İletişim Bilgileri

Editör

Mesut Mezkit
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
mesutmezkit@gmail.com

Editör Yardımcısı

Mustafa Bayhan
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
msbayhan@gmail.com

Teknik İletişim

Ahmet Arif Çolakoğlu
Leeds Universitesi
aarifcolakoglu@gmail.com
Son Güncelleme Zamanı: 15.04.2024 23:18:13

YENİ FİKİR ULUSLARARASI AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ

Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas 

www.yenifikirdergisi.com / yenifikirjournal@gmail.com


ISSN:1308-941
e-ISSN: 2757-7120