Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 4 Ocak 2021
Bitiş: 21 Haziran 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-9412 | e-ISSN 2757-7120 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Yeni Fikir SAM (Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi) | http://www.yenifikirdergisi.com/


    Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi (Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas) kısa adıyla Yeni Fikir Dergisi (YFD) 26 Nisan 2009 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Yılda Temmuz ve Aralık olmak üzere iki sayı olarak çıkan dergimiz, iki dilde yayın yapan uluslararası sosyal bilimler bir dergidir. Yeni Fikir dergisinin akademik yazıları hakemlidir.

    Akademik çalışmaların yanında araştırma ve güncel fikri makalelerin de dergimizde yayımlanması, Yeni Fikir dergisini diğer hakemli dergilerden farklı kılmaktadır. Dergimiz, Mart-2012 tarihinden itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam etmektedir.

  “Yeni Fikir dergisi, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi'nin (Yeni Fikir SAM) bir dergisidir.” 

Derginin arşivi bu sayfaya yüklenecektir.

Aktarım tamamlanıncaya kadar arşive http://www.yenifikirdergisi.com/tumsayilar.php linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

ISSN 1308-9412 | e-ISSN 2757-7120 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Yeni Fikir SAM (Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi) | http://www.yenifikirdergisi.com/
Kapak Resmi


    Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi (Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas) kısa adıyla Yeni Fikir Dergisi (YFD) 26 Nisan 2009 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Yılda Temmuz ve Aralık olmak üzere iki sayı olarak çıkan dergimiz, iki dilde yayın yapan uluslararası sosyal bilimler bir dergidir. Yeni Fikir dergisinin akademik yazıları hakemlidir.

    Akademik çalışmaların yanında araştırma ve güncel fikri makalelerin de dergimizde yayımlanması, Yeni Fikir dergisini diğer hakemli dergilerden farklı kılmaktadır. Dergimiz, Mart-2012 tarihinden itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam etmektedir.

  “Yeni Fikir dergisi, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi'nin (Yeni Fikir SAM) bir dergisidir.” 

Derginin arşivi bu sayfaya yüklenecektir.

Aktarım tamamlanıncaya kadar arşive http://www.yenifikirdergisi.com/tumsayilar.php linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 4 Ocak 2021
Bitiş: 21 Haziran 2021