Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 14, Sayfalar 132 - 144 2017-11-10

Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi
Analysis of Competitiveness of Turkmenistan by Using Revealed Comparative Advantage Method

Güçgeldi BASHİMOV [1]


Bu çalışmanın ana amacı Türkmenistan’ın uluslararası ticaretteki rekabet gücünü
analiz etmektir. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) İndeksi ve
Net Ticaret İndeksi (NTI) kullanılmıştır. Araştırma 2001-2015 dönemini
kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan veriler Uluslararası Ticaret Merkezi’nin
istatistiklerinden derlenmiştir. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksine göre
Türkmenistan mineral yakıtlar ve tekstil ürünlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
Net Ticaret İndeksine göre Türkmenistan mineral yakıtlar ve tekstil ürünlerinde net
ihracatçı ülkedir.
  

The main objective of this study is to analyze the competitiveness of Turkmenistan in
the international trade. This study used Revealed Comparative Advantage (RCA)
Index and Net Trade Index (NTI). 2001-2015 period was used in this study. The data
were obtained from the International Trade Centre (ITC) database. The Revealed
Comparative Advantage index shows that Turkmenistan has a comparative advantage
in mineral fuels and textiles. Also, it was found that Turkmenistan is net exporter in
mineral fuels and textiles.
  

 • Addison Smyth, D. (2005). Ireland’s Revealed Comparative Advantage. Quarterly Bulletin, 1, 101-114.
 • Agustin, G., Ananda, C.F., Maski, G., ve Adi Saputra, P.M. (2014). The Product Mapping Analysis of Manufacturing Industry Products in Bilateral Trade between Indonesia and China in 1995-2011. Int. J. Eco. Res., 5 (2), 37-49.
 • Amirbekova, A., ve Madiyarova, D. (2015). Assessment of the Competitiveness of Kazakhstan's Exports. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (6), 443-447.
 • Amighini, A. (2005). China in the International Fragmentation of Production: Evidence from the ICT Industry. The European Journal of Comparative Economics, 2 (2), 203-219.
 • Burange, L.G., ve Chaddha, S.J. (2008). India’s Revealed Comparative Advantage in Merchandise Trade, University of Mumbai, Working Paper, India.
 • Chingarande, A., Mzumara, M., ve Karambakuwa, R. (2013). An Investigation of Sectoral Comparative Advantage of Botswana. Greener Journal of Economics and Accountancy, 2 (4), 101-111.
 • Ekmen Özçelik, S., ve Erlat, G. (2013). Turkey’s Comparative Advantages and Dynamic Market Positioning in the EU Market. Topics in Middle Eastern and African Economies, 15 (2),42-70.
 • Goldin, I. (1990). Comparative Advantage: Theory and Application to Developing Country Agriculture-Research Programme on: Changing Comparative Advantage in Food and Agriculture, OECD Development Centre Working Papers, 16.
 • Göçer, İ., ve Hepkarşı, N. (2013). İhracat-Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 57-87.
 • Karambakuwa, R., ve Mzumara, M. (2013). The Revealed Comparative Advantage of Swaziland. Greener Journal of Economics and Accountancy, 2 (2), 68-73.
 • Muamer, H., Snjezana, B., ve Vedrana, B. (2015). The Comparative Analysis of Export Competitiveness of ex-Yu Countries. Economic Analysis, 48 (1-2), 108-129.
 • Özçalık, M., ve Okur, A. (2013). Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Gümrük Birliği Sonrası AB-15 Ülkeleri Karşısındaki Rekabet Gücü. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 205-223.
 • Pilinkiene, V. (2014). Evaluation of International Competitiveness Using the Revealed Comparative Advantage Indices: The Case of the Baltic States. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (13), 353-359.
 • Reyes, G.U. (2014). Examining the Revealed Comparative Advantage of the ASEAN6 Countries Using the Balassa Index and Lafay Index. Journal of Global Business and Trade, 10 (1),1-10.
 • Seyidoğlu, H. (2013). Uluslararası Ticaret. 1. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2923.
 • Seyidoğlu, H. (2015). Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama. 20. Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • Seymen, D.A. (2009). Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Rekabet Gücü, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Sinanan, D., ve Hosein, R. (2012). Transition Probability Matrices and Revealed Comparative Advantage Persistence in a Small Hydrocarbon-based Economy. The West Indian Journal of Engineering, 23 (1/2), 16-29.
 • Solak, F. (2003). Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XVIII (1), 69-96.
 • Sultan, Z.A. (2014). Revealed Comparative Advantage of Saudi’s Exports. Journal of Economics and Sustainable Development, 5 (6), 142-149.
 • Şahbudak, E., ve Şahin, D. (2016). Çin’in Dış Ticaret Performansı ve Sektörel Rekabet Gücünün Ölçümü. Akademik Bakış Dergisi, 54, 242-257.
 • Trung, N.T. (2002). Vietnam’s International Trade Regime and Comparative Advantage, CAS Discussion Paper No: 37. Utkulu, U. (2005). Türkiye’nin Dış Ticareti ve Değişen Mukayeseli Üstünlükler, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. Yasmin, B., ve Altaf, S. (2014). Revealed Comparative Advantage of Carpets and Textile Floor Covering Industry in Pakistan, India and China. Journal of Economic Cooperation and Development, 35 (4), 113-134. Yıldırım, S. (2010). 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 47-55. Yılmaz, Ş.E. (2014). Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi, 3. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Güçgeldi BASHİMOV

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil359855, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {132 - 144}, doi = {10.17828/yalovasosbil.359855}, title = {Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi}, key = {cite}, author = {BASHİMOV, Güçgeldi} }
APA BASHİMOV, G . (2017). Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (14) , 132-144 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.359855
MLA BASHİMOV, G . "Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 132-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/32780/359855>
Chicago BASHİMOV, G . "Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 132-144
RIS TY - JOUR T1 - Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi AU - Güçgeldi BASHİMOV Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.359855 DO - 10.17828/yalovasosbil.359855 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 144 VL - 7 IS - 14 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.359855 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.359855 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi %A Güçgeldi BASHİMOV %T Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 14 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.359855 %U 10.17828/yalovasosbil.359855
ISNAD BASHİMOV, Güçgeldi . "Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 14 (Kasım 2017): 132-144 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.359855
AMA BASHİMOV G . Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(14): 132-144.
Vancouver BASHİMOV G . Türkmenistan’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemiyle Rekabet Gücünün Analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(14): 144-132.