Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 18, Sayfalar 17 - 40 2019-04-29

Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım

Mehmet Gedik [1]


Federal Almanya, Japonya’dan sonra dünyanın  en yaşlı toplumuna sahip bir ülkedir. Almanya gerek Avrupa Birliği (Batı Avrupa) üye ülkeleri içerisinde ve gerekse dünya genelinde Otto von Bismarck‘ın 17 Kasım 188l’de hayata geçirdiği devletin  sosyal sistemi, örnek alınarak, sosyal hizmet alanındaki uygulamaları referans kabul edilen bir ülke konumundadır. Bu gerekçeden hareketle Federal anayasa, yasa ve eyalet yasalarının öngördüğü  “Hak Temelli[1]” sosyal hizmet yapılanmaları çerçevesinde “sosyal demokrat refah devlet sitemi”  ele alınarak Almanya bazında uygulanmakta olan “Palyatif destek/bakım” hizmetleri ile ilgili bir çerçeve çizilecektir.

Yaklaşık bir asra yakın bir zamandır yoğun bir nüfus olarak Almanya’da yaşayan Müslüman göçmenlerin “Palyatif destek/bakım hizmetlerinden hangi oranda faydalanabildiklerini bu araştırmayla ortaya koymaya çalışılmıştır. Araştırmamızı nitel araştırma tekniklerinden “formel ve yarı formel” oluşturulan soru formları üzerinden elde edilen verilerin analitik bulguları ve ek literatür kaynakların analizleriyle ele alınacaktır. Spesifik olarak göçmen nüfus içerisinde oldukça önemli bir oran teşkil eden Türk Müslüman göçmenlere yönelik uygulanmakta olan palyatif destek/bakım hizmetlerini gerek palyatif sağlık merkezlerinde ve gerekse evde destek/bakım hizmet uygulamaları ele alınarak araştırmanın zorunlu ve tercihli sınırlandırmaları oluşturulmuştur.


[1] “Hak Temelli”: İnsan Hakları bağlamında uluslararası “İnsan Hakları Beyannameleri”ne uyma zorunluluğunda olan bir yapılanma. (English: Rights-Based: Structuring in the context of Human Rights complying with the “International Human Rights Declarations)

Federal Almanya, Sosyal hizmet, Palyatif destek/bakım, Sosyal refah
 • Auspurg, K., Hinz, T., & Schneck, A., 2014, Ausmaß und Risikofaktoren des Publication Bias in der deutschen Soziologie, KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Cilt 66(4), Köln.
 • Baş, T., & Akturan, U., 2013, Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Bilgin, N., 2005, Çokkültürlülük ve Ulusal Kimlik, Türkiye Günlük Dergisi, Sayı:80, Cedit Neşriyat, . Ankara.
 • Bpb., 2017, Bundeszentale für politische Bildung, Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, (http://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/grundgesetz/), Erş.Trh.:01.01.2019
 • Bundesministerium, 2015, Praxisseiten Pflege Wir stärken die Pflege Gemeinsam, Bundesministerium für Gesundheit Abt. Pflegesicherung, Publikationsversand der Bundesregierung, Berlin.
 • Bundesministerium, 2018, Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz. (https://www.bundesgesundheitsmini sterium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflege-neuausrichtungs-gesetz.html). ET:17.12.2018
 • Bundestag, 2017, Federal Almanya Parlementosu 1949 Anayasası. (https://www.bundestag.de/ parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122), Erş.Trh.:03.01.2019
 • Çelik, Y., 2017, İsman'da Sosyal Hizmetler, Hz. Peygamber Dönemi, Çizgi Kitap Evi, İstanbul.
 • Davies, E., & Higginson, I., 2008, Die Fakten Palliative Care, Verein zur Betreuung von Schwerstkranken und Tumorpatienten e.V., Pallia Med Verlag, Bonn.
 • DIK, 2006, Deutsche Islam Konferenz, Müslime in Deutschland, Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft, (http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Service/Bottom/RedenInter views/Reden/20060928-regerkl-dik-perspektiven.html), Erş.Trh.:21.12.2018
 • DIK, 2018, Deutsche İslam Konferanz, Almanya’daki Müslümanların, (http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/TR/Magazin/Lebenswelten/ZahlenDatenFakten/ZahlMLD/zahl-mld-node.html) Erş.Trh.:21.12.2018
 • DSGVO, 2019, Intersoft consulting, Art.1 DSGVO Gegenstand und Ziele, (https://dsgvo-gesetz.de/art-1-dsgvo/) Erş.Trh.:04.01.2019
 • Fahlbusch, J., 2007, Sozialleistungsträger, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Cilt 6, Baden-Baden.
 • Fischer, T., & Schwitzky, C., 2017, Sozialhilferecht / 6 b., VAK-Verwaltungsakademie, Berlin.
 • Gerhardinger, G., 2018, Organisationen, Träger und Institutionen der Sozialen Arbeit. (http://www.gerhardinger-online.de/Otis_handout_2012.pdf), Erş.Trh.:24.12.2018
 • Herder-Bieritz, R, 2007, Leistungserbringer in der Sozialen Arbeit, Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Cilt 6, Baden-Baden.
 • Kühnhardt, L., Mayer, T., & Fürstenberg, F., 2017, Bonner Enzyklopädie der Globalität, Soziale Sicherheit (Cilt 1 / Cilt 2), Spirnger VS, Bonn.
 • Kanger, F., 2016, Manevi Rehberlikte Proaktif bir Yaklaşım Olarak Hz. Muhammed’in (sav) Örnekliği.
 • Karasar, N., 2016, Bilimsel İrade Algı Çerçevesi ile-Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar İkeler Teknikler, Nobel Yayıncılık, 31.Baskı, Ankara. Kongar, E., 2007, Sosyal Çalışmaya Giriş, Sabev, Ankara.
 • Krysik, J., & Finn, J., 2015, Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, Çeviri: E.Erbay, Nika Yayınevi, Ankara.
 • Leopoldina, 2015, Palliativversorgung in Deutschland, "Perspektiven für Praxis und Forschung", Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V., Köthen GmbH&Co.KG, Meinz.
 • MEB., 2013, Hasta Ve Yaşlı Hı̇zmetlerı̇ Alanı, TC. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Paloutzian, R., & Park, L., 2013, Din ve Maneviyat Psikolojisi. Çeviri:İ.Çaplıoğlu, & A.Ayten, Phoenix Yayınevi, Ankara.
 • Paritätische, D., 2018, Der Paritätische Wohlfahrtsverband, (http://www.der-paritaetische.de), Erş.Trh.:03.01.2019.
 • Prantl, H., 2010, Sueddeutsche Zeitung, Der Islam ist Teil Deutschlands, (http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-der-islam-ist-teil-deutschlands-1.298355), Erş.Trh.:04.01.2019.
 • Rezapour, H., 2008, Psychotherapie muslimischer Patienten in Deutschland, Universität Koblenz-Landau Fachgebiet Psychologie, Koblenz-Landau.
 • Schenk, L., 2014, Pflegesituation von türkeistämmigen älteren Migranten und Migrantinnen in Berlin, Zentrum für Qualität in der Pflege, Berlin.
 • Seyyar, A., & Genç, Y., 2010, Sosyal Hizmet Terimleri, Ansiklopedik Sosyal Pedagojik Çalışma Sözlüğü, Sakarya Yayıncılık, İstanbul.
 • Şenocak, H., 2009, Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihsel Süreç Işığında Değerlendirilmesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (56), s.409-468, İstanbul.
 • Thompson, N., 2016), Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak, 3. Baskı, Dipnot Yayınları, Ankara.
 • Volkert, M., & Risch, R., 2017, Altenpflege für Muslime, Im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg.
 • Weiss, T., 2010, Sozialearbeit in Studium und Praxis, Recht in der Pflege, (Lernen, Verstehen, Anwenden), C.H. Beck oHG, München.
 • WELD, 2018, Der Islam gehört nicht zu Deutschland. (https://www.welt.de/politik/deut schland/article174603526/Horst-Seehofer-Der-Islam-gehoert-nicht-zu-Deutschland.html), Erş.Trh.:02.01.2019
 • Wienand, M., 2006, Sozialsystem und soziale Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland, Dt. Verein für Öffentliche und Private Fürsorge, Berlin.
 • Yıldırım, A., & Şimsek, H., 2013, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Zastrow, C., 2016, Sosyal Hizmete Giriş, Nika Yayınevi, Ankara.
 • ZMD, 2013, Palliative Care aus islamischer Sicht, (http://www.islam.de), Erş.Trh.:24.12.2018
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2421-5092
Yazar: Mehmet Gedik (Sorumlu Yazar)
Ülke: Germany


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil506282, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {17 - 40}, doi = {}, title = {Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım}, key = {cite}, author = {Gedik, Mehmet} }
APA Gedik, M . (2019). Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 17-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/44887/506282
MLA Gedik, M . "Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 17-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/44887/506282>
Chicago Gedik, M . "Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 17-40
RIS TY - JOUR T1 - Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım AU - Mehmet Gedik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 40 VL - 9 IS - 18 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım %A Mehmet Gedik %T Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım %D 2019 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Gedik, Mehmet . "Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 18 (Nisan 2019): 17-40 .
AMA Gedik M . Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(18): 17-40.
Vancouver Gedik M . Federal Almanya Sosyal Hizmet Uygulamalarında Müslüman Göçmenlere Yönelik Palyatif Destek/Bakım Hizmetlerine Eleştirel Yaklaşım. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(18): 40-17.