Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 42 - 48 2016-12-01

Determination Factors Influencing Career Trends of the Students at the Kyrgyz-Turkish Manas University
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Celaleddin SERİNKAN [1] , Sabira KASIMBAEVA [2]


The aim of this study is to determine which factors influence the students who study at the Faculty of Administrative Science and Management of the Kyrgyz – Turkish Manas University while determining career after graduation and what kind of differences there are in terms of the departments. A questionnaire has been used in order to collect data for the study and 148 questionnaires have been evaluated. Students studying their third and fourth year at the departments of Economy, Business, Finance and International Relations have been taken a sample for the study. We have used frequency, arithmetic mean and standard deviation analyses while defining priority level of factors affecting the planning their career. T-test and ANOVA have been applied for differentiation conditions among groups of the study. It was determined that mothers influenced more the students taking part in the research while choosing a career and this influence can be seen on the girl students. Besides, differences in terms of their family, professional suitability according to the personal characteristics, the level of the knowledge gained by the profession and it’s reliability in future have been established
Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerini belirlerken hangi faktörlerden etkilendiklerini belirlemek ve bölümlere göre ne gibi farklılıkların olduğunu tespit etmektir. Çalışma için gereken verilerin toplanmasında anket formundan yararlanılmış ve geçerli olduğu tespit edilen 148 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın örneklemini üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan İktisat, İşletme, Maliye ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri belirlenmiştir. Öğrencilerin kariyer planlamalarına etki eden faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesinde frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma analizleri kullanılmıştır. Araştırmada gruplar arasında farklılaşma durumları için t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kariyer tercihlerine annelerinin etkisinin yüksek olduğu ve bu etkinin kız öğrencilerde daha fazla olduğu bulunmuştur. Bölümler açısından aile farklılıkları, mesleğin kişisel özelliklerine uygunluğu, mesleğin getirdiği bilgi düzeyi ve güvenli bir geleceğinin olması açısından farklılıklar tespit edilmiştir
  • ADIGÜZEL Orhan, (2009). ‚Shein’ın Kariyer Çapaları Perspektifinde Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, ss. 277-292.
  • ALDEMİR N., (1995). 2000’li Yıllara Doğru Özel İmalat Sanayiinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Arayışları, İstanbul.
  • AYTAÇ Serpil (1997), Çalışma Yaşamında Kariyer, İstanbul Epsilon Yayınları.
  • CANMAN, D., (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, Yargı Basım Yayım.
  • GÜRÜZ Demet, Özdemir Yaylacı, (2004). İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Kapital Medya Hizmetleri.
  • SAV Duygu, (2008). Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler ve Üniversitelerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
  • SERİNKAN Celalettin, Kezban Kaymakçı, Uğur Alişan, Cennet Avcık, (2012). Kamu Sektöründe Örgütsel Stres ve Kariyer: Denizli’de Yapılan Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ISSN: 1309 -8039.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Celaleddin SERİNKAN
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, c

Yazar: Sabira KASIMBAEVA
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { yenifikirjournal923159, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {42 - 48}, doi = {}, title = {Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Serinkan, Celaleddin and Kasımbaeva, Sabira} }
APA Serinkan, C , Kasımbaeva, S . (2016). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi . Yeni Fikir Dergisi , 8 (17) , 42-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923159
MLA Serinkan, C , Kasımbaeva, S . "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" . Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 42-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923159>
Chicago Serinkan, C , Kasımbaeva, S . "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 42-48
RIS TY - JOUR T1 - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi AU - Celaleddin Serinkan , Sabira Kasımbaeva Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 48 VL - 8 IS - 17 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %A Celaleddin Serinkan , Sabira Kasımbaeva %T Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %D 2016 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Serinkan, Celaleddin , Kasımbaeva, Sabira . "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Yeni Fikir Dergisi 8 / 17 (Aralık 2016): 42-48 .
AMA Serinkan C , Kasımbaeva S . Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2016; 8(17): 42-48.
Vancouver Serinkan C , Kasımbaeva S . Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yeni Fikir Dergisi. 2016; 8(17): 42-48.
IEEE C. Serinkan ve S. Kasımbaeva , "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Yeni Fikir Dergisi, c. 8, sayı. 17, ss. 42-48, Ara. 2016