Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 156 - 168 2018-10-23

Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği

Günay Deniz Dursun [1] , Gizem Engin [2]


Bağımsız denetim faaliyetini yürütecek olan bağımsız denetçi statüsündeki kişilerin mesleki anlamda yeterli donanıma sahip olmaları beklenmekte bu donanımın temeli de teorik eğitime dayanmaktadır. Bu nedenle teorik olarak almaları gereken eğitim açısından üniversitelere büyük rol düşmektedir. Üniversitelerdeki yüksek lisans muhasebe alanındaki programlarda yer alan teorik eğitimin bağımsız denetçi adaylarına katkı sağlaması beklenmektedir. Yüksek lisans programlarında alınan teorik eğitimin bağımsız denetçiliğin ilk adımı olan bağımsız denetçilik sınavındaki konular açısından da bağımsız denetçi adaylarına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmada, denetçi adaylarının yüksek lisans seviyesinde aldıkları teorik eğitimin, denetçiliğin ilk adımı olan bağımsız denetçilik sınavındaki konular açısından uyumlu olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Marmara bölgesindeki yüksek lisans programlarının Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bağımsız denetçilik sınav konuları ile ilişkisine bakılarak araştırma sonucunda hem üniversite hem de program bazında sıralamaya yer verilmiştir.

Denetim, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetçi
 • 660 sayılı KHK. (2011, Kasım 2). 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
 • Ağca, A. (2005). Üniversitelerimizde Verilen Denetim Eğitiminin Teknolojik Gelişmeler Sonucunda Değişen Denetim Olgusu ve Değişen Denetçi Profili Karşısındaki Durumu. R. Ş. (Ed) içinde, XXIV Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempoyumu Muhasebe Ortamındaki Güncel Gelişmeler Ve Muhasebe Eğitimine Etkileri (s. 107-139). Muğla: Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi.
 • Ayanoğlu, F. Z. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 115-136.
 • Aytekin, Ç., & Bülbün Aktı, B. (2015). Bologna Çalışmaları Kapsamında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Programı Güncelleme Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(3), 19-27.
 • Cömert, Ç. E. (2010, Nisan 21-25). Denetim Mesleğinde Eğitimin Rolü ve Mesleğe Giriş Şartı Olarak Eğitim- Mesleğe Girişte Eğitim Şartına Yönelik Türkiye ve Almanya'daki Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırılması. XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 411-444. İSMMMO Yayınları.
 • Çömlekçi, F. (2004). Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Erdoğan, M. (2005). Denetim. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Gencel, U., & Can Aktan, C. (2010). Yükseköğretimde Akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 137-155.
 • Güredin, E. (2010). Denetim ve Güvence Hizmetleri SMMM ve YMM'lere Yönelik İlkeler ve Teknikler. İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Kalmış, H., & Yılmaz, B. B. (2004, Mayıs 19-23). Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Gelişmeler. XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 221-234. Antalya: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü.
 • Kepekçi, C. (2004). Bağımsız Denetim. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • KGK. (2012, Aralık 26). Bağımsız Denetim Yönetmeliği. 28509 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği.
 • KGK. (2013, Ocak 25). Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği. 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği.
 • Polat, A. M. (2010, Nisan 2). Denetçi Yetiştirilmesinde Meslek Adayının Denetim Deneyimi/ Ruhsatlı Meslek Mensubunun Denetim Deneyimi. 5.Türkiye Muhasebe Forumu Muhasebe Mesleğinde 20. Yıl Bilançosu, 92-101. Bursa: Türmob Yayınları.
 • Solak, S. T. (2013). Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 83-100.
 • Soran, H., Akkoyunlu, B., & Kavak, Y. (2006). Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ve Eğitimcilerin Eğitimi Programı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 201-210.
 • Suvacı, B., & Subaşı, Ş. (2010, Nisan 21-25). İnsan Kaynakları Yönetiminin Muhasebe Bölümünden ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri. XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 109-140. İSMMMO.
 • Şengel, S. (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunun Sermaye Şirketleri ile İlgili Getridiği Yeniliklerin Değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 3(2), 21-40.
 • Taş, O., & Durmuş, C. (2008). SPK Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat Kapsamında Denetim. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Uzun, A., & Ergüden, E. (2010, Nisan 21-25). İç Denetim Mesleğinin Akademik Eğitimden Beklentileri, Mesleki Akademik Gelişim İçin Öneriler. XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. İSMMMO.
 • Yaşar, A. (2015). Olumsuz Denetim Görüş Ve Bağımsız Denetçi Değişikliği Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81-96.
 • Yıldız, M. Y. (2011). Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi ve Tasdik- Mali Tablo Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri. Muhasebe ve Denetime Bakış(5), 67-77.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Günay Deniz Dursun (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gizem Engin

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil454380, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {156 - 168}, doi = {10.17828/yalovasosbil.454380}, title = {Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği}, key = {cite}, author = {Dursun, Günay Deniz and Engin, Gizem} }
APA Dursun, G , Engin, G . (2018). Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (17) , 156-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/39903/454380
MLA Dursun, G , Engin, G . "Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 156-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/39903/454380>
Chicago Dursun, G , Engin, G . "Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 156-168
RIS TY - JOUR T1 - Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği AU - Günay Deniz Dursun , Gizem Engin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 168 VL - 8 IS - 17 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği %A Günay Deniz Dursun , Gizem Engin %T Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği %D 2018 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Dursun, Günay Deniz , Engin, Gizem . "Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 17 (Ekim 2018): 156-168 .
AMA Dursun G , Engin G . Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 156-168.
Vancouver Dursun G , Engin G . Marmara Bölgesindeki Üniversitelerin Muhasebe Yüksek Lisans Programlarındaki Derslerinin Bağımsız Denetçilik Sınavına Denkliği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 168-156.