Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 94 - 101 2018-12-30

Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi?

Recep Uslu [1]


Türk Müziği tarihini temsil eden kahramanların hayatları hakkında bilinmeyenlerin aydınlatılması müzikologlara, özellikle de Türk müzikologlarına düşmektedir. Çünkü Türk musikisi dünya müzikologlarından çok azının ilgilendiği bir alandır. Bunun sebebi müzik tarihimiz, kaynaklarının tespit edilmesi, incelenmesi, çözümlenmesi zor alanlardan biri olmasında yatmaktadır, diğer sebepler arasında ise Dünya Kültürü içindeki yerimizin tam olarak belirtilmemesinde yatmaktadır. Bu makalede ele alınacak konu özel alan olup müzik tarihimizin Klasik Türk Musikisi Döneminin önemli bir müzisyeni olan Nayi Osman Dede ile ilgilidir. Makalenin üzerinde durduğu konu bugüne kadar yayınlanan araştırmalarda ve ansiklopedi maddelerinde yer almamıştır. Hayatı ile ilgili yazılanlar bazı problemler taşımaktadır, yani tartışmalı olan konuları da beraberinde aktarmışlardır. Bu problemler ilk olarak Mustafa Itri Buhurizade Panoraması (Uslu, 2015) adlı eseri yazarken dikkatimi çekmişti. Araştırmaların hiçbirisinde Nayi Osman Dede’nin Edirne’de bulunduğuna dair bir bilgi aktarılmamaktadır. Bu durum bazı soruların sorulmasını ve cevaplandırılmasını gerektirmektedir. Başlığa taşındığı gibi akla gelen ilk soru: Nayi Osman Dede İstanbul dışında yaşadı mı? Edirne’ye gitti mi? sorusudur.

Kaynakları değerlendiren bu makalenin sonucuna göre o sırada Nayi Derviş Osman olarak bilinen Nayi Osman Dede’nin, IV. Mehmet’in Edirne’de 1675 yılında yaptığı düğün ve şenliğe katılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Klasik Türk Musikisi Dönemi Tarihi, Nayi Osman Dede, Edirne Şenliği, IV. Mehmet
  • Aksoyak, İ. H. (2015). “Nayi Osman Dede”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Çevrimiçi yazım tarihi 26.02.2015 (erişim tarihi: 19.12.2018).Arı, A. (2011). Sakıb Dede ve Divanı. Ankara: Akçağ Basım yay. Doğrusöz-Dişiaçık, N. (2007). “Müzik yazısının Nesiller Arası Yolculuğu: Nayi Osman Dede ve Abdülbaki Nasır Dede”. ICANAS Bildiriler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi yay.Erguner, S. (2007). “Osman Dede Nayi”. İslam Ansiklopedisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı yay., c. 33, s. 461-462 (çevrimiçi erişim tarihi: 19.12.2018).Öztuna, Y. (1990). Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, İstanbul: Kültür Bakanlığı yay., II, 169-170.Sakıb Dede. (1867). Sefine-i Nefise-i Mevleviyye. Kahire: Matbaa-i Vehbiyye (1283), II, 229-231.Salim. (2005). Tezkire-i Şuara (haz. Adnan İnce), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi yay.Saylan, B. (2014). “Kütahya Postnişini Mustafa Sakıb Dede ve ve Sefine-i Nefise-i Mevleviyan İsimli Eseri”. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Dergisi. sy.1/2, s. 167-182.Tetik-Işık, S. (2013). Music Biblioghrapy Foreign Books and Articles. İstanbul: Pan yay. Uslu, R. (2015). Mustafa Itri Buhurizade Panoraması. Deutschland SaarbrückenTürkiye Alim Kitapları yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3849-2982
Yazar: Recep Uslu (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { yegah507844, journal = {Yegah Musiki Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8838}, address = {}, publisher = {Tolga KARACA}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {94 - 101}, doi = {}, title = {Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi?}, key = {cite}, author = {Uslu, Recep} }
APA Uslu, R . (2018). Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi?. Yegah Musiki Dergisi , 1 (2) , 94-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yegah/issue/42211/507844
MLA Uslu, R . "Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi?". Yegah Musiki Dergisi 1 (2018 ): 94-101 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yegah/issue/42211/507844>
Chicago Uslu, R . "Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi?". Yegah Musiki Dergisi 1 (2018 ): 94-101
RIS TY - JOUR T1 - Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi? AU - Recep Uslu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yegah Musiki Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 101 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8838 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yegah Musiki Dergisi Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi? %A Recep Uslu %T Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi? %D 2018 %J Yegah Musiki Dergisi %P -2636-8838 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Uslu, Recep . "Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi?". Yegah Musiki Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 94-101 .
AMA Uslu R . Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi?. YEGÂH. 2018; 1(2): 94-101.
Vancouver Uslu R . Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti Mi?. Yegah Musiki Dergisi. 2018; 1(2): 101-94.