Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 121 - 136 2016-12-01

Turkey's Policy Alliance and Participated in International Security Alliances 1928-1938
Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938

Mustafa BIYIKLI [1]


The new Turkish State showed, with its positive relations, peaceful neighborhood that it founded during the process in which it was re-modeling its foreign policy, and the Sadâbat Pact and peace of Montreux which was founded with peaceful, friendly intentions, that the global and regional peace and common security must be established and protected with the participation of all states. The common peace, common security and regional unity policies of the new Turkish State had awakened echo around the world and enhanced the reputation of the state abroad in a very short time
Yeni Türkiye, dünyayı sıkıntıya sokmaması için bütün devletlerin sorumlu olduğu dünya barışı ve bölgesel ortak barışın ve ortak güvenliğin, bütün devletlerin elbirliğiyle kurulması ve korunması gerektiğini; dış politikası, kurduğu iyi ilişkiler, iyi komşuluk, barış, dostluk ve birlik yaklaşımları yanı sıra oluşturulan Balkan Paktı, Montrö barışı ve Sadâbat Paktı örnekleriyle dünyaya gösterdi. Yeni Türkiye’nin izlediği ortak barış, ortak güvenlik ve bölge birliği politikası, Dünya’da yankı uyandırdı ve kısa zamanda Türkiye’nin dışarıda ve bölgesinde saygınlığını önemli derecede arttırdı
 • ARAS, Tevfik Rüştü, Atatürk’ün Dış Politikası, Kaynak yayınları, İstanbul, 2003.
 • ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), İş Bankası Yayınları, An- kara, 1991.
 • BARLAS, Dilek, ‚Türkiye’nin 1930’lardaki Balkan Politikası‛, Çağdaş Türk Diplo- masisi 200 Yıllık Süreç, Ed.: İsmail Soysal, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, ss. 361-373.
 • BAYÜLKEN, Haluk, ‚Atatürk İlkelerinin Türk Dış Politikasına Etkisi‛, Atatürk Araş- tırma Merkezi Dergisi, S.36, C. 12, Kasım 1996: http://www.atam.gov.tr/index.php?Page= DergiIcerik& IcerikNo=714, 05,06, 2011.
 • BIYIKLI, Mustafa, ‚Uluslararası Politikalar ve Afriavrasya Stratejiler Çemberinde Türkiye’nin Önemi ve Hayat Sahası‛, Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, C. 1, Gökkub- be Yayınları, İstanbul, 2008, s.11-34.
 • BIYIKLI, Mustafa, Batı İşgalleri Karşısında Tür- kiye’nin Ortadoğu Politikaları-Atatürk Dönemi-, Genişletilmiş 2. Baskı, Gök- kubbe Yayınları, İstanbul 2007.
 • BODUR, Harun, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi(1900-1999), Çağlar Yayınları, Ankara, 2005.
 • ÇELİK, Edip, 100 Soruda Türkiye’nin Dış Politi- kası, İstanbul, 1969.
 • DEMİRAY, Muhittin, ‚Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Stratejilerinin Gelişimi‛, Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi, Edi- tör: Mustafa Bıyıklı, C. I, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008.
 • DUHAMEL, Georges, Yeni Türkiye Bir Garp Devleti, Terc.: Can Yücel, Ankara, TTK., 1956.
 • Düstur, 3. Tertip, C. 15.
 • ERKUN, Vecdet, Budapeşte’den Ankara’ya: Anı- lar, Türk-Macar Dostluk Derneği Ya- yınları, Ankara, 1999.
 • GÖNLÜBOL, Mehmet- Sar, Cem, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası: 1919-1938, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1990.
 • GÖNLÜBOL, Mehmet v.d., Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1965, Ankara, 1969.
 • GRESH, Alain – Vidal, Dominique, Ortadoğu: Mezopotamya’dan Körfez Savaşı’na,Terc.: Hamdi Türe, İstanbul, Alan Yay. 1991.
 • İLGAZİ, Abdullah (Ed.) Atatürk İlkeleri ve İnkı- lap Tarihi, 1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2011.
 • KURTCEPHE, İsrafil – Beden, Aydın, ‚Türki- ye Cumhuriyeti Devleti’nin Musul- Kerkük Politikası‛
 • Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, C.II, Gökkubbe Yayın- ları, İstanbul, 2008, s.419-511.
 • KÜRKÇÜOĞLU, Ömer Türk-İngiliz İlişki- ler(1919-1926), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fa- kültesi Yayınları, Ankara, 1978.
 • Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Terc. Seha L.Meray, Takım: II, C.II, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, İstanbul, 2001.
 • TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. III, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1985.
 • Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı'ndan Bugüne Olgular Belgeler Yorumlar 1919-1980, Ed.: Baskın Oran, C. I, 7. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, 2003.
 • UÇAROL, Rifat, Siyasî Tarih (1789-1994), 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.
 • YAZICI, Reşat, Türkiye, İslâm Ülkeleri, Antlaş- malar ve Mevzuat, C. I-II, Ankara 1982.
 • ‚Locarno Antlaşması‛, (Çevirimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Locarno_ Antlaşması,22.05.2012.
 • ‚Britanya-İmparatorluğu‛, (Çevirimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Britanya_İ mparatorluğu, 22.05.2012.
 • ‚Kellog Briand Paktı‛, http://tr. wikipedia. org/wiki/Kellogg-Briand_Paktı, 22. 05. 2012
 • İlk Yayınlanma Tarihi; Yenifikir Dergisi SAYI: 9/Temmuz-Aralık 2012 Shf:151-166
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mustafa BIYIKLI
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi, FEF Tarih Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { yenifikirjournal923188, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {121 - 136}, doi = {}, title = {Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938}, key = {cite}, author = {Bıyıklı, Mustafa} }
APA Bıyıklı, M . (2016). Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938 . Yeni Fikir Dergisi , 8 (17) , 121-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923188
MLA Bıyıklı, M . "Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938" . Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 121-136 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61750/923188>
Chicago Bıyıklı, M . "Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938". Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 121-136
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938 AU - Mustafa Bıyıklı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 136 VL - 8 IS - 17 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938 %A Mustafa Bıyıklı %T Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938 %D 2016 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Bıyıklı, Mustafa . "Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938". Yeni Fikir Dergisi 8 / 17 (Aralık 2016): 121-136 .
AMA Bıyıklı M . Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2016; 8(17): 121-136.
Vancouver Bıyıklı M . Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938. Yeni Fikir Dergisi. 2016; 8(17): 121-136.
IEEE M. Bıyıklı , "Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları 1928-1938", Yeni Fikir Dergisi, c. 8, sayı. 17, ss. 121-136, Ara. 2016