Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 8, Sayfalar 63 - 82 2016-08-04

GÖZLÜK KULLANICILARININ SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
GOGGLES USERS PROBLEMS, PROSPECTS AND SOLUTION PROPOSALS

Kader TÜRKOĞLU [1] , Mustafa Erhan TÜRKOĞLU [2] , Emin KAYA [3]


Kullanma oranının yüksekliği, o toplumun gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi kabul edilen ve son asırların en büyük keşfi sayılan gözlük, gözleri dış etkilere karşı koruyan ve insanların net görememe sorununu çözen bir tedavi aracıdır. Eskiden ihtiyaç olarak görülen gözlük günümüzde estetik kaygılarla da tercih edildiği görülmektedir
Using high rate, it is considered an indicator of thelevel of development of societyand is consideredthegreatestdiscovery of the last centuries are eye glasses, eyes, blurred vision. And then people to protect against external influences treatment tool that solves the problem This study was to determine the problems of eye wear users expected to contribute to the identification and solution proposals may be laid down.
Diğer ID JA57GU33RS
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Kader TÜRKOĞLU
Kurum: ?

Yazar: Mustafa Erhan TÜRKOĞLU

Yazar: Emin KAYA
Kurum: ?

Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi : 2 Ağustos 2021
Yayımlanma Tarihi : 4 Ağustos 2016

APA Türkoğlu, K , Türkoğlu, M , Kaya, E . (2016). GÖZLÜK KULLANICILARININ SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 4 (8) , 63-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23010/246084