Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Musibet Kavramının Etimolojisi ve İtikadi-Ameli Sonuçları

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 271 - 300, 25.06.2020
https://doi.org/10.32955/neu.istem.2020.6.1.07

Öz

Bela kelimesinin sözlük anlamı imtihandır. Musibet ise imtihanın malzemesini teşkil eden sorulardır. Her musibet bir beladır, fakat her bela musibet değildir. Nitekim Kuran’da bela kelimesi güzel imtihan anlamında da kullanılmıştır. Müslüman, musibetlerin Allah'ın insanlara bir lütfu olduğunu bilmeli, doğru bakış açısı ve yorumlama biçimiyle her musibette gizli olan nimeti görebilmelidir. Bunu gören insana bu durumun sağlayacağı psikolojik ve fizyolojik faydalar da bulunmaktadır. Başına gelen musibeti kaldırabilme ve değiştirebilme gücü olmayan insanın yapabileceği en mantıklı, sevaplı ve tutarlı davranış biçimi musibette gizli olan hayrı görüp bu durumdan dersler çıkarabilmektir. Ahirette çekilecek olan azap dünyadaki ile kıyaslandığında çok daha zor olduğundan Allah'ın insana musibetler yoluyla verdiği dünyalık sıkıntılar, ahirete kalmadan hesabı ödenen indirimli faturalar gibidir.

Kaynakça

 • Çağrıcı, Mustafa: https://islamansiklopedisi.org.tr/musibet (Erişim: 9.5.2020)
 • DİB, Komisyon, Kuran Yolu, c.4.
 • Ebu Hanife, Numan b. Sabit: el-Fıkhü'l-Ekber, çev. Mustafa Öz, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul, 1992.
 • Gazali: İtikadda Orta Yol, çev. Osman Demir, Klasik Yayınları, İstanbul 2018.
 • Gazali: İhyau Ulumi’d-din IV, çev. Ahmet Serdaroğlu, Bedir Yayınevi, İstanbul 1975.
 • Genç, İsmail: “Kur’an’da Musibet”, Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019.
 • Gölcük, Şerafettin-Toprak, Süleyman: Kelam, Tekin Kitabevi Yayınları, Konya 1998.
 • Hökelekli, Hayati: https://islamansiklopedisi.org.tr/istirca (Erişim: 6.4.2020)
 • Kara, Necati: Kuran ve Sünnette Bela-Musibet, Ekev Akademi Dergisi, cilt:1 Sayı:3, Kasım 1998.
 • Karagöz, İsmail: Kuran'a Göre Musibetler Açısından İnsan ve Toplum, Çelik Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1996.
 • Kılıç, Sadık: Kuran’da Günah Kavramı, Hibaş Yayınları, Konya, 1984.
 • Musahan, Ali Yıldız: Müslüman Düşüncesinde Musibet-Rahmet İlişkisi, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 20 Sayı: 66 Iğdır, Bahar 2016.
 • Uludağ, Süleyman: https://islamansiklopedisi.org.tr/bela (Erişim: 8.5.2020)

Etymology of the Term Calamity and Its Results on Creed-Action

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 271 - 300, 25.06.2020
https://doi.org/10.32955/neu.istem.2020.6.1.07

Öz

The definition of the term ‘trouble’ is ‘being tested’. Calamities, on the other hand, are the problems that constitute the ingredients of that test. Every calamity is a trouble, but not every trouble is a calamity. In fact, the word ‘trouble’ in the Qur'an is also used in the meaning of ‘a beautiful test’. A Muslim should know that calamities are favours from God to the people, and with the right perspective and interpretation, one should be able to see the blessing hidden in every calamity. There are also psychological and physiological benefits that this situation will provide to the person who is able to see that blessing. The most logical, rewarding and consistent way of behaviour that a person who cannot remove or change the calamity s/he is faced, is to see the benefit hidden within that calamity and learn lessons from this situation.
In this article, calamity is defined and the relationship between calamity and the divine law is emphasized. It is explained that in the natural flow of human life, calamities have a place, that people are tested with them, that the people who are loved by God are given great calamities, that there will be a certain reward in the hereafter, that God is not cruel because of this, on the contrary, calamites hide many secrets for the benefit of man. Additionally, while focusing on the reasons for the arrival of the calamities, it is emphasized that calamities can be overcome by the virtue of patience.

Kaynakça

 • Çağrıcı, Mustafa: https://islamansiklopedisi.org.tr/musibet (Erişim: 9.5.2020)
 • DİB, Komisyon, Kuran Yolu, c.4.
 • Ebu Hanife, Numan b. Sabit: el-Fıkhü'l-Ekber, çev. Mustafa Öz, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul, 1992.
 • Gazali: İtikadda Orta Yol, çev. Osman Demir, Klasik Yayınları, İstanbul 2018.
 • Gazali: İhyau Ulumi’d-din IV, çev. Ahmet Serdaroğlu, Bedir Yayınevi, İstanbul 1975.
 • Genç, İsmail: “Kur’an’da Musibet”, Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019.
 • Gölcük, Şerafettin-Toprak, Süleyman: Kelam, Tekin Kitabevi Yayınları, Konya 1998.
 • Hökelekli, Hayati: https://islamansiklopedisi.org.tr/istirca (Erişim: 6.4.2020)
 • Kara, Necati: Kuran ve Sünnette Bela-Musibet, Ekev Akademi Dergisi, cilt:1 Sayı:3, Kasım 1998.
 • Karagöz, İsmail: Kuran'a Göre Musibetler Açısından İnsan ve Toplum, Çelik Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1996.
 • Kılıç, Sadık: Kuran’da Günah Kavramı, Hibaş Yayınları, Konya, 1984.
 • Musahan, Ali Yıldız: Müslüman Düşüncesinde Musibet-Rahmet İlişkisi, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 20 Sayı: 66 Iğdır, Bahar 2016.
 • Uludağ, Süleyman: https://islamansiklopedisi.org.tr/bela (Erişim: 8.5.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail ÇEVİK> (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0003-3655-8092
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 15 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 23 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Çevik, İsmail . "Musibet Kavramının Etimolojisi ve İtikadi-Ameli Sonuçları". Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 6 / 1 (Haziran 2020): 271-300 . https://doi.org/10.32955/neu.istem.2020.6.1.0726053  17492    17497   17496   17495   17493     17494      


17498  17499     17500       17999      20269

17547
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.