Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma
Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma

Kemal AYDIN [1]


Bu çalışmada yapısal işlevselcilerin tabakalaşama ve eşitsizlik konusuna yaklaşımları incelenmektedir. Makalenin ilk bölümünde işlevselci ekölün öncülerine kısaca değinilmektedir. İkinci bölümde Durkheim’in tabakalaşmaya bakış açısı iş bölümü, anomik ve baskıcı iş bölümü, devletin tabakalaşmadaki rolü ve meslek birlikleri çerçevesinde çözümlenerek, tabakalaşma açısından Durkheim, Marx ve Weber ile mukayese edilmektedir. Üçüncü bölümde 1950’li yıllardan sonra sosyoloji alanında geliştirilen modern yapısal işlevselciliğin tabakalaşma teorileri Parsons ve Davis Moore örneğinden hareketle özetlenmekte ve son bölümde çatışma, uyum, güç/iktidar ve sosyal eşitsizlik kavramlarının yapısal işlevselci tabakalaşma ekolünde hangi bağlamlarda tartışıldığı irdelenmektedir.
Bu çalışmada yapısal işlevselcilerin tabakalaşama ve eşitsizlik konusuna yaklaşımları incelenmektedir. Makalenin ilk bölümünde işlevselci ekölün öncülerine kısaca değinilmektedir. İkinci bölümde Durkheim’in tabakalaşmaya bakış açısı iş bölümü, anomik ve baskıcı iş bölümü, devletin tabakalaşmadaki rolü ve meslek birlikleri çerçevesinde çözümlenerek, tabakalaşma açısından Durkheim, Marx ve Weber ile mukayese edilmektedir. Üçüncü bölümde 1950’li yıllardan sonra sosyoloji alanında geliştirilen modern yapısal işlevselciliğin tabakalaşma teorileri Parsons ve Davis Moore örneğinden hareketle özetlenmekte ve son bölümde çatışma, uyum, güç/iktidar ve sosyal eşitsizlik kavramlarının yapısal işlevselci tabakalaşma ekolünde hangi bağlamlarda tartışıldığı irdelenmektedir.
 • Blau, Peter ve Duncan Otis Dudley (1967). “The American Occupational Structure”, New York: Wiley.
 • Coser, Lewis A. (2008). “Sosyolojik Düşüncenin Ustaları”, (Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, Çev), De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Davis Kinsley, Moore Wilbert E. (1945). “Some Principles of Stratification”, American Sociological Review, Volume 10, No 2: 242-249.
 • Durkheim, Emile (2006.) “Toplumsal İşbölümü”, (Orijinal Yayın Tarihi 1893; Özer Ozan- kaya, Çev). Cem Yayınevi.
 • George Ritzer (2008). Auguste Comte, In The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists (pp27–55). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
 • Goldhorpe, Jhon H., ve Keith Hope (1974). “The Social Grading in Occupations: A New Approach and Scale”. Oxford: Clarendon Press.
 • Grabb G. Edward (1984). “Theories of Social Inequality an Introduction”, Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited.
 • Grusky, D. B.& Galescu, Gabriela (2014). “Is Durkheim a Class Analyst”, http://web.stan- ford.edu/group/scspi/grusky/article_files/durkheim_class_analyst.pdf
 • Kongar, Emre (1985). “Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği”, Dördüncü Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Kösemihal, Nurettin Şazi (1968). ” Sosyoloji Tarihi” (Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı) Remzi Kitapevi.
 • Kösemihal, Nurettin Şazi (1993). “Durkheim Sosyolojisi”, Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • Manza, Jeff ve Brooks, Clem (1998). “Social Cleavages and Political Change”, Oxford: Oxford University Press.
 • Mills, Wright (1974). “İktidar Seçkinleri”, Bilgi Yayınevi, Ankara
 • (Modern Theories of Social Stratification, Erişim Tarihi, 2014, http://homepage.ntu.edu. tw/~khsu/mobile/ch5c.pdf
 • Morrison, Ken (2006). “Marx, Durkheim, Weber: Formation of Social Thought”, Sage Publication.
 • Parsons, Talcott (2005). “The Social System” , Published in the Taylor and Francis e- Lib- rary. http://home.ku.edu.tr/~mbaker/CSHS503/TalcottParsonsSocialSystem.pdf
 • Parsons, Talcott (1961). “The Structure of Social Action” , New York: Free Press.
 • Parsons, Talcott (1940). “An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification”, American Journal of Sociology, Volume 45, Issue 6: 841-862.
 • Ritzer, George (1992). “Sociological Theory”, (Ümit Tatlıcan, Çev) McGraw-Hill, Third Edition.
 • http://www.umittatlican.com/files/Emile%20Durkheim%20(Ritzer,%201992).pdf
 • Ritzer, George (2011). “Modern Sosyoloji Kuramları” (Himmet Hülür, Çev), De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Swingewood, Alan (1998). “Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi”, (Osman Akınhay, Çev.), Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tumin, Melvin M. 1953. “Some Principles of Stratification: A Critical Analysis.” American Sociological Review, 18(4):387–393.
 • Turner, Bryan S. (2007). “Eşitlik”, (Bahadır Sina Şener, Çev), Dost Kitabevi.
 • Wallace, Ruth ve Wolfe, Alison (2012). “Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi”, (Çevirenler, Leyla Elburuz ve Rami Ayaz), 3. Baskı, Doğu Batı Yayınları.
 • Blau, Peter ve Duncan Otis Dudley (1967). “The American Occupational Structure”, New York: Wiley.
 • Coser, Lewis A. (2008). “Sosyolojik Düşüncenin Ustaları”, (Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, Çev), De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Davis Kinsley, Moore Wilbert E. (1945). “Some Principles of Stratification”, American Sociological Review, Volume 10, No 2: 242-249.
 • Durkheim, Emile (2006.) “Toplumsal İşbölümü”, (Orijinal Yayın Tarihi 1893; Özer Ozan- kaya, Çev). Cem Yayınevi.
 • George Ritzer (2008). Auguste Comte, In The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists (pp27–55). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
 • Goldhorpe, Jhon H., ve Keith Hope (1974). “The Social Grading in Occupations: A New Approach and Scale”. Oxford: Clarendon Press.
 • Grabb G. Edward (1984). “Theories of Social Inequality an Introduction”, Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited.
 • Grusky, D. B.& Galescu, Gabriela (2014). “Is Durkheim a Class Analyst”, http://web.stan- ford.edu/group/scspi/grusky/article_files/durkheim_class_analyst.pdf
 • Kongar, Emre (1985). “Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği”, Dördüncü Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Kösemihal, Nurettin Şazi (1968). ” Sosyoloji Tarihi” (Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı) Remzi Kitapevi.
 • Kösemihal, Nurettin Şazi (1993). “Durkheim Sosyolojisi”, Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • Manza, Jeff ve Brooks, Clem (1998). “Social Cleavages and Political Change”, Oxford: Oxford University Press.
 • Mills, Wright (1974). “İktidar Seçkinleri”, Bilgi Yayınevi, Ankara
 • (Modern Theories of Social Stratification, Erişim Tarihi, 2014, http://homepage.ntu.edu. tw/~khsu/mobile/ch5c.pdf
 • Morrison, Ken (2006). “Marx, Durkheim, Weber: Formation of Social Thought”, Sage Publication.
 • Parsons, Talcott (2005). “The Social System” , Published in the Taylor and Francis e- Lib- rary. http://home.ku.edu.tr/~mbaker/CSHS503/TalcottParsonsSocialSystem.pdf
 • Parsons, Talcott (1961). “The Structure of Social Action” , New York: Free Press.
 • Parsons, Talcott (1940). “An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification”, American Journal of Sociology, Volume 45, Issue 6: 841-862.
 • Ritzer, George (1992). “Sociological Theory”, (Ümit Tatlıcan, Çev) McGraw-Hill, Third Edition.
 • http://www.umittatlican.com/files/Emile%20Durkheim%20(Ritzer,%201992).pdf
 • Ritzer, George (2011). “Modern Sosyoloji Kuramları” (Himmet Hülür, Çev), De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Swingewood, Alan (1998). “Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi”, (Osman Akınhay, Çev.), Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tumin, Melvin M. 1953. “Some Principles of Stratification: A Critical Analysis.” American Sociological Review, 18(4):387–393.
 • Turner, Bryan S. (2007). “Eşitlik”, (Bahadır Sina Şener, Çev), Dost Kitabevi.
 • Wallace, Ruth ve Wolfe, Alison (2012). “Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi”, (Çevirenler, Leyla Elburuz ve Rami Ayaz), 3. Baskı, Doğu Batı Yayınları.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kemal AYDIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Şubat 2015

Bibtex @ { yalovasosbil615871, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = { - }, doi = {10.17828/yasbed.22507}, title = {Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma}, key = {cite}, author = {AYDIN, Kemal} }
APA AYDIN, K . (2015). Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (8) , . DOI: 10.17828/yasbed.22507
MLA AYDIN, K . "Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/21791/615871>
Chicago AYDIN, K . "Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma AU - Kemal AYDIN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17828/yasbed.22507 DO - 10.17828/yasbed.22507 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 4 IS - 8 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yasbed.22507 UR - https://doi.org/10.17828/yasbed.22507 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma %A Kemal AYDIN %T Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma %D 2015 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 4 %N 8 %R doi: 10.17828/yasbed.22507 %U 10.17828/yasbed.22507
ISNAD AYDIN, Kemal . "Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 8 (Şubat 2015): - . https://doi.org/10.17828/yasbed.22507
AMA AYDIN K . Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 4(8): -.
Vancouver AYDIN K . Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 4(8): -.