Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, veteriner hekimliği ile ilgili tüm branşlarda ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayımlamaktır.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 1930 yılından bu yana Veteriner Hekimler Derneği’nin bilimsel, hakemli yayın organıdır. Ocak ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Dergi, veteriner hekimliğinin tüm alanlarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere, klinik ve deneysel, özgün makale, olgu raporu, çağrılı makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society