Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINDAKİ YENİDEN YAPILANMA YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI İLE NE KADAR ÖRTÜŞMEKTEDİR?

Yıl 2019, Cilt , Sayı 40, 11 - 32, 31.10.2019

Öz

Özet

Her hükümet sistemi, kendini meşrulaştıracak ve değerlerini taşıyacak teşkilatını yaratmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, 2018 yılı ortasından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine resmen geçmiştir. Yeni sistem, kamu yönetiminde ciddi bir değişikliğe ve yeniden yapılanmaya yol açmıştır. Yeni sistemin idari sistemi, sonuç odaklı, hızlı, etkin, yalın, makamların azaltıldığı, Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımın değerleriyle örtüşecek şekilde kamuyla paylaşılmıştır. Sistem değişikliğinin en önemli çehresi de Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olmuştur. Çalışmanın amacı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürütücüsü olan Cumhurbaşkanlığı teşkilatının fikri temellerinin YKİ yaklaşımı ile bağlarını açıklamaktadır. Bu kapsamda çalışmada YKİ yaklaşımının ortaya çıkışı, prensipleri, YKİ’nin desteklediği örgütsel yapı ve süreçler açıklanmış, ardından YKİ yaklaşımının değerleriyle örtüşen merkez teşkilatının özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Türk kamu yönetiminde, YKİ ile örtüşen uygulamalara da değinildikten sonra Cumhurbaşkanlığı teşkilatındaki kurumlar ve kurumların fikri temellerinin YKİ ile bağları irdelenmiş ve YKİ değerlerinin yeni Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile ne kadar örtüştüğü tartışılmıştır.

Kaynakça

  • Ataay, F. (2007). Neoliberalizm ve Devletin Yeniden Yapılandırılması: Türkiye’de Kamu Reformu Üzerine İncelemeler, De Ki Basım Yayım Ltd, Ankara.Baysan, T. ve Blitzer, C. (1990). Turkey’s Trade Liberalization in the 1980s and Prospects for its Sustainability, Editör: T. Arıcanlı ve D. Rodriki, The Political Economy of Turkey (s. 9-37), St.Martin’s Press, New york.Cumhurbaşkanı yeni sistemi anlatıyor-Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel. 21.06.2018, https://www.youtube.com/watch?v=mcjKp55cH0U, (Erişim Tarihi: 15.03.2019).Denhardt R. ve Denhardt J. V. (2000), “The New Public Service: Serving Rather Than Steering”, Public Administration Review, 60(6), 549-559.Diefenbach, T. (2009). “New public management in public sector organisations - the dark sides of managerialistic 'enlightenment'”, Public Administration, 87 (4), 892-909.Dunleavy, P., H. Margetts, S. Bastow and J. Tinkler (2006). “New public management is dead. Long live digital-era governance”, Journal of Public Administration Research and Theory, 16 (3). pp. 467-494.Eliassen, K. A. ve Sitter N. (2008). Understanding Public Management, Sage Publications, London.Ferlie, E., Asbrune, L., Fitzgerald, L. and Pettigrew, A. (1996). The New Public Management in Action, Oxford University Press, Oxford.Giauque, D. (2003). “New public management and organizational regulation: the liberal bureaucracy”, International Review of Administrative Sciences, 69 (4), 567-592.Harvey, D. (2005). A Brief History of Niberalism, Oxford Press, United States.Hood, C. (1991). “A Public Management for All Seasons”, Public Administration, 69, 3-19.Hood, C. (1995). “The New Public Management In the 1980s: Variations on Theme. Accounting”, Organization and Society, 20 (2/3), 93-109.Kaya, A. (2004). Bağımsız ve Düzenleyici Üst Kurullar, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya.Kılıçbay, A. (1984). Türk Ekonomisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.Lan, Z. ve Rosenbloom D. (1992). “Public Administration in Transition”, Public Administration Review, 52 (6), 535-537.Lane, J. E. (2000). New Public Management, Routledge, London.Lynn, L. E (1998). “The New Public Management: How to Transform a Theme into a Legacy”, Public Administration Review, 58(3), 231-237.Osborne D. ve Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming in the Public Sector, Addison-Wesley, Massachusettes.Ömürgönülşen, U. (2003). Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği, Editörler, M. Acar ve H. Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi 1 (s. 3-45). Nobel Yayınları, Ankara.Pollitt, C. (1990). Managerialism and The Public Services: The Anglo-American Experience, Basil Blackwell, Oxford.Saylam, A. ve Ömürgönülşen, U. (2013). “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden Avrupa Birliği Bakanlığı’na: Türk Kamu Yönetiminde Yeni Bir Bakanlık Teşkilatlanması”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 25, 176- 194.Saylam, A. ve Ö., Mustafa Kemal (2015). “Türk Kamu Yönetiminde Hizmet Bakanlığı Modeliyle Yeniden Yapılanma: Retrospektif Bir Yaklaşım Mı?”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 5, 1- 20.Saylam, A. (2019). Kurumsal Kuram Ekseninde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki Bakanlıkların Yeniden Yapılandırılması, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 129-148.Simonet, D. (1998). “The New Public Management Theory and European Health-care Reforms”, Canadian Public Administration, 51(4), 617-635.Günday, M. (2004). İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara.Terry, L. D. (1998). “Administrative Leadership, Neo-Managerialism, and the Public Management Movement”, Public Administration Review, 58 (3), 194-200.Ayman Güler, B. (1996). Yeni Sağ ve Devletin değişimi, TODAİE Yayınları, Ankara.Aktan, C. C. (1994). Gerçek Liberalizm Nedir?, Mart Matbaacılık, İstanbul.09.07.2018 tarihli 703 Sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”.10.07.2018 tarihli 1 numaralı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”.10.07.2018 tarihli 3 Sayılı “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”.15.07.2018 tarihli “Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”.15.07.2018 tarihli 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”.24.07.2018 tarihli “Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”04.08.2018 tarihli 15 Numaralı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşegül Saylam
HACETTEPE UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 40

Kaynak Göster

APA Saylam, A. (2019). CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINDAKİ YENİDEN YAPILANMA YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI İLE NE KADAR ÖRTÜŞMEKTEDİR? . Yasama Dergisi , (40) , 11-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/50532/599183