Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Göç Alanında Hukuksal Aksaklığa Karşı Kolektif Bellek

Yıl 2019, Sayı 10, 109 - 131, 20.12.2019

Öz

Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti’nin 2019 senesinde mültecilik alanında bulunduğu noktayı geriye dönüşlü olarak kitlesel göçün başlama tarihinden itibaren yaşanan hukuksal aksaklıklar üzerinden okumaktadır. Göç alanında yeri giderek artan fakat göç analizlerinde rolü tartışmalı olan sivil toplum örgütlerinin deneyimini hukuksal aksaklık zeminini netleştirmek için kullanılırken aynı zamanda hem bu sektörün günümüz ekonomisindeki yeri hem de yazılı fakat işlev sorunu çeken hukukun eksikliklerinin bertaraf edilmesindeki yazılı olmayan kuralların belleği olma görevi tartışılmaktadır. Gelinen noktadaki krizin yeni deneyimlerde tekrarlanmaması için yeni hukuksal yapılandırmaya mültecilik statüsü kadar eşit hak zemininin getirilmesi için yazılı hukuk kadar aksaklıklara dair belleğin de işlevselleştirmesi mülteci ve STÖ deneyimi üzerinden tartışılmaktadır.  

Kaynakça

 • Avrupa Birliği resmi web sitesi (2019) Geri Kabul Anlaşması, https://www.avrupa.info.tr/tr/geri-kabul-anlasmasi-6895, 26.09.2019
 • Basın İlan Kurumu (2018) Bakanlık İstanbul’a Suriyeli Göçünü Durdurdu, https://www.bik.gov.tr/bakanlik-istanbula-suriyeli-gocunu-durdurdu/, 25.09.2019
 • Bauman, Z. (2017) Nesnesini ve İsmini Arayan Semptomlar 2017 Büyük Gerileme içinde, İstanbul: Metis
 • Castles, S. ve Miller, M.J. (1998) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, London:McmillanCenevre Sözleşmesi (1951) http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf, 28.09.2019Fentress, J. ve Wickham, C. (1992), Social Memory. Oxford: BlackwellGill, N. (2018) The Suppression of Welcome. Fennia 196(1) 88-98 [Alıntılanma: Palucci, E. (2018) Who Welcomes? The Geographies of Refugee Aid as Care Work – commentary to Gill. Fennia 196(2) 236-238. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2013) Genel Gerekçe, https://www.goc.gov.tr/genel-gerekce18, 29.09.2019Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019) Düzensiz Göç Hakkında https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-hakkinda, 26.09.2019
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019/1) Türkiye’nin Düzensiz Göçle Mücadelesi https://www.goc.gov.tr/turkiyenin-duzensiz-gocle-mucadelesi, 26.09.2019
 • İçişleri Bakanlığı (2017) 05.07.2017 tarihli Basın Açıklaması, https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017, 26.09.2019İstanbul Valiliği (2019) Düzensiz Göç, Kayıtsız Suriyeliler, Kayıt Dışı İstihdam Basın Açıklaması, http://www.istanbul.gov.tr/duzensiz-goc-kayitsiz-suriyeliler-kayit-disi-istihdam-basin-aciklamasi, 27.09.2019Lee, S. E. (1966) A Theory of Migration, Demography 3(1), s. 47-57.Neyzi, L. (2008) Remembering Smyrna/Izmir: Shared History, Shared Trauma, History & Memory 20. 2.
 • Nora, P. (1989) Between Memory and History: Les Lieux De Memoire, Representations 26.1 Resmi Gazete (2016) 24 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı KHK, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm, 26.09.2019Straubhaar, T. (1986) The Causes of International Labor Migrations – A Demand Determined Approach. International Migration Review 20 (4), s. 835-855.

Collective Memory Against Legal Malfunction in the Domain of Refugee Work

Yıl 2019, Sayı 10, 109 - 131, 20.12.2019

Öz

This work discusses the present condition in the Republic of Turkey in 2019 in the field of migration retrospectively over the legal malfunctions occurring since the beginning of mass migration. The role of non-governmental organizations which is growingly prominent in the field of migration yet disputable in the analysis of migration is used in this work to clarify the field of malfunction. Additionally, NGO’s are discussed both with their part in today’s economy and with their feature as the collective memory of the field of migration challenging the malfunction functioning the juridical rules. Fort the new experiences in the field of migration to continue without being the repetition of the crisis happening during the time of this article, the article discusses the importance of making the memory on malfunction affective in addition to statutory law to reach a new legal configuration which would include an equal rights ground as well as refugee status.

Kaynakça

 • Avrupa Birliği resmi web sitesi (2019) Geri Kabul Anlaşması, https://www.avrupa.info.tr/tr/geri-kabul-anlasmasi-6895, 26.09.2019
 • Basın İlan Kurumu (2018) Bakanlık İstanbul’a Suriyeli Göçünü Durdurdu, https://www.bik.gov.tr/bakanlik-istanbula-suriyeli-gocunu-durdurdu/, 25.09.2019
 • Bauman, Z. (2017) Nesnesini ve İsmini Arayan Semptomlar 2017 Büyük Gerileme içinde, İstanbul: Metis
 • Castles, S. ve Miller, M.J. (1998) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, London:McmillanCenevre Sözleşmesi (1951) http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf, 28.09.2019Fentress, J. ve Wickham, C. (1992), Social Memory. Oxford: BlackwellGill, N. (2018) The Suppression of Welcome. Fennia 196(1) 88-98 [Alıntılanma: Palucci, E. (2018) Who Welcomes? The Geographies of Refugee Aid as Care Work – commentary to Gill. Fennia 196(2) 236-238. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2013) Genel Gerekçe, https://www.goc.gov.tr/genel-gerekce18, 29.09.2019Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019) Düzensiz Göç Hakkında https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-hakkinda, 26.09.2019
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019/1) Türkiye’nin Düzensiz Göçle Mücadelesi https://www.goc.gov.tr/turkiyenin-duzensiz-gocle-mucadelesi, 26.09.2019
 • İçişleri Bakanlığı (2017) 05.07.2017 tarihli Basın Açıklaması, https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017, 26.09.2019İstanbul Valiliği (2019) Düzensiz Göç, Kayıtsız Suriyeliler, Kayıt Dışı İstihdam Basın Açıklaması, http://www.istanbul.gov.tr/duzensiz-goc-kayitsiz-suriyeliler-kayit-disi-istihdam-basin-aciklamasi, 27.09.2019Lee, S. E. (1966) A Theory of Migration, Demography 3(1), s. 47-57.Neyzi, L. (2008) Remembering Smyrna/Izmir: Shared History, Shared Trauma, History & Memory 20. 2.
 • Nora, P. (1989) Between Memory and History: Les Lieux De Memoire, Representations 26.1 Resmi Gazete (2016) 24 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı KHK, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm, 26.09.2019Straubhaar, T. (1986) The Causes of International Labor Migrations – A Demand Determined Approach. International Migration Review 20 (4), s. 835-855.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pınar KARABABA> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0003-1565-9409
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 2 Ekim 2019
Kabul Tarihi 3 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 10

Kaynak Göster

APA Karababa, P. (2019). Göç Alanında Hukuksal Aksaklığa Karşı Kolektif Bellek . ViraVerita E-Dergi , (10) , 109-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/issue/50778/628092