Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 128 - 155 2018-10-23

DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ

Musa Ünalan [1] , Tevfik Şükrü Yapraklı [2] , Gülşah Korkmaz [3]


Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün veya hizmetlerin potansiyel tüketicilere ulaştırılmasında dağıtım kanalları önemli bir role sahiptir. Dağıtım kanallarının başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi, kanal üyeleri arasındaki ilişkinin niteliğine bağlıdır. Bu çalışmada, dağıtım kanallarında ilişkinin kalitesi ve sürekliliğine etki eden faktörler araştırılmıştır. Bu faktörler; tedarikçinin firma itibarı, iletişim yeteneği, bilgi paylaşımı, adaptasyonu, güvenilirliği ve değer birliği olarak altı ana başlık altında ele alınmıştır. Araştırma, Erzurum’da faaliyet gösteren sigorta acenteleri üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda acentelerin ana sigorta firmaları ile ilişkilerinin sürekliliğinde; firma itibarı, adaptasyon, güvenilirlik, değer birliği ve ilişki kalitesinin etkisinin olduğu bulunmuştur.

dağıtım kanalları, ilişki kalitesi, ilişki sürekliliği, sigorta acenteleri
 • Acır, İ. (2008). Dağıtım Kanallarında İlişkinin Sürekliliğini Etkileyen Faktörler Ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze.
 • Al-Alak, B. A. (2014). Impact Of Marketing Activities On Relationship Quality In The Malaysian Banking Sector. Journal Of Retailing And Consumer Services, 21, 347–356.
 • Anderson J. C., Narus J. A. (1990). A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships. Journal of Marketing, 54, 42-58.
 • Anderson, E., Weıtz, B. (1992). The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels. Journal of Marketing Research, 29, 18-34.
 • Başkol M. (2014). Tedarik Zinciri İlişkilerinde Başarı Faktörü Olarak Güven Unsuru: Kavramsal Bir Çalışma. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 10, 131.
 • Cannon, J.P., Homburg, C. (2001). Buyer-Supplier Relationships and Customer Firm Costs. Journal of Marketing, 65, 29-43.
 • Cannon, J.P.,Perreault W.D. (1999). Buyer-Seller Relationships in Business Markets. Journal of Marketing Research, 36, 439-460.
 • Chan, F. T. S., Bhagwat, R., & Wadhwa, S. (2009). Study on suppliers’ flexibility in supply chains: is real-time control necessary?. International Journal of Production Research, 47, 965-987.
 • Cravens, K., Olıver, E. (2006). Employees: The Key Link To Corporate Reputation Management. Business Horizons, 49, 293–302.
 • Doney, P.M., Cannon, J.P. (1997). An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationships. Journal of Marketing, 61, 35-51.
 • Eren, E. (1996). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Frazier, G. L.,Maltz, E., Antia, K. D., & Rindfleisch, A. (2009). Distributor Sharing Of Strategic Information With Suppliers. Journal Of Marketing, 73, 31–43.
 • Ganesan, S. (1994). Determinants of Long-Term Orientation in Buyer Seller Relationships. Journal of Marketing, 58, 1-8.
 • Grabner, J., Rosenberg, L. (1969). Communication in Distribution Channel Systems in Distribution Channels: Behavioral Dimensions. Houghton-Mifflin Company, 227-252.
 • Johnson, J.L. (1999). Strategic Integration In Industrıal Distribution Channels: Manneging The İnterfirm Relationship As A Stratejık Asset. 4-18.
 • Kalliath , T. J., Bluedorn, A. C., & Strube, M. J. (1999). A Test of Value Congruence Effects. Journal of Organizational Behavior, 20, 1175 -1198.
 • Kaynak, R., Sarıoğlu, C.İ., & Acır, İ. (2011). Dağıtım Kanallarında İlişkinin Kalitesi Ve Sürekliliğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, 117-130.
 • Kim, K. (2000). On Interfirm Power, Channel Climate, And Solidarity In Industrial Distributor-Supplier Dyads. Journal Of The Academy Of Marketing Science, 388-405.
 • Küçük, Orhan. (2011). Lojistik İlkeleri ve Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Lages, C., Lages, C. R., Lages, L. F. (2005). The Relqual Scale: A Measure Of Relationship Quality In Export Market Ventures. Journal Of Business Research, 58, 1040– 1048.
 • Lusch, R. F., Brown, J. R. (1996). Interdependency, contracting, and relational behavior in marketing channels. The Journal of Marketing, 60, 19–38.
 • Mohr, J., Fisher, R.J., Nevin, J.R. (1996). Collaborative Communication in Interfirm Relationships: Moderating Effects of Integration and Control. Journal of Marketing, 60, 103-115.
 • Mohr, J., Nevin, J. (1990). Communication Strategies in Marketing Channels: A Theoretical Perspective. Journal of Marketing, 50, 36-51.
 • Mohr, J., Sohı, R.S. (1995). Communication Flows in Distribution Channels:Impact on Assessments ofCommunication Quality and Satisfaction. Journal of Retailing, 71, 394.
 • Nha, N., Leblanc G. (2001). Corporate İmage And Corporate Reputation In Customers Retention Decisions In Service.
 • Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yapraklı, Ş., Sağlık, E. (2010). Hizmet İşletmelerinde Rekabet Aracı Olarak Hizmet Kalitesi Ve İlişki Kalitesi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 9, 71-85.
 • Wang, J. J., Zhang, C. (2017). The İmpact Of Value Congruence On Marketing Channel Relationship. Industrial Marketing Management, 62, 118–127.
 • Yılmaz, M. K., Erciş, A., & Ünal, S. (2014). Kanal Üyelerinin Ekonomik-Sosyal Tatmin, Güven Ve Bağlılık İlişkisinin Belirlenmesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Beyaz Eşya Sektöründeki Bayiiler Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 65, 239-269.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Musa Ünalan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Fırat Üniversitesi, İşletme Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Tevfik Şükrü Yapraklı
Kurum: Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Gülşah Korkmaz
Kurum: Atatürk Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil409933, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {128 - 155}, doi = {10.17828/yalovasosbil.409933}, title = {DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ}, key = {cite}, author = {Ünalan, Musa and Yapraklı, Tevfik Şükrü and Korkmaz, Gülşah} }
APA Ünalan, M , Yapraklı, T , Korkmaz, G . (2018). DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (17) , 128-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/39903/409933
MLA Ünalan, M , Yapraklı, T , Korkmaz, G . "DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 128-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/39903/409933>
Chicago Ünalan, M , Yapraklı, T , Korkmaz, G . "DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 128-155
RIS TY - JOUR T1 - DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ AU - Musa Ünalan , Tevfik Şükrü Yapraklı , Gülşah Korkmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 155 VL - 8 IS - 17 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ %A Musa Ünalan , Tevfik Şükrü Yapraklı , Gülşah Korkmaz %T DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ %D 2018 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Ünalan, Musa , Yapraklı, Tevfik Şükrü , Korkmaz, Gülşah . "DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 17 (Ekim 2018): 128-155 .
AMA Ünalan M , Yapraklı T , Korkmaz G . DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 128-155.
Vancouver Ünalan M , Yapraklı T , Korkmaz G . DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 155-128.