Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 15, Sayfalar 109 - 123 2017-12-29

The Importance Of The Mosques In Coexİstence The Dİfferences And Constructİon Of The New Sanctuary Language
Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası

Zeki TAN [1]


The only institution that does not have an alternative to bringing together the different colors, races and ethnic structures of society is the sanctuaries. It is possible to see appearance and "reality" of this by looking at the mosque.

In the modern era, the fundamental principle that people need is to integrate all the members of society. In a world where individualism is at the forefront, the containment atmosphere of the mosque is required more than ever.

The intellectual, racial, and mental profile of the people in Masjid al-Nabawid is not the same with different sectarian and thought-minded people coming to the mosque today. Today different languages, races, colors, genres, sects come together under the same mosque dome. There is a need for the construction of a new "mosque language", namely a more polite language, a more attentive style that includes but does not exclude and does not push them.

The dominant, marginal, bossy, prejudiced and authoritarian attitude and language lead to sanctification and alienation of the people. In that case, it has to be based on duly speaking scientifically, not “speaking snippy and impulsive”; raising awareness, not giving excitement; and setting sail for new horizons.

Toplumun farklı renklerini, ırklarını, etnik yapılarını bir araya getirmede alternatifi olmayan tek kurum mabetlerdir.  Bunun tezahür ve “gerçekliğini” camiye bakarak görmek mümkündür.

Modern dönemde de insanların ihtiyaç duyduğu temel esas toplumun bütün fertlerini kaynaştırmaktır. Bireyciliğin ön plana çıkarıldığı bir dünyada caminin kapsayıcı atmosferine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Mescid-i Nebevideki insanların fikrî, ırkî, zihnî profili ile bugün camiye gelen farklı mezhep, düşünce sahibi insanlar aynı değillerdir. Bugün farklı diller, ırklar, renkler, cinsler, mezhepler aynı cami kubbesi altında bir araya gelmektedirler. Bunları kucaklayan, dışlamayan, ötelemeyen daha rikkatli bir dil, daha özenli bir üslubu içeren yeni bir “cami dilinin” inşasına ihtiyaç vardır.

Kitlelerin düşüncelerini bastıran, ötekileştiren, buyurgan, önyargılı ve otoriter tutum ve dil insanların kutsala ve mabede yabancılaşmasına yol açar. O halde camide “sivri ve fevri konuşmak” değil usulüyle ilmi konuşmak; heyecan vermek değil “bilinç uyandırmak” ve yeni ufuklara yelken açmak esas alınmalıdır.

 • Aydın, M.Ş. (2011). Açık Toplumda Din Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Buhâri, (1212). Sahihu'l-Buhâri, Mısır.
 • Cezerî, A. (1986). .el-Fıkh a’la’l-Mezâhibi’l-Erbaa’, Çağrı Yayınları, İstanbul.
 • Çakan, İ. L. (1982). Tebliğ Diplomasisi. İslam Medeniyeti Üç Aylık Dini İlmi Edebi Araştırmalar Dergisi, V (3). 6.
 • Ebu Ubeyd, K.b.S. (1981). Kitabu'l-Emval, trc. Cemaleddin Saylık, İstanbul.
 • Garaudy, R. (2016). Yobazlıklar, trc. Cemal Aydın, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Hamidullah, M. (1987). el-Vesaiku's-Siyasiyye, Beyrut.
 • Hamidullah, M. (1980). İslâm Peygamberi, trc. Sâlih Tuğ, İrfan Yayınevi, İstanbul. İbn Manzur, Ebu'l-Fadl C.M. (th). Lisanu'l-Arab, thk. Heyet, Kahire.
 • İbn Sa'd, Ebu A.M. (1985). et-Tabakatu'l-Kûbra, Beyrut. Kutluer, İ. “Hikmet” DİA, XVII, 503-511.
 • Muallimoğlu, N. (2016). Bütün Yönleri ile Hitabet, Bugra Yayınları, İstanbul.
 • Müslim, (1985). Sahihu Muslim, İstanbul. Ramazanoğlu, Y. “Uzlaşma Kültürü Bakanlığı” http://www.karar.com/yazarlar/yildiz-ramaas: 20.05.2017.
 • er-Radî Şerîf, (2003). Nehcu’l-Belâğa, Beyrut. Şahin, M. S. “Aforoz” DİA, I, 412-413.
 • Öztürk, L. (1995). İslam Toplumunda Birarada Yaşama Tecrübesi, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk, L. (2004). Abbasiler Döneminde Yaşayan Hıristiyan Doktorların İslam Toplumuna Katkıları, İstem Dergisi, 2 (3). 72-73.
 • Tan, Z. (2015). Eski Müftü Yeni Akademisyene Göre İmamlar Ne İş Yapar, Ark Yayınları, İstanbul.
 • Tan, Z. (2012). Kur’ân-ı Kerim’e Göre Toplumsal Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabetlerin Fonksiyonu. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 21.
 • Tuğ, S. (1969). İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, İstanbul.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeki TAN
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil372767, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {109 - 123}, doi = {10.17828/yalovasosbil.372767}, title = {Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası}, key = {cite}, author = {TAN, Zeki} }
APA TAN, Z . (2017). Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (15) , 109-123 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.372767
MLA TAN, Z . "Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 109-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/33590/372767>
Chicago TAN, Z . "Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 109-123
RIS TY - JOUR T1 - Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası AU - Zeki TAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.372767 DO - 10.17828/yalovasosbil.372767 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 123 VL - 7 IS - 15 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.372767 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372767 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası %A Zeki TAN %T Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 15 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.372767 %U 10.17828/yalovasosbil.372767
ISNAD TAN, Zeki . "Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 15 (Aralık 2017): 109-123 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372767
AMA TAN Z . Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(15): 109-123.
Vancouver TAN Z . Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi Ve Yeni Mabet Dilinin İnşası. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(15): 123-109.