Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 9 - 21 2016-12-01

State Management and Intellectual Mind -Ignorıng Consultation and Enjoying Debauchery
Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!-

Mesut MEZKİT [1]


Government makes lower and higher layers of society closer to each other and provides close relationship between these layers in a fair approach. This transition between lower and higher layers depend on the "fatness" of middle layer. This term also defined as obesity is used to clarify the muchness of middle layer. If this layers between lower and higher layer loses weight or even turns into anorakcia, these society can not be managed and no one can mention about a fair management here. If this fatness goes towards to lower layer, this means that higher layers of society are distincted from other parts of society. This kind if situation cleary leads to anti govermental movements. Besides labour class' seeking for fair treatment, this increased gap between lower and higher layers leads society to look for different ideologic movements. If noble class rule, slavery will become more common and due to this situation, governors will face certain rebellious acts. In this article, importance of consultation mechanism will be taken into hand which also proves the existence of intellectual mind and high quality management
Yönetim, yöneten ile yönetileni birbirine yaklaştıran, bu iki tabakanın yakınlığını tesis eden adil bir sistemi esas alır. Alt ve üst tabaka arasındaki geçişkenlik nitelik yönünden orta tabakanın ‚şişmanlığına‛ bağlıdır. Obezite bir şişmanlık olarak da tanımlanan bu husus, orta kesimin çokluğunu ifade içindir. Üst ile alt tabaka arasındaki şişmanlık zayıflarsa hatta anorokcia‘ya dönüşürse, bu cemiyettin yönetilemezliği şöyle dursun; artık burada adil bir idareden bahsedilemez. Alttakiler aleyhine dönüşen şişmanlama, üst tabakaların milletten koptuğunu gösterir. Böylesi bir durum yönetimin aleyhine bir hareketin oluşmasına zemin hazırlayacağı muhakkaktır. İşçi ve benzeri hareketlerin hak arama mücadelelerinden öte fakir zengin uçurumundaki aşırı açılma, halk hareketlerinin başka ideolojilere kayma tehlikesini de beraberinde getirecektir. Zadegan sınıfın hakimiyeti marabalaşmayı kökleştireceğinden idare edenlerin keskin bir muhalefetle karşılaşacağı tabii bir sonuçtur. Bu makalede bahsedilen yönetim sistemine karşılık gelecek olan entelektüel akıl ve kaliteli bir yönetimin varlığını teşkil eden istişare mekanizmasının öneminden bahsedilecektir
 • AYVERDİ, İlhan(2005) : Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul
 • BURSEVİ, İsmail Hakkı (2014) : Rûhu’l - Be- yan’dan Kıssalar ve Hisseler, Muallim, Yayınları, İstanbul
 • DERELİ, Toker (1974) : Aydınlar, Sendika hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Siste- mi, İstanbul Üniversitesi:1923, İstanbul
 • DRUCKER, Peter F. (1995) : (Terc.: Fikret Üç- can), Gelecek İçin Yönetim, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul
 • EFLATUN (2014) : Devlet, Akvaryum Yayın- ları, İstanbul
 • EROĞLU, Feyzullah (2015) : ‚Entelektüel Tavır ve Yönetim İlişkileri‛ http://www. eskisehirturkocagi.org/kose- yazisi/entelektuel-tavir-ve-yonetim- iliskileri/10.05.2015:15.00
 • EROĞLU, Feyzullah (2015): ‚Kur’an’daki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi‛, Yeni Fikir Dergisi, Aydın
 • EROĞLU, Feyzullah (2009) : Davranış Bilimle- ri, Genişletilmiş 9. Bası, Beta Yayınları: 2048
 • ESEN, Adem (1993) : Sosyal Siyaset Açısından İslâm’da Ücret Kavramı, Türkiye Di- yanet Vakfı Yayınları, Ankara
 • HALDUN, İbn-i, (2004) : Mukaddime, Cilt: 1, Yeni Şafak Yayınları, İstanbul
 • KÖKSAL, Mustafa Asım (2005) : İslam Tarihi, Cilt:4 Gerçek Hayat Dergisi Kültür Yayınları, İstanbul
 • MEZKİT, Mesut (2005) : Muhafazakar Deği- şim, Yeni Fikir Dergisi Yayınları (YFD), Aydın
 • NİZAMÜLMÜLK (2011) : Siyasetname, Der- gah Yayınları, İstanbul
 • ÖZAKPINAR, Yılmaz (1997): Batılılaşma Meselesi ve Mümtaz Turhan, 2. Baskı, Kubbealtı Neşriyat :50, İstanbul
 • SAİD, Edward (1995) : Entelektüel, Sürgün, Marjinal, Yabancı, (Çev. Tuncay Bir- kan) Ayrıntı Yayınları:119, İstanbul
 • ŞAMİL İslam Ansiklopedisi (2000) : İstişare Maddesi, Cilt: 4, Akit Yayınla- rı, İstanbul
 • TOPÇU, Nurettin (2002): İslam ve İnsan, Mev- lana ve Tasavvuf, Dergâh Yayınla- rı:173, İstanbul
 • TOPÇU, Nurettin, Yarınki Türkiye, Dergah yayınları, İstanbul, 2011
 • TOPÇU, Nurettin, İsyan Ahlakı, Dergah Ya- yınları, İstanbul, 2012
 • Makale İlk Yaınlanma Tarihi:Yeni Fikir Dergisi, Aralık Sayı:15 Cilt:2 Sayfa:34-45
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mesut MEZKİT
Kurum: Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi ( Yeni Fikir SAM) Başkanı, Ziraat Yük. Müh/ Çal Tapu Müdür Yardımcıs

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { yenifikirjournal923147, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {9 - 21}, doi = {}, title = {Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!-}, key = {cite}, author = {Mezkit, Mesut} }
APA Mezkit, M . (2016). Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!- . Yeni Fikir Dergisi , 8 (17) , 9-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923147
MLA Mezkit, M . "Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!-" . Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 9-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923147>
Chicago Mezkit, M . "Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!-". Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 9-21
RIS TY - JOUR T1 - Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!- AU - Mesut Mezkit Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 21 VL - 8 IS - 17 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!- %A Mesut Mezkit %T Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!- %D 2016 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Mezkit, Mesut . "Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!-". Yeni Fikir Dergisi 8 / 17 (Aralık 2016): 9-21 .
AMA Mezkit M . Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!-. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2016; 8(17): 9-21.
Vancouver Mezkit M . Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!-. Yeni Fikir Dergisi. 2016; 8(17): 9-21.
IEEE M. Mezkit , "Devlet Yönetimi Ve Entelektüel Akıl -İştişâreden Kaçıp Safâhata Dalmak!-", Yeni Fikir Dergisi, c. 8, sayı. 17, ss. 9-21, Ara. 2016