Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Baş Editör

Doç. Dr. Doğukan ÖZEN

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Biyoistatistik Anabilim Dalı

ozen@ankara.edu.tr


Editör Kurulu

Doç.Dr. Sena ARDIÇLI

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı

sardicli@uludag.edu.tr


Doç. Dr. M. Bahadır ÇEVRİMLİ

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

cevrimli@selcuk.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

ceylan@ankara.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Koray TEKİN

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

ktekin@ankara.edu.tr


Dr. Caner BAKICI

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi AD.

cbakici@ankara.edu.tr


İstatistik Editörü

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

matekindal@gmail.com


Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. M. Volkan YAPRAKÇI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Cerrahi Anabilim Dalı

mvyaprakci@aku.edu.tr

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ARICAN

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Cerrahi Anabilim Dalı

marican@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. R. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

basagac@veterinary.ankara.edu.tr


Prof. Dr. Hasan BATMAZ

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

hbatmaz@uludag.edu.tr


Prof. Dr. Sacit BİLGİLİ

Auburn University Department of Poultry Science, USA

sacit.bilgili@gmail.com

Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

 acakir@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe ÇAKMAK

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Protozooloji Bilim Dalı

acakmak@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Serdar DİKER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
diker@ ankara.edu.tr 

Prof. Dr. Murat FINDIK

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

mfindik@omu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet GÜNER

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

aguner@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Engin SAKARYA

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

sakarya@veterinary.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Tarkan ŞAHİN

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

tsahin@kafkas.edu.tr


İletişim

Detaylı İletişim Bilgileri için tıklayınız

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society