Dergi Kurulları

Sahibi / Yazı İşleri Müdürü

Sahibi
Mesut MEZKİT

Yazı İşleri Müdürü
Gönül ŞAHİN MEZKİT

Baş Editör

Mesut MEZKİT Adnan Menderes Üniversitesi mesutmezkit@gmail.com

Teknik İletişim ve Sekreterya Sorumlusu

Ahmet Arif ÇOLAKOĞLU, Leeds Üniversitesi, aarifcolakoglu@gmail.com

Alan Editörleri

Doç. Dr. Mustafa BAYHAN Pamukkale Üniversitesi, mbayhan@pau.edu.tr
Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK Pamukkale Üniversitesi isimsek@pau.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNLÜ Adnan Menderes Üniversitesi, unlu100@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Erbil AKTUĞ Pamukkale Üniversitesi, ecaktug@pau.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat BELEN Pamukkale Üniversitesi, nbelen@pau.edu.tr

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Akif FARZALİYEV, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Rusya
Prof. Dr. Mesiağa Mehemmedi AHMED, Azerbaycan Bilimler Akademisi, Azerbaycan
Prof. Dr. Jha AVDHESH, CVM (Charutar Vidya Mandal) Üniversitesi, Hindistan
Doç. Dr. Mustafa BAYHAN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNLÜ, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Azamat MAKSÜDÜNOV, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat BELEN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kemal HAYKIRAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
Dr. Hans WERNER SCHMIDT, Goethe Enstitüsü, Almanya

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ (Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet NAHMEDOV (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Akif FARZALİYEV (St. Petersburg Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali TAŞ (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe İRMİŞ (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Duran NEMUTLU (Emekli Öğretim Görevlisi)
Prof. Dr. Fatima MATOS (Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto / Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatima OUTEIRINHO (Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto / Üniversitesi)
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ (Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ÜRETEN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail TOSUN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Jha AVDHESH (CVM (Charutar Vidya Mandal) Üniversitesi)
Prof. Dr. Maria DE FATIMA MORINHO (Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto / Üniversitesi)
Prof. Dr. Maria DO NOSCİMENTO (Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto / Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN (Uşak Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Prof. Dr. Mesiağa Mehemmedi AHMED (Azerbaycan Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Salih TUĞ (Emekli Öğretim Görevlisi)
Prof. Dr. Sebahat KÖK (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman İNAN (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Şaban ORTAK (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Turgay UZUN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Prof. Dr. Zulmira SAUTOS (Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto / Üniversitesi)
Doç. Dr. Arzu GÜRDOĞAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Ercan UYANIK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Filiz ÇOLAK (Uşak Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI (Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ozan KAYA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Azamat MAKSÜDÜNOV (Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim HAKSEVER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hicabi ARSLAN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAŞARAN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN (Sakarya Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Gün EROĞLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Dr. Hans WERNER SCHMIDT (Goethe Enstitüsü)
Son Güncelleme Zamanı: 15.04.2024 23:14:50

YENİ FİKİR ULUSLARARASI AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ

Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas 

www.yenifikirdergisi.com / yenifikirjournal@gmail.com


ISSN:1308-941
e-ISSN: 2757-7120