Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 18, Sayfalar 1 - 16 2019-04-29

Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği

Figen SEVİNÇ [1] , Erol DURAN [2]


Özellikle son yıllarda, off-road etkinliklerinin bir boş zaman aktivitesi olarak değer kazandığı, birçok destinasyonda aktiviteler için güzergâhların belirlendiği gözlemlenmektedir.  Buradan hareketle bu çalışmada, Çanakkale'de off-road etkinliklerine katılan bireylerin, boş zaman aktivitesi olarak off-road'u nasıl gördükleri, yaşam doyumlarıyla ilişkisi ve Çanakkale’de off-road’un bir turistik ürün olarak nasıl algıladıkları araştırılmaktadır. Buradan hareketle Çanakkale’de faaliyet gösteren off-road derneği aracılığıyla off-road etkinliklerine katılan 22 birey ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, off-road’un bireylerin hayatında önemli bir yere sahip olduğu, keşfetmeye, sosyalleşmeye, doğayla mücadeleye ve zorluklarla başa çıkmaya katkısı olan sportif bir etkinlik olduğu, aynı zamanda Çanakkale için bir turistik ürün olarak algılandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte bireylerin off-road etkinliklerine katılıyor olmaları ile yaşam doyumları arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir.

Boş zaman
  • Argyle, M. (1996). The Social Psychology of Leisure , London, Penguin.Aydın, C. (2016) A ve B Kişilik Tiplerinin Boş Zaman Davranışlarının Kıyaslanması Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir,Baş, T. Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri; NVivo 7.0 İle Nitel Veri Analizi. Seçkin Yayıncılık, Birinci Basım, Ankara.Beard, J. G., ve Ragheb, M. G. (1980) Measuring Leisure Satisfaction. Journal of Leisure Research. 12. 20-33 Boyle, S. A. and Samson, F. B. (1985), Effects of Nonconsumptive Recreation on Wildlife: A Review Wildlife Society Bulletin (1973-2006) 13 (2);110-116Buckley, R. (2006). “Adventure Tourism” Cabi Publishing, UK.Buckley, R. (2007), Adventure tourism products: Price, duration, size, skill, remoteness, Tourism Management, 28(6); 1428-1433Celliers, L., Moffett, T., James, N. C. and Mann, B. Q.(2004), A strategic assessment of recreational use areas for off-road vehicles in the coastal zone of KwaZulu-Natal, South Africa, Ocean & Coastal Management, 47(3–4), 123-140Crano, W. D. (2002). Principles and Methods of Social Research. Lawrence Erlbaum Associates, USADiener, Edward. (1984), Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985), The Satisfaction With Life Scale, Journal Of Personality Assessment, 49 (1), 71-75.Diener, E. ve Martin E. S. (2004), “Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being”, Pyschological Science in the Public Interest, 5(1) 1-31.Garda, B. (2014). Macera Turizmi Pazarlaması Özel İlgi Turizminin Yeni Yüzü, Çizgi Kitapevi: Konya. Gilbert, D. ve Abdullah J. (2004) “Holidaytaking and the Sense of Well-Being”, Annals of Tourism Researhs, 31(1), 103-121.Hazar, A. (2014). Rekreasyon ve Animasyon, Detay Yayıncılık: Ankara.Huberman, A., Miles, B. M. (2002). The Qualitative Researcher’s Companion, Sage Publications Inc. Thousand Oaks: California.Kerlinger, F. N., Lee, H. B. (2000). Foundations of Behavioral Research. Wadsworth, 4’th Edition, USA.Naylor, L. M., Wisdom, M. J. and Anthony R. G. (2009), Behavioral Responses of North American Elk to Recreational Activity, Journal of Wildlife Management 73(3):328-338Neal, J. D., Sirgy M. J. ve Uysal, M. (1999) “The Role of Satisfaction With Leisure Travel/Tourism Services and Experiences in Satisfaction with Lesiure Life and Overall Life”, Journal of Business Research, 44(3), ss. 153-163.Neugarten, B. L., Havighurst, R. J. ve Tobin, S.S. (1961) “The Measurement of Life Satisfaction”, Journal of Gerontology, 16(2), ss. 134-143.Nicholes, G. E., 1980. Off-road vehicle trends. In: 1980 National Outdoor Recreation Trends Symposium, v.l, pp. 127-134. U.S. For. Serv., Gen. Tech. Rep. NE-57Noe, F.P. and Wellman, J.D. (1982) Perception of Conflict Between Off-Road Vehicle and Non Off-Road Vehicle Users in A Leisure Setting, Journal of Environmental Systems, Vol. 11(3),223-233Mannell, R.C. (1999). “Older Adults, Leisure, and Wellness”, Journal of Leisurability, 26(2) 3-10Murphy, H. (2003). “Exploring Leisure and Psychological Health and Wellbeing: Some Problematic Issues in the Case of Northern Ireland”, Leisure Studies, 22, 37–50.Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Sage: Newbury Park, CA.Porter, L. W., and Lawler, E. E. (1968). Managerial Attitudes and Performance. Homewood, IL: Irwin-Dorsey.Ragheb, M. G. (2005) Vitality Through Leisure, Idyll Arbor, Inc.Rossman, G.B. ve Rallis, S.F. (1998) Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research. Thousand Oaks CA: Sage.Scitovsky, Tibor. (1976). The Joyless Economy. Oxford University Pres. Oxford.Seaton, A. V. ve Bennett, M. M. (1996) Marketing Tourism Products: Concepts, Issues, Cases. Thomson Business: Oxford.Söyler, S. (2016), Turizmde Ciddi Serbest Zaman Faaliyeti Olarak Doğa Yürüyüşleri, Çevre Kimliği ve Yaşam Doyumu İlişkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Sung, H. H. (2000). An analysis of the adventure travel market: from conceptual development to market segmentation, PhD, Purdue University.Şener, A. (2009) “Yaşlılık, Yaşam Doyumu ve Boş Zaman Faaliyetleri’’ http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/yasamdoyumu.pdf (Erişim tarihi: 11.11.2017).Tümkaya, S., Hamarta, E., Deniz, M. E., Çelik M. ve Aybek B. (2008).“Duygusal Zeka Mizah Tarzı ve Yaşam Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 1-18.United States (1972), ORRV: Off Road Recreation Vehicles: A Department of the Interior Task Force Study. United States department of the interior Office of the secretary report, Washington.Uysal, M. Richard P. ve Sirgy M. J. (2012) “Prologue: Tourism and Quality-of-Life (QOL), Research: The Missing Links”, Handbook of Tourism and Quality-of-Life Research. Springer Netherlands, ss.1-5.Yetim, Ü. (2001), Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8. Baskı Seçkin Yayıncılık: Ankara.Webb, R. H. and Wilshire H.G. (1992) Environmental Effects of Off-Road Vehicles: Impacts and Management in Arid Regions Springer Science & Business Media, New York.Weber, K. (2001). Outdoor adventure tourism a review of research approaches. Annals of Tourism Research, 28 (2), 360-377.Wisdom, M. J., Ager, A. A., Preisler, H. K., Cimon, N. J. and Johnson, B. K. (2004), Effects of off-road recreation on mule deer and elk. In: Transactions of the 69th North American Wildlife and Natural Resources Conference: 531-550.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5391-1818
Yazar: Figen SEVİNÇ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0116-3189
Yazar: Erol DURAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil522012, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği}, key = {cite}, author = {SEVİNÇ, Figen and DURAN, Erol} }
APA SEVİNÇ, F , DURAN, E . (2019). Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/44887/522012
MLA SEVİNÇ, F , DURAN, E . "Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/44887/522012>
Chicago SEVİNÇ, F , DURAN, E . "Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği AU - Figen SEVİNÇ , Erol DURAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 9 IS - 18 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği %A Figen SEVİNÇ , Erol DURAN %T Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği %D 2019 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD SEVİNÇ, Figen , DURAN, Erol . "Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 18 (Nisan 2019): 1-16 .
AMA SEVİNÇ F , DURAN E . Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(18): 1-16.
Vancouver SEVİNÇ F , DURAN E . Alternatif Turizm Türü Olarak Off-road Faaliyetlerinin Katılımcıların Yaşamlarındaki Yeri: Çanakkale Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(18): 16-1.