ISSN: 1308-9412
e-ISSN: 2757-7120
Başlangıç: 2009
Yayıncı: Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği
Kapak Resmi
       

    Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi (Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas) kısa adıyla Yeni Fikir Dergisi (YFD) 26 Nisan 2009 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Yılda Temmuz ve Aralık olmak üzere iki sayı olarak çıkan dergimiz, iki dilde yayın yapan uluslararası sosyal bilimler bir dergidir. Yeni Fikir dergisinin akademik yazıları hakemlidir.

    Akademik çalışmaların yanında araştırma ve güncel fikri makalelerin de dergimizde yayımlanması, Yeni Fikir dergisini diğer hakemli dergilerden farklı kılmaktadır. Dergimiz, Mart-2012 tarihinden itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam etmektedir.

  “Yeni Fikir dergisi, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi'nin (Yeni Fikir SAM) bir dergisidir.”

YENİ FİKİR ULUSLARARASI AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ

Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas 

www.yenifikirdergisi.com / yenifikirjournal@gmail.com


ISSN:1308-941
e-ISSN: 2757-7120