PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN GÖREV TANIMLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Yıl 2007, Cilt: 11 Sayı: 2, 102 - 113, 01.12.2007

Kaynakça

 • Uyer G. Hemşirelik ve yönetim. Ankara: Hürbilek Matbaacılık; 1993. s. 118-39.
 • Standards for critical care nursing in ontario. Available from: http://www.ontla.on.ca/library/ repository/mon/15000/266758.pdf
 • Cardin S, Ward CR. In: Personnel management in critical care nursing. Baltimore: Williams & Wilkins; 1989.
 • Swansburg RC, Swansburg R. Introduction to management and leadership for nurse managers. In: Performance appraisal. 3rd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers; 2006. p. 599-602.
 • Ülgen H. İşletmelerde organizasyon ilkeleri ve uygulaması. In: Organizasyon el kitapları. İstanbul: Gençlik Basımevi; 1989. s. 236.
 • Bingöl D. Personel yönetimi. In: İş analizi, başarı stan- dartları, iş kuralları ve koşulları. 3. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; 1997. s. 56-61.
 • Vestal KW. Nursing management concepts and issues. In: Sheridan DR, editor. Becoming a success- ful employee. 2nd ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company; 1995. p. 229-31.
 • Bucher L, Melander S. In: Critical care nursing. Philadelphia: W. B. Saunders; 1999.
 • Tomey MA. Guide to nursing management and lea- dership. In: Selection and development of person- nel. 6th ed. Philadelphia: Mosby Company; 2000. p. 306-8.
 • Rowland H, Rowland B. Nursing administration handbook. In: Personnel policies, salaries, and bene- fits. 2nd ed. Maryland: An Aspen Publication Inc; 1985. p. 293-6.
 • Finkelman AW. Leadership and management in nursing. In: Recruitment and retention: meeting staffing requirements. New Jersey: Pearson Prentic Hall; 2006. p. 343-4.
 • Mackay I. 35 Checklists for human resource deve- lopment. In: Job descriptions. Vermont: Gower Publishing Company; 1989. p. 69-74.
 • Fındıkçı İ. İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti; 2003. s. 144-6.
 • Can H, Akgün A, Kavuncubaşı Ş. Kamu ve özel kesimde insan kaynakları yönetimi. 4. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2001. s. 58-9.
 • Royal North shore hospital generic registered nurse job description. Available from: http:// www7.health.nsw.gov.au/healthjobs/APPKIT %5C20080416100409.008-0812-%20ASET%20 RN%20.doc
 • Job description/performance appraisal. Available from: http://www.hospitalsoup.com/public/jd- 1-16.pdf
 • Registered professional nurse job description adult critical care. Available from: www.usnursing.com/ pdfs/CC%20%20-%20Adult%20Combination.pdf
 • Community medical center job description. Available from: http://www.integratedhrs.com/ assets/Documents/JobDescriptionSample.pdf
 • Position description. Available from: http://intensi- vecare.hsnet.nsw.gov.au/five/doc/ne1.pdf
 • Position description. Available from: http://www. petermac.org/pds/0308-04A.pdf
 • Job description/performance appraisal. Available from: http://www.hospitalsoup.com/public/jd- 1-15.pdf
 • Nursing unit manager level III. Available from: http://intensivecare.hsnet.nsw.gov.au/five/doc/ num1.pdf
 • Ülsever C. 21. yüzyılda insan yönetimi. 2. Baskı. İstanbul: OM Yayınevi; 2003.
 • Torrington D, Hall L. Personnel management: anew approach. In: Job analysis. 2nd ed. New York: Prentice Hall; 1991. p. 257-61.
 • Sancar S. Göğüs kalp damar cerrahisi yoğun bakım birimlerinin örgütsel ve yönetsel etkinlik koşulları. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1993.
 • Nurse educator intensive care and coronary care. Available from: http://www.bopdhb.govt.nz/ Careers/Job_Desc_PDFs/11705-007.pdf
 • Oxford radcliffe hospitals jobs-senior sister-charge nurse G grade. Available from: http://www.oxford- radcliffejobs.nhs.uk/jobs/job_detail.asp?id=539

Ayrıntılar

Diğer ID JA35UG53VN
Bölüm Makale
Yazarlar

Yasemin Akbal Ergün Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Hanife Demir Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Nilay Sağnak Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayınlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { ybhd278730, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2007}, volume = {11}, number = {2}, pages = {102 - 113}, title = {YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN GÖREV TANIMLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Akbal Ergün, Yasemin and Demir, Hanife and Sağnak, Nilay} }

TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI  

(JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF CRITICAL CARE NURSES)