Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 389 - 397 2018-12-24

A Research on the Opinions Related to the Personality Traits and Affect-States of Psychological Counselor Candidates through “Draw a Picture of Cactus Test"
“Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Gamze Mukba [1] , Zöhre Kaya [2] , Rana Özkan [3]


“Draw a Picture of Cactus Test” is among the reflective tests; and can contribute to knowledge acquisition about both children and adults’ inner world, personality traits and affect-state. In this research, it is aimed to reveal the opinions related to their personality traits, affect-state and inner state of psychological counselor candidates through “Draw a Picture of Cactus Test”. The participants of the research are 6 males and 15 females, totally 21 participants who are at the first and the second class of Psychological Counseling and Guidance Department in Van Yüzüncü Yıl University in 2017-2018 Academic Year. This research is qualitative and its data has been collected via semi-structured interview technique.  According to the results, some of the female participants and all male participants have drown “a wild cactus picture” have not drown a pot and in this regard; it can be said that they are “keen on independence”. Hence, the pictures of cactuses in the pot and the ones have roots are associated with being home-loving; the pictures of the desert cactuses, wild cactuses are associated with ‘being independent’. In this context, it can be said that male students participated in this research do not have home-loving temperament. By this application, it is deduced that via the pictures drawn by the individuals, important knowledge about their affect state and inner world can be obtained.

“Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi” hem çocukların hem de yetişkinlerin iç dünyaları, mizaçları, duygu durumları hakkında bilgi vermeyi sağlayan yansıtıcı testlerden biridir. Bu araştırmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının kişilik özellikleri ve duygu durumlarına ilişkin görüşlerinin “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi” aracılığıyla incelenmesidir.  Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde eğitim alan 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden 6 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 21 kişi oluşturmuştur. Nitel araştırma desenine göre tasarlanan bu çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; kadın katılımcıların bir kısmının ve erkek katılımcıların hepsinin “yabani bir kaktüs resmi” çizdikleri, “saksı” çizmedikleri ve bu bağlamda “özgürlüklerine düşkün oldukları” söylenebilir. Nitekim saksı içindeki ve kökleri olan kaktüs resimleri, evcimen olmayla bağdaştırılırken; çöl kaktüsü, kökü olmayan ve yaban kaktüs resimleri “bağımsız olmayla” ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda araştırmaya katılan erkek öğrencilerin evcimen mizaç taşımadıkları söylenebilir. Yapılan bu uygulama ile bireylerin yaptıkları resimler aracılığıyla onların duygu durumları ve içsel dünyaları hakkında önemli bilgiler elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.

 • Alibal, M. (1994). Projektif testlerle kişilik değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 193-209.
 • Amundson, N.E. (1979). Using projective assessment techniques in career counselling. Canadian Counsellor, 13(4), 225-228.
 • Büyükalan Filiz, S., Cancan, D.A., & Kansu Çelik, F. (2018). Suriyeli çocukların Suriye’ye bakış açılarına ilişkin resimlerinin analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 19(1), 519-536.
 • Crandall, J.M. (1984). Projective techniques with children: Assessment through guided imagery, drawing, and post-drawing inquiry, Unpublished Master Thesis, Vancouver: The University of British Columbia Department of Counselling Psychology.
 • Çakır, B. (2017). DEHB tanısı almış çocukların aile resmi çizimlerinin algılanan ebeveyn tutumları ve anksiyete düzeyleri ile ilişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çankırılı, A. (2011). Çocuk resimlerinin dili. İstanbul: Zafer Yayınları.
 • Halmatov, S. (2016). Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hass-Cohen, N., Chandler-Ziegler, K., Veeman, T., & Fun, S. (2016). Diversity-based characteristics of Mexican children’s drawings: A qualitative analysis of drawings collected in Mexico city. Journal of the American Art Therapy Association, 33(2), 81-90. doi: 10.1080/07421656.2016.1166905
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kızıltaş, E., Halmatov, S., & Ertör, E. (2017). 6 Yaş çocukların kendileri için uygun gördükleri hayvan metaforlarının incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 399-414.
 • Sakallı Uğurlu, N., & Türkoğlu, B. (2016). Günümüz Türkiye’sinde cinsiyet kalıpyargıları: Kadın Kimdir? Erkek Kimdir? I. Sosyal Psikoloji Kongresi. 17-19 Kasım 2016 Ankara; 98-108.
 • Schapir, E. (1986). The expression of self in flower drawings. Special Education and Rehabilitation, 1(1), 97-106.
 • Tozduman Yaralı, K., Özkan, H.K., & Güngör Aytar, A. (2016). Yedi ve on yaş çocuklarının sevgiyi ifade ediş biçimlerinin çizdikleri resimlere yansıması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2181-2194.
 • Yavuzer, H. (2009). Resimleriyle çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, T. (2017). Klinik psikolojide sanat ve sanat uygulamaları. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(2), 32-43.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Cilt:2, Sayı:4 Aralık
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2287-4115
Yazar: Gamze Mukba (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9211-3632
Yazar: Zöhre Kaya
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1697-7022
Yazar: Rana Özkan
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ybpd493185, journal = {Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi}, issn = {2587-1536}, eissn = {2587-1536}, address = {pdrdanisman@hotmail.com}, publisher = {Muhammed YILDIZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {389 - 397}, doi = {10.31461/ybpd.493185}, title = {“Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Mukba, Gamze and Kaya, Zöhre and Özkan, Rana} }
APA Mukba, G , Kaya, Z , Özkan, R . (2018). “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi , 2 (4) , 389-397 . DOI: 10.31461/ybpd.493185
MLA Mukba, G , Kaya, Z , Özkan, R . "“Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018 ): 389-397 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybpd/issue/37772/493185>
Chicago Mukba, G , Kaya, Z , Özkan, R . "“Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018 ): 389-397
RIS TY - JOUR T1 - “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Gamze Mukba , Zöhre Kaya , Rana Özkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31461/ybpd.493185 DO - 10.31461/ybpd.493185 T2 - Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 397 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-1536-2587-1536 M3 - doi: 10.31461/ybpd.493185 UR - https://doi.org/10.31461/ybpd.493185 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Gamze Mukba , Zöhre Kaya , Rana Özkan %T “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi %P 2587-1536-2587-1536 %V 2 %N 4 %R doi: 10.31461/ybpd.493185 %U 10.31461/ybpd.493185
ISNAD Mukba, Gamze , Kaya, Zöhre , Özkan, Rana . "“Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 / 4 (Aralık 2018): 389-397 . https://doi.org/10.31461/ybpd.493185
AMA Mukba G , Kaya Z , Özkan R . “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 389-397.
Vancouver Mukba G , Kaya Z , Özkan R . “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 397-389.