Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Dijitalleş Yoksa Yok Ol! Covid–19 Pandemi Süreci ve Dijitalleşen İş Dünyası Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 31, 701 - 711, 20.08.2021
https://doi.org/10.21076/vizyoner.891203

Öz

İnsanlık tarihi boyunca görülen kaynağı belli ya da belirsiz birçok salgın hastalığa bir yenisinin eklendiği Covid-19 süreci tüm dünyayı olumsuz etkilemektedir. Bu etkiler hastalığa bağlı can kayıpları başta olmak üzere, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ciddi bir biçimde kendisini göstermektedir. Tüm dünya ülkelerinin nerdeyse eş zamanlı yaşamaya başladığı salgın hastalığa bağlı olarak yaşanan küresel ekonomik kriz, sağlıktan eğitime, siyasete kadar tüm yaşamsal döngüleri felç etmiştir. Bu çalışmada, yaşanan bu olumsuz etkilere bağlı olarak iş kaybına uğrayan ticari dünya mercek altına alınmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından pandeminin başından beri alınan önlemler, iş dünyasını rahatlatmak adına önerilen projeler ve özellikle de pozitif ayrımcılık yapılarak kadın girişimcilere yönelik olarak yapılan bir takım faaliyetler incelenmiştir. Bu salgın döneminin en büyük zorunluluklarından biri olan dijitalleşme süreci, salgından korunmak için alınan sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe gibi önlemlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda TOBB tarafından yapılan, girişimcileri özellikle de kadın girişimcileri dijital ortama yönlendirmeyi amaçlayan 8 proje çalışma kapsamında analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Akgüç, Ö. (2009). Kriz nedeni ve çıkış yolları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 42, 6-11.
 • Aktan, C. C. and Şen, H. (2001). Ekonomik kriz: nedenler ve çözüm önerileri. Yeni Türkiye Dergisi, 2(42), 1.
 • Alon, T. M., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J. and Tertilt, M. (2020). The impact of COVID-19 on gender equality (No. w26947). National Bureau of Economic Research.
 • Alptekin, E. (2009). Küresel krizin Türkiye ekonomisi ile sanayisine yansımaları ve dipten en az zararla çıkış yolları. AR&GE Bülten, 5-12.
 • Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K. J., Sammon, M. C. and Viratyosin, T. (2020). The unprecedented stock market impact of COVID-19 (w26945). National Bureau of Economic Research.
 • Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M. and Stanton, C. (2020). The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(30), 17656-17666.
 • Bi Tıkla Avrupa. (2020). Accessesible information. Access address: https://bitiklaavrupa.com/, (04.12.2020).
 • Boost with Facebook. (2020). Accessesible information. Access address: https://www.hackquarters.co/bwf, (04.12.2020).
 • Büken, N. Ö. (2010). Pandemik influenza ve etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 41, 62-68.
 • Çakar, B. (2015). Avrupa ve ABD’de artan salgın: Nefret suçu. The Global a Journal of Policy and Strategy, 1(2), 91-113.
 • Cao, X. (2020). COVID-19: immunopathology and its implications for therapy. Nature Reviews Immunology, 20(5), 269-270.
 • Cucinotta, D. and Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, 91(1), 157.
 • Deniz, A. K. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde dijitalleşen eğlence anlayışı: çevrim içi konserler. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 191-206.
 • Erdoğan, İ. (2004). Popüler kültürün ne olduğu üzerine. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(57), 7-19.
 • Erol, M. (2010). Ekonomik kriz ve KOBİ’ler. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1).
 • Facebook İstasyon. (2020). Accessesible information. Access address: https://istasyon.fb.com/tr/, (04.12.2020).
 • Fauci, A. S., Lane, H. C. and Redfield, R. R. (2020). Covid-19—navigating the uncharted. Access address: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2002387, (21.11.2020).
 • Geleceği Yazanlar. (2020). Access address: https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar, (04.12.2020).
 • Habitat Kadın. (2020). Access address: https://habitatdernegi.org/girisimcilik/hedefi-olan-kadina-internetle-hayat-kolay/, (04.12.2020).
 • Habitat. (2020). Access address: https://habitatdernegi.org/blog/sinirlari-asan-kobiler-egitim-programi/, (04.12.2020).
 • Hekimoğlu, C. H. (2019). Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon salgınlarının iİncelenmesi. BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri.
 • Helmich, R. C. and Bloem, B. R. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on Parkinson’s disease: Hidden sorrows and emerging opportunities. Journal of Parkinson's disease, 10(2), 351.
 • Karanfiloğlu, M. and Kara, N. (2020) İletişimin dijitalleşmesi: Pandemi (COVID-19) ve enformasyon teknolojileri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 87-99.
 • Kız Kardeşim. (2020). Access address: https://kizkardesim.net/, (04.12.2020).
 • Kutlu, H. A. and Demirci, N. S. (2011). Küresel finansal krizi (2007-?) ortaya çıkaran nedenler, krizin etkileri, krizden kısmi çıkış ve mevcut durum. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (52), 121-136.
 • McKibbin, W. J. and Fernando, R. (2020). The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios. Centre for Applied Macroeconomic Analysis (CAMA) Working Paper No. 19/45.
 • Özatay, F. and Sak, G. (2020). COVID-19’un Ekonomik sonuçlarını yönetebilmek için ne yapılabilir?. TEPAV Politika Notu, (202005).
 • Pfefferbaum, B. and North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine, Access address: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2008017, (21.11.2020).
 • Seetharaman, P. (2020). Business models shifts: Impact of Covid-19. International Journal of Information Management, 54, 102173.
 • Soylu, Ö. B. (2020). Türkiye ekonomisinde COVID-19’un sektörel etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 169-185.
 • TDK. (2020). Access address: https://sozluk.gov.tr/, (19.11.2020).
 • TOBB. (2020). Girişimcilik Müdürlüğü. Access address: https://www.tobb.org.tr/Girisimcilik/Sayfalar/AnaSayfa.php , (22.11.2020).
 • Turan, Z. (2011). Dünyadaki ve Türkiye’deki krizlerin ortaya çıkış nedenleri ve ekonomik kalkınmaya etkisi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 56-80.
 • Türkiye Tekonolji Buluşmaları. (2020). Access address: https://www.teknolojibulusmalari.com/, (04.12.2020).
 • Velavan, T. P. and Meyer, C. G. (2020). The COVID‐19 epidemic. Tropical Medicine and International Health, 25(3), 278.
 • Veri Analiz. (2020). Access address: https://www.verianaliz.net/pandemi-tarihi-corona-covid19-veri-analiz-infografik/, (21.11.2020).

Get Digital or Get Lost! A Study on the Digitalizing Business World and Covid-19 Pandemic

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 31, 701 - 711, 20.08.2021
https://doi.org/10.21076/vizyoner.891203

Öz

The most recent one called COVID-19 broke out in December, 2019 in Wuhan, China and has still been troubling the countries on the world. The impacts of the pandemic have shown not only on death tolls but also on social, economic and cultural aspects. The global economic crisis stemmed from the epidemic in almost every country has paralyzed everyday life circumstances from health to education and politics. In the study, the business world which is affected by the pandemic is examined in detail. The study especially takes the projects financed and suggested by the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey for women entrepreneurs as sample. As an obligation these days, digitalizing has become the trendiest topic in business world. Because of lock downs and social distancing precautions, 8 projects that are suggested by the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey have started to be conducted on digital platforms by the entrepreneurs, especially woman entrepreneurs. The digitalizing process of these projects is the main purpose of the study and as the digitalization is getting more and more important day by day, it is a crucial subject to study on as well.

Kaynakça

 • Akgüç, Ö. (2009). Kriz nedeni ve çıkış yolları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 42, 6-11.
 • Aktan, C. C. and Şen, H. (2001). Ekonomik kriz: nedenler ve çözüm önerileri. Yeni Türkiye Dergisi, 2(42), 1.
 • Alon, T. M., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J. and Tertilt, M. (2020). The impact of COVID-19 on gender equality (No. w26947). National Bureau of Economic Research.
 • Alptekin, E. (2009). Küresel krizin Türkiye ekonomisi ile sanayisine yansımaları ve dipten en az zararla çıkış yolları. AR&GE Bülten, 5-12.
 • Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K. J., Sammon, M. C. and Viratyosin, T. (2020). The unprecedented stock market impact of COVID-19 (w26945). National Bureau of Economic Research.
 • Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M. and Stanton, C. (2020). The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(30), 17656-17666.
 • Bi Tıkla Avrupa. (2020). Accessesible information. Access address: https://bitiklaavrupa.com/, (04.12.2020).
 • Boost with Facebook. (2020). Accessesible information. Access address: https://www.hackquarters.co/bwf, (04.12.2020).
 • Büken, N. Ö. (2010). Pandemik influenza ve etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 41, 62-68.
 • Çakar, B. (2015). Avrupa ve ABD’de artan salgın: Nefret suçu. The Global a Journal of Policy and Strategy, 1(2), 91-113.
 • Cao, X. (2020). COVID-19: immunopathology and its implications for therapy. Nature Reviews Immunology, 20(5), 269-270.
 • Cucinotta, D. and Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, 91(1), 157.
 • Deniz, A. K. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde dijitalleşen eğlence anlayışı: çevrim içi konserler. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 191-206.
 • Erdoğan, İ. (2004). Popüler kültürün ne olduğu üzerine. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(57), 7-19.
 • Erol, M. (2010). Ekonomik kriz ve KOBİ’ler. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1).
 • Facebook İstasyon. (2020). Accessesible information. Access address: https://istasyon.fb.com/tr/, (04.12.2020).
 • Fauci, A. S., Lane, H. C. and Redfield, R. R. (2020). Covid-19—navigating the uncharted. Access address: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2002387, (21.11.2020).
 • Geleceği Yazanlar. (2020). Access address: https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar, (04.12.2020).
 • Habitat Kadın. (2020). Access address: https://habitatdernegi.org/girisimcilik/hedefi-olan-kadina-internetle-hayat-kolay/, (04.12.2020).
 • Habitat. (2020). Access address: https://habitatdernegi.org/blog/sinirlari-asan-kobiler-egitim-programi/, (04.12.2020).
 • Hekimoğlu, C. H. (2019). Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon salgınlarının iİncelenmesi. BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri.
 • Helmich, R. C. and Bloem, B. R. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on Parkinson’s disease: Hidden sorrows and emerging opportunities. Journal of Parkinson's disease, 10(2), 351.
 • Karanfiloğlu, M. and Kara, N. (2020) İletişimin dijitalleşmesi: Pandemi (COVID-19) ve enformasyon teknolojileri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 87-99.
 • Kız Kardeşim. (2020). Access address: https://kizkardesim.net/, (04.12.2020).
 • Kutlu, H. A. and Demirci, N. S. (2011). Küresel finansal krizi (2007-?) ortaya çıkaran nedenler, krizin etkileri, krizden kısmi çıkış ve mevcut durum. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (52), 121-136.
 • McKibbin, W. J. and Fernando, R. (2020). The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios. Centre for Applied Macroeconomic Analysis (CAMA) Working Paper No. 19/45.
 • Özatay, F. and Sak, G. (2020). COVID-19’un Ekonomik sonuçlarını yönetebilmek için ne yapılabilir?. TEPAV Politika Notu, (202005).
 • Pfefferbaum, B. and North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine, Access address: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2008017, (21.11.2020).
 • Seetharaman, P. (2020). Business models shifts: Impact of Covid-19. International Journal of Information Management, 54, 102173.
 • Soylu, Ö. B. (2020). Türkiye ekonomisinde COVID-19’un sektörel etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 169-185.
 • TDK. (2020). Access address: https://sozluk.gov.tr/, (19.11.2020).
 • TOBB. (2020). Girişimcilik Müdürlüğü. Access address: https://www.tobb.org.tr/Girisimcilik/Sayfalar/AnaSayfa.php , (22.11.2020).
 • Turan, Z. (2011). Dünyadaki ve Türkiye’deki krizlerin ortaya çıkış nedenleri ve ekonomik kalkınmaya etkisi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 56-80.
 • Türkiye Tekonolji Buluşmaları. (2020). Access address: https://www.teknolojibulusmalari.com/, (04.12.2020).
 • Velavan, T. P. and Meyer, C. G. (2020). The COVID‐19 epidemic. Tropical Medicine and International Health, 25(3), 278.
 • Veri Analiz. (2020). Access address: https://www.verianaliz.net/pandemi-tarihi-corona-covid19-veri-analiz-infografik/, (21.11.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zekiye GENCER> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6065-7395
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ağustos 2021
Gönderilme Tarihi 4 Mart 2021
Kabul Tarihi 30 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 31

Kaynak Göster

APA Gencer, Z. (2021). Get Digital or Get Lost! A Study on the Digitalizing Business World and Covid-19 Pandemic . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 12 (31) , 701-711 . DOI: 10.21076/vizyoner.891203

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838