Yıl 2016, Cilt 6 , Sayı 12, Sayfalar 349 - 364 2016-12-28

Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki

Mine Süren KAYMAK [1] , Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA [2]


Bu araştırmada okul yöneticilerinin iletişim becerileri ile kullandıkları çatışmayı yönetme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Kartal ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya tabakalı küme örneklemi yöntemine göre 15 resmi ilkokul ve 15 resmi ortaokulda çalışan 744 öğretmen katılmıştır. Veriler, İletişim Becerileri Ölçeği ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, t testi ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin iletişim becerilerinin yüksek ve etkili düzeyde olduğu, çatışma yönetimi stratejilerinden en fazla uyma, en az hükmetme stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca, okul yöneticilerinin iletişim becerileri ile kullandıkları çatışma yönetimi stratejileri arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Okul Yöneticisi, Çatışma Yönetimi, İletişim Becerileri
  • Açıkalın, A. (1998). Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
  • Ada, Ş., Çelik, Z., Küçükali, R. ve Manafzadehtabriz, S. (2015). Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Algılama Düzeyleri (Erzurum İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1): 101-114.
  • Akın, M. (2008). Örgütlerde Çatışma, Örgütsel Davranışta Seçme Konular, (Editörler: Mahmut Özdevecioğlu, Himmet Karadal), İlke Yayınevi, Ankara.
  • Başar, H. (1997). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
  • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul. Ankara: Feryal Matbaası.
  • Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri, Yönetsel Davranış. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
  • Bayar, A. (2015). Bir Örgüt Olarak Okulda Meydana Gelen Çatışma Nedenleri ve Çözüm Yollarına Yönelik Okul Müdürlerinin Görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3):130-141.
  • Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi.
  • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış 17. Basım, Ankara: Pegem Akademi.
  • Büte, M. ve Balcı A. (2010). Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 64: 485-511.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mine Süren KAYMAK

Yazar: Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil289028, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {349 - 364}, doi = {}, title = {Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {KAYMAK, Mine Süren and KESKİNKILIÇ KARA, Sultan Bilge} }
APA KAYMAK, M , KESKİNKILIÇ KARA, S . (2016). Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (12) , 349-364 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/27392/289028
MLA KAYMAK, M , KESKİNKILIÇ KARA, S . "Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2016 ): 349-364 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/27392/289028>
Chicago KAYMAK, M , KESKİNKILIÇ KARA, S . "Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2016 ): 349-364
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki AU - Mine Süren KAYMAK , Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 349 EP - 364 VL - 6 IS - 12 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki %A Mine Süren KAYMAK , Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA %T Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki %D 2016 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD KAYMAK, Mine Süren , KESKİNKILIÇ KARA, Sultan Bilge . "Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 12 (Aralık 2017): 349-364 .
AMA KAYMAK M , KESKİNKILIÇ KARA S . Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 6(12): 349-364.
Vancouver KAYMAK M , KESKİNKILIÇ KARA S . Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 6(12): 364-349.