Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 49 - 71 2016-12-01

The Management Idea of Islam in Qur’an
Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi

Feyzullah EROĞLU [1]


Onepart of individual and social relation ships cover the management relations in all social systems. In a sense, management relations are power relations between managers, who have authority on decision making, and ruled, who have an implementer position. In case, main cultural components which have been shaped management relations named as the universe contemplation. In this context, if a society's or a religion's fundamental universe contemplations were known, it would be possible to know main principles and rules of management relations expand in that system. One of the sources that signify the universe contemplation in Quran is ''the parable of Adam andgenesis''. In this study, main management principles and rules of Islam will be tried to detect in terms of the verse about ''the parable of Adam and genesis''
Her sosyal sistemin, kendi bünyesindeki insanların bireysel ve toplumsal ilişkilerinin bir kısmı, yönetim ilişkilerinden meydana gelmektedir. Yönetim ilişkileri, bir anlamda karar verme yetkisine sahip olan yöneticiler ile uygulayıcı konumundaki yönetilenler arasındaki bir iktidar ilişkisidir. Her toplumun yönetim ilişkilerini şekillendiren asıl kültür öğelerine ise evren tasavvuru denmektedir. Bu bağlamda, belirli bir toplumun veya inanç sisteminin temel evren tasavvurları bilinirse o sistemin bünyesinde gelişecek olan yönetim ilişkilerinin temel ilke ve kuralları da anlaşılmış olur. Kur’an’da ki İslâmiyet’in evren tasavvurunu gösteren kaynaklardan biri de, ‚Âdem ve yaratılış kıssasıdır‛. Bu çalışmada, ‚Âdem ve yaratılış kıssası‛ ile ilgili âyetler üzerinden, İslâmiyet’in temel yönetim ilke ve kuralları tespit edilmeye çalışılacaktır
 • BAYRAKTAROĞLU, Serkan (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Genişletilmiş 2. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı
 • BIÇAK, Ayhan (2009), Türk Düşüncesi I Kökenler, Dergâh Yayınları:429, İstanbul
 • BIÇAK, Ayhan (2012),Evren Tasavvuru Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak, Dergâh Yayınları:510, İstanbul
 • BIÇAK, Ayhan (2014), Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci Dergâh Yayınları:594, İstanbul
 • ELİAÇIK, R.İhsan 2014, Nüzul Sırasına Göre Yaşayan Kur’an, Türkçe MealTefsir,İnşa Yayınları:10, İstanbul
 • EREN, Erol (2001),Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar) Genişletilmiş 5. Bası, Beta Yayın No;1067, İstanbul
 • ERDOĞAN, İlhan (1980),İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik, Üçdal Neşriyat, İstanbul
 • ERTÜRK, Mümin (2012),İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı, Beta Yayın No:2731, İstanbul
 • KILAVUZ. Ahmet Saim (?),‚ Akaid‛ (Üçüncü Bölüm) İlmihal I , İman ve İbadetler, İSAM- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırma Merkezi, İstanbul
 • ÖZAKPINAR, Yılmaz (1997),İslâm Medeniyeti ve Türk Kültürü, Kubbealtı Neşriyatı:54, İstanbul
 • ÖZAKPINAR, Yılmaz (2014),İnsan İnanan Bir Varlık, Ötüken Neşriyat Yayın Nu:426, İstanbul
 • NİYAZİ, Mehmet (1995),Türk Devlet Felsefesi, ÖtükenYayın, Nu:260, İstanbul
 • YAVUZ, Kerim (2013),Günümüzde İnancın Psikolojisi, Boğaz
 • İlk Yayımlanma tarihi, Yeni Fikir Dergisi, 2015 - Cilt: 1 - Sayı: 14,shf.; 7-29
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Feyzullah EROĞLU
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Anabilim Dalı,Denizli

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { yenifikirjournal923162, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {49 - 71}, doi = {}, title = {Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi}, key = {cite}, author = {Eroğlu, Feyzullah} }
APA Eroğlu, F . (2016). Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi . Yeni Fikir Dergisi , 8 (17) , 49-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923162
MLA Eroğlu, F . "Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi" . Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 49-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923162>
Chicago Eroğlu, F . "Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi". Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 49-71
RIS TY - JOUR T1 - Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi AU - Feyzullah Eroğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 71 VL - 8 IS - 17 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi %A Feyzullah Eroğlu %T Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi %D 2016 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Eroğlu, Feyzullah . "Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi". Yeni Fikir Dergisi 8 / 17 (Aralık 2016): 49-71 .
AMA Eroğlu F . Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2016; 8(17): 49-71.
Vancouver Eroğlu F . Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi. Yeni Fikir Dergisi. 2016; 8(17): 49-71.
IEEE F. Eroğlu , "Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi", Yeni Fikir Dergisi, c. 8, sayı. 17, ss. 49-71, Ara. 2016