PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tarihi Çinilerde Yapısal Özellikler Ve Karşılaşılan Bozulmalar

Yıl 2012, Sayı 7, 15 - 22, 01.01.2012

Öz

Geleneksel çini sanatında, kullanım eşyası çiniler ve mimari yüzeylerde kaplama seramiği olarak üretilen plaka
(karo) çiniler, zamanla bulundukları yerde çeşitli koşullara maruz kalmaktadır. Tarihi değer taşıyan bu çinilerin
gelecek kuşaklara bırakılmaları için korunması gerekmektedir. Ancak bu eserlere koruma yapmak için uygun görülen
müdahale öncesi eseri tanımak ve tanımlamak gereklidir. Daha sonra eserde meydana gelmiş bozulmalar tespit
edilerek bozulma sebepleri belirlenmelidir. Teknolojik açıdan çini yapımında kullanılan malzemenin ne olduğunu
ya da ne olması gerektiğini bilmeden ve çini üretim tekniğini belirlemeden doğru bir koruma çalışması önerilemez.
Bu nedenle çalışmada, koruma çalışması yapılacak tarihi değer taşıyan çini eserlerin, yapısal özellikleri belirtilerek
bozulma sebepleri ele alınmıştır.

Yıl 2012, Sayı 7, 15 - 22, 01.01.2012

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleler
Yazarlar

Serap SAVAŞ IŞIKHAN>

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı 7

Kaynak Göster

APA Savaş Işıkhan, S. (2012). Tarihi Çinilerde Yapısal Özellikler Ve Karşılaşılan Bozulmalar . Yedi , (7) , 15-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yedi/issue/21840/234825

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.