Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 15, Sayfalar 85 - 97 2017-12-29

The Question Of Legitimacy In Polıtıcal Administration
Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu

Enver Sinan MALKOÇ [1]


The phenomenon of political administration has been a significant part of social life for thousands of years. Therefore, the institution of politics is regarded as one of the basic and permanent social institutions examined by sociology.

The phenomenon of administration is the focus of several discussions in terms of the restrictive nature of individual freedom. A structure that restricts individual freedoms need to have legitimate justifications which can be adopted by public conscience. So, issues such as the conditions of the emergence of political administration historically, various types of administration, duties and functions of state towards society and the limits of the authority during the performance of these duties have always been discussed.

In this context, there are various debates and approaches regarding the status of the state and political administration. Some approaches view the existence of the state as necessary and indispensable whereas some others regard the state as the embodiment of injustice and inequality. Another approach looks for the state’s practical legitimacy either in its ability to reflect popular will or in its mission to serve for a faith or ideology. Last, there is an approach suggests that the limits of the state authority should be very wide whereas other conflicting approaches advocate a minimal state organization or even demands for an organization with no administration.

As the scope of the topic is very wide, it is tried to mention only relevant main approaches within the limits of this paper. Thus it is attempted to make a general outline of the framework of these debates without entering into its details.

Siyasi yönetim olgusu, binlerce yıldan beri toplumsal yaşamın önemli bir parçası olagelmiştir. Buna binaen siyaset kurumu, sosyoloji biliminin ele aldığı temel ve değişmez toplumsal kurumlar arasında sayılmaktadır.

Yönetim olgusu, bireysel özgürlüğü sınırlayıcı doğası itibarıyla birçok tartışmanın da odağı durumundadır. İnsanların özgürlüklerini kısıtlayan bir yapının kamu vicdanında kabul görecek meşru gerekçelere ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla siyasal yönetimin tarihte ortaya çıkışını sağlayan koşullar, tarih boyunca gelişen çeşitli yönetim biçimleri, devletin topluma karşı görev ve işlevleri, bunları yerine getirirken sahip olması gereken yetkinin sınırları gibi meseleler her zaman tartışılmıştır.

Bu bağlamda tartışmalar; var oluşu itibarıyla devletin insan toplumları için zorunlu ve vazgeçilemez olduğunu kabul eden yaklaşımdan onu tamamen haksızlıkla ve eşitsizlikle itham eden yaklaşıma; devletin uygulamadaki meşruiyetini halk iradesini yansıtma kabiliyetinde arayan yaklaşımdan bunun için belirli bir inanç ya da ideolojiye hizmet etme misyonunu şart koşan yaklaşıma; devletin yetki sınırının çok geniş olması gerektiğini savunan yaklaşımdan son derece küçültülmüş bir devlet organizasyonu, hatta yönetimsiz organizasyon taleplerine varıncaya kadar geniş bir yelpaze içinde yürütülmektedir.

Konunun çok geniş olması sebebiyle bu makalenin sınırları içerisinde sadece ilgili temel yaklaşımların varlıklarına kısaca değinilmekle yetinilmiştir. Böylece detaylarına inilmeksizin, tartışmaların hangi zemin üzerinden yürütüldüğünü ortaya koyan genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

 • Ağaoğulları, M. A. ve Köker, L. (1991). Tanrı Devletinden Kral-Devlete, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Akay, A. (2000). Minör Politika, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Akdoğan, Y. (2000). Siyasal İslam, İstanbul: Şehir Yayınları.
 • Augustinus, (2010). İtiraflar. (Çev. Çiğdem Dürüşken). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Aydın, M. (2014), Kurumlar Sosyolojisi, 2. Basım, İstanbul: Açılım Kitap.
 • Bakunin, M. (1997). Almanya’da Hegelcilik, Anarşizmin Temeli, Devletçilik ve Marxizm, Devlet ve Anarşi. (Çev. Alev Türker). Doğu-Batı Dergisi, 1, 131-137.
 • Bratton, F. G. (1995). Yakındoğu Mitolojisi. (Çev. Nejat Muallimoğlu). İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
 • Bouthoul, G. (1968). Siyaset Sosyolojisi. (Çev. Ali Türkay Yazıcı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Chomsky, N. (2004). Korsanlar ve İmparatorlar. (Çev. Fatma Ünsal). 2. Baskı, İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları.
 • Coşkun, İ. (1997). Modern Devletin Doğuşu, İstanbul: Der Yayınları.
 • Çelik, M. (2013). Avrupa Birliği’nde Yaşanan Meşruiyet Krizi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/2, 151-190.
 • Demir, G. (2011). Habermas ve Foucault: Müzakereci Demokrasi ve Yönetimsellik, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 22, 48-71.
 • Gökberk, M. (1990). Felsefe Tarihi, 6. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Habermas, J. (2004). “Kamusal Alan”, Kamusal Alan, Edit: Meral Özbek, İstanbul: Hil Yayınları.
 • Hobbes, T. (2007) Leviathan, (Çev. Semih Lim). 6. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kapani, M. (2001). Politika Bilimine Giriş, 13. Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Mahcupyan, E. (1997). “Kapitalizm, Liberalizm ve Devlet”, Doğu Batı Dergisi, 1, 17-23.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Marx, K. ve Engels, F. (1998). Komünist Partisi Manifestosu. (Çev. Cenap Karakaya). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • More, T. (1999). Ütopya. (Çev. T. Gökçen Sağnak). İstanbul: Gün Yayıncılık.
 • Morgan, M. (2000). Bir Çift Yürek. (Çev. Eren Cendey). 6. Baskı, İstanbul: Dharma Yayınları.
 • Rousseau, J.J. (1997). Toplum Anlaşması. (Çev. Vedat Günyol). İstanbul: M.E.B. Yayınları.
 • Sancar, M. (1997). “Devlet Aklı, Hukuk Devleti ve Devlet Çetesi”, Birikim Dergisi, 93-94, 80-90.
 • Tahir, K. (1965). Yorgun Savaşçı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Taşdelen, M. (2010). Siyaset Sosyolojisi, 2. Baskı, İstanbul: Kocav Yayıncılık.
 • Tekin, O. (1995). Eski Yunan Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tuna, K. (1987). İlk Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Wallerstein, I. (2000). Bildiğimiz Dünyanın Sonu. (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Weber, M. (2012). Ekonomi ve Toplum. (Çev. Latif Boyacı). İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Woodcock, G. (1998). Anarşizm. (Çev. Alev Türker). 3. Baskı, İstanbul: Kaos Yayınları.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Enver Sinan MALKOÇ
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil372769, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {85 - 97}, doi = {10.17828/yalovasosbil.372769}, title = {Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu}, key = {cite}, author = {MALKOÇ, Enver Sinan} }
APA MALKOÇ, E . (2017). Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (15) , 85-97 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.372769
MLA MALKOÇ, E . "Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 85-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/33590/372769>
Chicago MALKOÇ, E . "Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 85-97
RIS TY - JOUR T1 - Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu AU - Enver Sinan MALKOÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.372769 DO - 10.17828/yalovasosbil.372769 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 97 VL - 7 IS - 15 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.372769 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372769 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu %A Enver Sinan MALKOÇ %T Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 15 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.372769 %U 10.17828/yalovasosbil.372769
ISNAD MALKOÇ, Enver Sinan . "Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 15 (Aralık 2017): 85-97 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.372769
AMA MALKOÇ E . Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(15): 85-97.
Vancouver MALKOÇ E . Siyasi Yönetimde Meşruiyet Sorunu. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(15): 97-85.