PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ISPRARTA VE PRİZREN (KOSOVA)’DAKİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RİSK ALMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 39 - 62, 04.08.2016

Öz

Girişimcilik ülke ekonomilerinin gelişmesinde ve ekonomik refahın artmasında rol oynayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu sebeple oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak taşıdığı bu öneme karşın ortaöğretimde müfredat incelendiğinde girişimcilik ve girişimcilik eğitiminin çok yaygın olmadığı görülmektedir. Söz konusu gerçek Kosova için de geçerlidir. Oysa girişimcilik potansiyeli olan öğrencilerin tespit edilmesi ve bu potansiyele uygun eğitimle söz konusu potansiyelin geliştirilmesi ülke kalkınması açısından elzemdir. Dolayısıyla yapılması gereken ilk şey öğrencilerin girişimcilik potansiyelinin araştırılması ve ardından bu potansiyeli destekleyerek açığa çıkaracak eğitim müfredatının geliştirilmesidir

Kaynakça

 • ARDA, E., Ekonomi Sözlüğü, İstanbul, Beta Yay., 2008. BARBOSA, Saulo Dubard; GERTHARD, Megan W.; KICKUL, Jill Richard., “The Role of Cognitive Style and Risk Preference on Entrepreneurial Self-Efficacy and EntrepreneurialIntentions,” Journal of Leadership & Organizational Studies (Baker College), Vol. 13 Issue 4, s.86-104, Spring2007
 • BOZKURT, Ö., “Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özellikleri,” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (Ocak), s. 93-111, 2007.
 • KAYALAR, M. Ve ÖMÜRBEK, N., “Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi,” Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s. 185-200, 2007.
 • KOÇEL, T., ĠĢletme Yöneticiliği, Arıkan Kitabevi, 10. Bası, İstanbul, 2005.
 • KÜÇÜK, O., GiriĢimcilik Ve Küçük ĠĢletme Yönetimi, Seçkin Yay., 3. Baskı, Ankara, 2009.
 • SHARMA, K.P. Ve PARASHAR, P., Entrepreneurship, Prince Print Process, New Delhi, 2010-11. TOP, S., GiriĢimcilik KeĢif Süreci, Beta Basım, İstanbul, 2006.

THE DETERMINATION OF RISK-TAKING FEATURE OF HIGH SCHOOL SENIORS IN ISPARTA AND PRIZRENI (KOSOVO)

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 39 - 62, 04.08.2016

Öz

Enterpreneurship is one of the crucial factors, developing the economies of the countries and promoting the economic welfare. Because of this, it has great importance. However being very important, when secondary education curriculum is analysed, it is seen that eneterpreneurship or eneterpreneurship education is not very comon. The reality in question is valid for Kosovo, too. Conversely, identifying students with the potential of entrepreneurship and with an appropriate education, improvement of this potenrial is essential for the development of the country. So, the first thing to be done is, after inquiring the potential of the students, improving the education curriculum that will support and reveal this potential

Kaynakça

 • ARDA, E., Ekonomi Sözlüğü, İstanbul, Beta Yay., 2008. BARBOSA, Saulo Dubard; GERTHARD, Megan W.; KICKUL, Jill Richard., “The Role of Cognitive Style and Risk Preference on Entrepreneurial Self-Efficacy and EntrepreneurialIntentions,” Journal of Leadership & Organizational Studies (Baker College), Vol. 13 Issue 4, s.86-104, Spring2007
 • BOZKURT, Ö., “Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özellikleri,” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (Ocak), s. 93-111, 2007.
 • KAYALAR, M. Ve ÖMÜRBEK, N., “Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi,” Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s. 185-200, 2007.
 • KOÇEL, T., ĠĢletme Yöneticiliği, Arıkan Kitabevi, 10. Bası, İstanbul, 2005.
 • KÜÇÜK, O., GiriĢimcilik Ve Küçük ĠĢletme Yönetimi, Seçkin Yay., 3. Baskı, Ankara, 2009.
 • SHARMA, K.P. Ve PARASHAR, P., Entrepreneurship, Prince Print Process, New Delhi, 2010-11. TOP, S., GiriĢimcilik KeĢif Süreci, Beta Basım, İstanbul, 2006.

Ayrıntılar

Diğer ID JA57GT43VJ
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

MURAT KAYALAR Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


ELİF TÜRKAN ASLAN Bu kişi benim


BEHİÇ ÇETİN>
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Kayalar, M. , Aslan, E. T. & Çetin, B. (2016). ISPRARTA VE PRİZREN (KOSOVA)’DAKİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RİSK ALMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 4 (8) , 39-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23010/246074

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838