Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Yeni Fikir Dergisi yayın süreçlerinin hiç bir aşamasında yazarlarından ücret talep etmemektedir.

YENİ FİKİR ULUSLARARASI AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ

Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas 

www.yenifikirdergisi.com / yenifikirjournal@gmail.com


ISSN:1308-941
e-ISSN: 2757-7120