e-ISSN: 1308-5816
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği
Kapak Resmi
       

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi Crossref, SOBİAD ve Paperity Index tarafından taranmaktadır.


Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili bilimsel araştırmalara zemin hazırlamak amacıyla kurulmuş olan Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) resmi yayın organıdır. İlk olarak 2001 yılında basılı çıkmaya başlayan dergi 2008 yılından bu yana e-dergi formunda yayınlanmaktadır. Dergi 2015 yılından itibaren TÜBİTAK-DERGİPARK ev sahipliğinde yayın yaşamını sürdürmektedir. Dergide yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili konuları ele alan orijinal araştırma makaleleri yayımlanmaktadır. Yaşlanma ve yaşlılığı biyolojik boyutundan çok “sosyal, kültürel, ekonomik, politik, psikolojik, ergonomik ve mimari yönlerden” inceleyip çözümler üreten bilimsel çalışmalara ilişkin makaleler kabul edilmektedir.

Her sayı için makale toplam sayısının 1/3'ünü geçmeyecek şekilde davetli derleme, editöre mektup, inceleme ve görüş bildiren yazılar yayımlanabilir. Dergide hakem incelemesi ve yayım için ücret alınmaz. Başvuru yapılmadan önce “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” sayfası mutlaka incelenmelidir. 

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası en az 2 hakem tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Ayrıca hakemlerin de yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi garanti edilir.

Dergide sadece hakem denetiminden geçen ve benzerlik oranı en fazla %16 olan eserler yayımlanır.