemli yayın organıdır. Ocak ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Dergi, Veteriner Hekimliğin tüm alanlarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere klinik ve deneysel özgün makale, olgu raporu, çağrılı makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır. 

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri TabanıCAB Abstracts Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)Google Scholar ve CiteFactor tarafından dizinlenmektedir.

15 Haziran 2019 tarihi itibari ile makale dili İngilizce olan yayınlara öncelik verilecektir.

=> Makale gönderimi hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Cilt 90 - Sayı 2 - Haz 2019
 1. Antibiogram and pathogen isolation from vaginal discharge in dairy cows with metritis
  Sayfalar 66 - 70
  Serdal KURT , Seçkin SALAR , Merve ÖZDAL SALAR
 2. The applicability and efficiency of 3 dimensional printing models of hyoid bone in comparative veterinary anatomy education
  Sayfalar 71 - 75
  Caner BAKICI , Remzi Orkun AKGÜN , Çağdaş OTO
 3. Physical and chemical properties of drinking and usage waters of Mardin
  Sayfalar 76 - 82
  Semra GÜRBÜZ , Aslı ÇELİKEL GÜNGÖR
 4. Holstein ırkı sütçü ineklerde serum glikoz ve BHB düzeyleri, vücut kondisyon skoru, doğum şekli, mevsimi ve sayısının uterus sağlığıyla ilişkisi
  Sayfalar 83 - 91
  Hatice Esra ÇOLAKOĞLU , Murat Onur YAZLIK
 5. Ticari bir dezenfektanın broyler üretim kümeslerindeki etkinliğinin belirlenmesi
  Sayfalar 92 - 97
  Güzin İPLİKÇİOĞLU ÇİL , Bahar ONARAN , U. Tansel ŞİRELİ
 6. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi üzerine tarihsel bir inceleme
  Sayfalar 98 - 104
  Rahşan ÖZEN
 7. Çiğ tavuk etlerinden izole edilen Salmonella spp. suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması
  Sayfalar 105 - 114
  Orkun BABACAN , Hatice KARADENİZ
 8. Assessment of the effects of subsidies to the beekeeping sector in Turkey on the number of hives and amount of honey produced
  Sayfalar 115 - 121
  Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ
 9. Türkiye’de kırmızı et ve süt fiyatlarının Box-Jenkins modeller ile geleceğe yönelik kestirimleri
  Sayfalar 122 - 131
  Mehmet KÜÇÜKOFLAZ , Aytaç AKÇAY , Elif ÇELİK , Savaş SARIOZKAN
 10. Bazı tritikale çeşitlerinde farklı olgunlaşma dönemlerinin silolamada fermantasyon özellikleri ve yem değeri üzerine etkileri
  Sayfalar 132 - 142
  Özlem KARADAĞOĞLU , Mehmet Levent ÖZDÜVEN
 11. Alternatif ve kafes yetiştirme sistemleri ile üretilen perakende yumurtaların kalite özellikleri
  Sayfalar 143 - 151
  Eda İLHAN TEKİN , Ece ÇETİN , Seran TEMELLİ , Ayşegül EYİGÖR
 12. The growth and survival rate of hair goat kids raised by public in Karaman region
  Sayfalar 152 - 157
  Mehmet Emin TEKİN , Mehmet ARLI
 13. İki köpekte kısa radius sendromunun sağaltımı
  Sayfalar 158 - 163
  Sinan ULUSAN , Özge ÇAPTUĞ ÖZDEMİR , Hasan BİLGİLİ
 14. Mekanik ayrılmış kanatlı eti: özellikleri, güncel kullanım alanları ve ilgili mevzuat
  Sayfalar 164 - 177
  Ahmet Gökhan COŞKUN , Seran TEMELLİ , Ayşegül EYİGÖR
Dizinler
Veteriner Hekimler Derneği Web sitesi
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Eski web sitesi