PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Reading through the Dynamics of National and Local Politics in the Case of Erkan Mumcu

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 107 - 126, 04.08.2016

Öz

This study deals with a political career in the concept of interaction between national and local politics including the controversial era from the second half of 1990s till the first decade of 2000s. The political career of Erkan Mumcu, deputy of Isparta Province, pursues a wavy conjuncture in this era. This conjuncture echoes not only on the national but also on local level of the politics. Moreover, these have sometimes similar and sometimes become different effects on the national and local axes. Analyzed through these axes, the political career of Mumcu reveals a useful approach for the understanding of national and local dynamics of the politics

TÜRKİYE’DE ULUSAL VE YEREL SİYASETİN DİNAMİKLERİNİ ERKAN MUMCU ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN OKUMAK

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 107 - 126, 04.08.2016

Öz

Ulusal ve yerel siyasetin etkileşiminin bir siyasetçinin siyasal kariyeri üzerinden ele alındığı bu çalışma, oldukça tartışmalı bir dönem olan 1990‟lı yılların ikinci yarısı ve 2000‟li yılların ilk on yılını kapsamaktadır. Bu çalışmada ele alınan Isparta Milletvekili Erkan Mumcu‟nun siyasal yaşamı, söz konusu dönem itibariyle oldukça tartışmalı bir seyir izlemiştir. Bu seyir gerek ulusal gerekse de yerel siyaset düzlemlerinde yankılar oluşturmuştur. Bu yankılar, ulusal ve yerel düzlemlerde bazen benzeşirken bazen de farklılaşmaktadır. Mumcu‟nun siyasal kariyerini bu düzlemlerde ele almak ulusal ve yerel siyasetin dinamiklerini anlamak bakımından faydalı bir yaklaşım ortaya çıkarmaktadır

Ayrıntılar

Diğer ID JA57HC29HG
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hakan Mehmet KİRİŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Kiriş, H. M. (2016). TÜRKİYE’DE ULUSAL VE YEREL SİYASETİN DİNAMİKLERİNİ ERKAN MUMCU ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN OKUMAK . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 4 (8) , 107-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23010/246069

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838