Yıl 2019, Cilt , Sayı 22, Sayfalar 31 - 40 2019-07-22

The History of Rebus and Where It is Used
Tarihsel Süreçte Rebus ve Kullanım Alanları

Ece ÇALIŞ ZEĞEREK [1]


Throughout history, people have employed varied methods for communication.The process of communication has sometimes been direct while at other times it has been indirect. Within this contex, rebus catches attention as a means of communication. In the distant past, when there was no alphabets or linguistic communication, man used to paint their feelings and thoughts on cave walls. Those people were, in a way, discoverers of the most primitive form of rebus. That practice continued until the invention of pictographic writing, the most primitive example of the writing system used by the Sumerian and Egyptian civilizations. Much later, rebus was in use for either artistic or educational purposes from the beginning of the Renaissance to the present day. Sometimes we see them on a painting or in a letter or sometimes in a commercial logo design created by a graphic designer. In addition, with the emergence of mobile phones and other similar technological devices, rebus continues to exist through emogies images, a universal communication means, in everyday life and it seems that it will continue to exist in new areas of life in future.

Bireyler tarih boyunca birbirleriyle iletişim kurmak için değişik yollara başvurmuşlardır. İletişim süreci kimi zaman doğrudan, kimi zaman da dolaylı olarak gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda rebus bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alfabenin ve dilsel iletişimin olmadığı zamanlarda insanoğlu duygu ve düşüncelerini mağara duvarlarına resmederken bir bakıma rebus’un en ilkel halini de keşfetmişlerdi. Bu durum Sümer ve Mısır uygarlıklarının kullandığı yazının en ilkel örnekleri olan piktografik yazıların icadına kadar sürmüş, sonraları rebus kullanımı Rönesans’ın başlangıcından günümüzü de kapsayan süreç içerisinde sanatsal ya da eğitim amaçlı kullanım alanlarında kendisini göstermiştir. Kimi zaman bir tabloda, kimi zaman bir mektupta, kimi zaman da grafik tasarım ürünü olan ticari bir logo tasarımında karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan teknolojinin gelişimi ve cep telefonlarının ortaya çıkmasıyla uluslararası bir iletişim dili olan ‘emoji’ karakterleriyle de rebus, varlığını günlük hayatımızda sürdürmekte ve başka mecralarda da sürdürmeye devam edecek gibi görünmektedir.

  • Boutell, C. (1863). Heraldry, Historical and Popular, Second Edition, London: Winsor and Newton, https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=VcEYAAAAM AAJ&q= oldham#v=snippet&q=oldham&f=false (25.12.2018).
  • Brantley, J. (2015). “In Things:The Rebus in Premodern Devotion”, Journal of Medieval and Early Modern Studies, 45:2, USA: Duke University Press, DOI 10.1215/ 10829636-2880899, 287-322.
  • Gedik, M. B. ve Taşçıoğlu M. (2018). “Afişte İllüstrasyonun Anlatım Biçimleri”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Dergisi, http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/621124 (10.02.2019).
  • Heller S. ve Vienne V. (2016). “Fikir No 43: Bilmeceler ve Görsel Bulmacalar”, Grafik Tasarımı Değiştiren 100 Fikir, (Çev. Bengisu Bayrak), ISBN: 9789750407024, İstanbul: Literatür Yayınları.
  • Jean, G. (2018). Yazı İnsanlığın Belleği, 9. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Kocabaşoğlu, U. (2012). “Aydede’den”, Taha Toros Arşivi, Dosya No: 87-Refik Halit Karay, http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/27024/00151475 6006.pd f?sequence=1.
  • Munis, E. (1966). Evrimi ile Yazı Sanatı, Ankara: Sevinç Matbaası.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Araştırma Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8756-0435
Yazar: Ece ÇALIŞ ZEĞEREK
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 22 Temmuz 2019

APA Çalış Zeğerek, E . (2019). Tarihsel Süreçte Rebus ve Kullanım Alanları . Yedi , (22) , 31-40 . DOI: 10.17484/yedi.532802