Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 15, Sayfalar 13 - 30 2017-12-29

Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi
Health Economics Statistics And Development Of Health Expenditures In Turkey

Ferhat SAYIM [1]


Büyüyen sağlık işletmelerinin ve harcamalarının etkisiyle 20’nci yy’da “sağlık ekonomisi” ayrı bir çalışma alanı olmuştur. Kamunun sağlık harcamalarından alması gereken pay ve de üstlenmesi gereken roller, maliye yönetimi ile birlikte sağlık ekonomistleri ve sağlık sistemi yöneticilerinin ilgi alanındadır. Çalışmada, kamunun sağlık harcamalarını üstlenme sebeplerine bakılmaktadır. Sonrasında Türkiye’de sağlık hizmetlerine ve bu hizmetlere ayrılan paya değinilmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı ulusal sağlık harcamalarına ilişkin son veriler de ele alınmaktadır. Diğer ülkeler içindeki yeri renklendirilmiş haritalarda gösterilmekte ve Türkiye verilerinin gelişim seyri hazırlanan şekiller yardımıyla ortaya konmaktadır. Ayrıca, mevcut durumda belediyelerin de sağlık hizmetlerindeki yetki ve sorumlulukları üzerinde durulmaktadır. 

In the 20th century, an area called 'Health Economy' was created because mainly health institutions and expenditures were growing up. The share that the public has to pay for health expenditures and the role that the public should undertake are in the interest of health economists and health care managers, along with fiscal management. In the study, the reasons for assuming the health expenditures by the public are examined. After that, health services in Turkey and the share of these services are mentioned. The latest data on national health expenditures published by the World Health Organization are also addressed. The ranking among other countries is shown in colored maps and the development of Turkey related data is illustrated with the aid of the prepared graphics. In addition, the authorities and responsibilities of the municipalities in the health services are also emphasized

 • Donaldson, C., Gerard, K., Jan, S. & Wiseman, V. (2005). Economics of Health Care Financing. China: Palgrave Mcmillan.
 • Fişek, N. (1982). Sağlık Hizmetleri Ve İşçi Sağlığı Ailelerinin Sağlık Sorunları, Modern Yönetim Semineri, Türk-İş Yayınları No:144. Erişim Tarihi: 28.12.2008, http://ankararefakat.net/ drupaltr/drupal-5.2/?q=node/12
 • Folland, S., Goodman, A.C. ve Stano, M. (2007). The Economics of Health and Health Care, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Folland, S., Goodman, A.C. ve Stano, M. (2010). The Economics of Health and Health Care (6 b.), New Jersey: Pearson Education.
 • Getzen, T. (2010). Health, Economics and Financing (4b.), USA: John Wiley&Sons,Inc.
 • Global Agenda Council (2008). Summit on the Global Agenda, Dubai, United Arab Emirates: World Economic Forum.
 • Jacobs, P. ve Rapoport, J. (2002). The Economics of Health and Medical Care, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.
 • Karafakıoğlu, M. (1998). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Kaul, I. ve Conceiçao, P. (Editors). (2006). The New Public Finance. New York: Oxford University Pres.
 • Mutlu, A. ve Işık, A. (2005). Sağlık Ekonomisine Giriş. Bursa: Ekin Yayınları.
 • Rosen, H.S. (2005). Public Finance, McGraw Hill Education, Seventh Edition, Internatioanal Edition, United States.
 • Sayım, F. (2009). Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sektörünün Piyasa Yapısı, Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Sayım, F. (2011a). Sağlık Piyasası ve Etik, Bursa: MKM Yayınları.
 • Sayım, F. (2011b). Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına İlişkin Ulusal Hesaplar ve Sağlık Alanında Belediyelere Verilen Görev ile Yetkiler. Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı:2011/1, 151-165.
 • Stiglitz, J.E. (1994). Kamu Kesimi Ekonomisi, Çeviren: Ö.F. BatıreL, Marmara Üniversitesi Yayınları, Yayın No:59, İkinci Baskı, İstanbul.
 • Tokat, M. (1993). Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Türkiye’de Sağlık Sektörün Finansmanı, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2016). Sağlık Harcamaları Bülteni. Erişim Tarihi: 20.02.2009, http://www.tusak.saglik.gov.tr/pdf/kitaplar/sagliksektorufinansmani.pdf
 • Türkiye İstatistik Kurumu Erişim Tarihi: 29.06.2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18853
 • Wonderling, D., Gruen, R. ve Black, N. (2005). Introduction to Health Economics, Glasgow: McGraw Hill Education.
 • World Health Organization (WHO) (1946). Frequently Asked Question-What is the WHO Definition of Health?, Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June-22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States. Erişim Tarihi:28.12.2008, http://www.who.int/suggestions/faq/en/index.html .
 • World Health Organization (WHO) (2009). Erişim Tarihi: 25.05.2010, http://www.who.int/countries/ tur/en/index.html
 • World Health Organization (WHO) (2010). WHO-National Health Accounting. Erişim Tarihi: 25.02.2011, http://www.who.int/nha/en/index.html.
 • World Health Organization (WHO) (Haziran 2016). National Health Accounts, 2014 Erişim Tarihi: 21.07.2016, http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/ Maps/PerCapitaUSD_2014.png
 • World Health Organization (WHO) (Haziran 2016). National Health Accounts, 2014. Erişim Tarihi: 21.07.2016, http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/ Maps/TotPercentGDP_2014.png)
 • World Health Organization (WHO) (Haziran 2016). National Health Accounts, 2014 Erişim Tarihi: 21.07.2016, http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/ Maps/GenGovExpTotal_2014.png
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ferhat SAYIM
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil372747, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {13 - 30}, doi = {10.17828/yalovasosbil.372747}, title = {Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi}, key = {cite}, author = {SAYIM, Ferhat} }
APA SAYIM, F . (2017). Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (15) , 13-30 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.372747
MLA SAYIM, F . "Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 13-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/33590/372747>
Chicago SAYIM, F . "Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 13-30
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi AU - Ferhat SAYIM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.372747 DO - 10.17828/yalovasosbil.372747 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 30 VL - 7 IS - 15 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.372747 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372747 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi %A Ferhat SAYIM %T Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 15 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.372747 %U 10.17828/yalovasosbil.372747
ISNAD SAYIM, Ferhat . "Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 15 (Aralık 2017): 13-30 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372747
AMA SAYIM F . Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(15): 13-30.
Vancouver SAYIM F . Türkiye’de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri Ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(15): 30-13.