Hakemler için bilgi notu

Sayın Hakem,


Makale Değerlendirme Formu’na ilaveten tarafınıza değerlendirilmek üzere gönderilen “.pdf” uzantılı makalenin üzerinde gerekli gördüğünüz durumlarda işaretleme/yorum yapabilirsiniz. Dosya üzerine gerekli düzeltmeleri yapabilmek ve Dergipark üzerinden sisteme yükleyebilmeniz için gerekli adımların anlatıldığı bilgilendirme dosyasına erişmek için lütfen tıklayınız

Herhangi bir teknik sorunla karşılaştığınız takdirde “vethekder@gmail.com” adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Katkılarınız için teşekkür eder, saygılar sunarız,


Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
Dergi Editörlüğü

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society