Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi

Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 2, 111 - 123, 30.06.2018
https://doi.org/10.11611/yead.393372

Öz

Gelir eşitsizliği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından son derece önemli bir olgudur. Küreselleşme sürecinde değişen dünya sistemiyle birlikte gelir eşitsizliği ve nedenleri, birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada, gelir eşitsizliğinin önemli nedenlerinden biri olan yolsuzlukla gelir eşitsizliği arasındaki ilişki ampirik olarak incelenmiştir. Yolsuzluğun yanı sıra kişi başına GSYİH artışı, nüfus artışı ve işsizlik oranı değişkenlerinin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini incelemek için, verisine ulaşılabilen (seçilmiş) gelişmekte olan ülkeler örneği kullanılmıştır. Seçilmiş ülke grubunun 1999-2014 dönemi verileriyle panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, yolsuzluk ve işsizlik arttıkça gelir dağılımının bozulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Bhargava, A., Franzini, L. ve Narendranathan, W. A. N. (1982). “Serial Correlation and the Fixed Effects Model”, The Review of Economic Studies, 49(4): 533-549.
 • Cornia, G. A. ve Court, J. (2001). “Inequality, Growth and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization”, http://www.iier.org/i/uploadedfiles/publication/real/1365910819_060110IIERLiberalizationGlobalizationUNU4B.pdf, (20.07.2017).
 • Çalışkan, Ş. (2010). “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk”, Sosyal Siyaset Konferansları, 59(2): 89-132.
 • Dinçer, O. C. ve Günalp, B. (2008). “Corruption, Income Inequality and Poverty in the United States”, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/37848/2/54-08.pdf, (26.07.2017).
 • Glaeser, E., Scheinkman, J. ve Shleifer, A. (2002); “The Injustice of Inequality”, http://www.nber.org/papers/w9150.pdf, (10.07.2017).
 • Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis, http://stat.smmu.edu.cn/ DOWNLOAD/ebook/econometric.pdf, (17.07.2017).
 • Gupta, S., Davoodi, H. ve Alonso-Terme, R. (1998). “Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?”, IMF Working Paper, WP/98/76.
 • Gyimah-Brempong, K. (2002). “Corruption, Economic Growth and Income Inequality in Africa”, Economics of Governance, 3: 183-209.
 • Hausman, J. A. (1978). “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46(6): 1251-1271.
 • Huang, C. J. (2013). “Corruption and Income Inequality in Asian Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Test”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 16(4): 161-170.
 • Im, K., Pesaran, H. ve Shin, Y. (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115: 53-74.
 • Johansson, C. (2013). “Corruption and Income Inequality”, Bachelor Thesis within Economics, Jönköping International Business School.
 • Kuznets, S. (1955). “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, 45(1): 1-28.
 • Li, H., Xu, L. C. ve Zou, H. (2000). “Corruption, Income Distribution and Growth”, Economics and Politics, 12(2): 155-181.
 • Maddala, G.S. ve Wu, S. (1999). “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(1): 631-652.
 • Mehrara, M., Firouzjaee, B. A. ve Gholami, A. (2011). “The Corruption and Income Distribution in OPEC and OECD Countries: A Comparative Study”, International Journal of Environmental Research, 2(6): 51-61.
 • Meltzer, A. H. ve Richard, S. F. (1981). “A Rational Theory of the Size of Government”, Journal of Political Economy, 89(5): 914–927.
 • Park, K. H. (1996). “Income Inequality and Economic Progress: An Empirical Test of the Institutionalist Approach”, The American Journal of Economics and Sociology, 55(1): 87-96.
 • Pesaran, M. H. (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/446/cwpe0435.pdf?sequence=1, (18.07.2017).
 • Tatoğlu Yerdelen, F. (2013). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı, İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Todaro, M. P. ve Smith, S. C. (2011). Economic Development, 11th Edition, Harlow: Pearson Education Limited.
 • Topuz, S. G. (2013). “Finansal Gelişme Sürecinde Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Transparency International (2017). https://www.transparency.org/cpi2014/results, (22.07.2017).
 • Ullah, M. A. ve Ahmad, E. (2007). “Corruption and Income Inequality: A Panel Data Analysis”, Economia Global e Gestão, (13): 53-74.
 • United Nations University (2017). http://www.wider.unu.edu/research/WIID3-0B/en_GB/database/, (20.07.2017).
 • World Bank (2017). http://data.worldbank.org, (22.07.2017).
 • Yıldırım, S. (2009). “Kurumsal İktisat Bağlamında Ülkeler Arası Büyüme Farklılıklarının Panel Veri Analizi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • You, J. S. ve Khagram, S. (2005). “A Comparative Study of Inequality and Corruption”, American Sociological Review, 70(1): 136-157.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hamza ÇEŞTEPE> (Sorumlu Yazar)
Bülent Ecevit Üniversitesi
Türkiye


Havanur ERGÜN TATAR>
Bartın Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead393372, journal = {Journal of Management and Economics Research}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, number = {2}, pages = {111 - 123}, doi = {10.11611/yead.393372}, title = {Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {Çeştepe, Hamza and Ergün Tatar, Havanur} }
APA Çeştepe, H. & Ergün Tatar, H. (2018). Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi . Journal of Management and Economics Research , 16 (2) , 111-123 . DOI: 10.11611/yead.393372
MLA Çeştepe, H. , Ergün Tatar, H. "Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi" . Journal of Management and Economics Research 16 (2018 ): 111-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/38521/393372>
Chicago Çeştepe, H. , Ergün Tatar, H. "Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi". Journal of Management and Economics Research 16 (2018 ): 111-123
RIS TY - JOUR T1 - Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi AU - Hamza Çeştepe , Havanur Ergün Tatar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.11611/yead.393372 DO - 10.11611/yead.393372 T2 - Journal of Management and Economics Research JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 123 VL - 16 IS - 2 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.393372 UR - https://doi.org/10.11611/yead.393372 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi %A Hamza Çeştepe , Havanur Ergün Tatar %T Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi %D 2018 %J Journal of Management and Economics Research %P 2148-029X-2148-029X %V 16 %N 2 %R doi: 10.11611/yead.393372 %U 10.11611/yead.393372
ISNAD Çeştepe, Hamza , Ergün Tatar, Havanur . "Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi". Journal of Management and Economics Research 16 / 2 (Haziran 2018): 111-123 . https://doi.org/10.11611/yead.393372
AMA Çeştepe H. , Ergün Tatar H. Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi. Journal of Management and Economics Research. 2018; 16(2): 111-123.
Vancouver Çeştepe H. , Ergün Tatar H. Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi. Journal of Management and Economics Research. 2018; 16(2): 111-123.
IEEE H. Çeştepe ve H. Ergün Tatar , "Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi", Journal of Management and Economics Research, c. 16, sayı. 2, ss. 111-123, Haz. 2018, doi:10.11611/yead.393372