Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 18, Sayfalar 33 - 42 2017-07-01

Informal Subculture Formatıons in Postmodern Culture and The Impact of Management Relationships
Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü

Şeyma Gün EROĞLU [1]


Business organizations are founded to produce certain goods and services. Jobs and tasks related to each stage of business organizations -from planning to the reaching of products to final consumer- are carried out through "people". Employees in business organizations interact with one another in the context of their mutual activities, feelings and thoughts during their work. As a result of the mutual interaction process of employees in organizations, informal groups emerge in line with various purposes and targets besides the formal working groups. In addition to informal groups arising from the relationships of employees in organizations, the postmodern culture, which has witnessed a great diversification with the globalization process, has accelerated the emergence of informal groups in organizations, which are extensions of various subcultural formations shaped by macro-sociological structures. In this study, informal groups in organization are researched
İş örgütleri, belirli mal ve hizmet üretmek için kurulurlar. İş örgütlerinin, planlama aşamasından başlayarak, ürünlerin nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen her aşamasına ilişkin iş ve görevler, ‚insanlar‛ aracılığıyla gerçekleşir. İş örgütlerinde çalışanlar, işlerin görülmesi esnasındaki karşılıklı faaliyetleri, duygu ve düşünceleri bağlamında birbirleriyle karşılıklı bir etkileşim içerisinde bulunurlar. Örgütlerde çalışanların karşılıklı etkileşim süreci sonucunda, biçimsel çalışma grupları yanında, çeşitli amaç ve hedefler doğrultusunda biçimsel olmayan gruplar halinde de örgütlenmeler meydana gelir. Küreselleşme süreciyle beraber büyük bir çeşitlenme gösteren postmodern kültür, iş örgütlerinde istihdam edilen insanların çalışma ortamındaki ilişkilerden doğan biçimsel olmayan gruplar yanında, makro-sosyolojik yapının üretmiş olduğu çeşitli alt kültür oluşumlarının örgütlerdeki uzantısı olan biçimsel olmayan grupların doğuşunu da hızlandırmıştır. Bu çalışmada, örgütlerdeki biçimsel olmayan gruplar incelenecektir
 • DERELİ, T. (1976). Organizasyonlarda Davra- nış, Birinci Cilt, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayın No:371, İstan- bul
 • ERDEM F. (1996). İşletme Kültürü, Friedrich- Naumann Vakfı ve Akdeniz Üniversi- tesi, Ankara.
 • EROĞLU, F. (2015). Davranış Bilimleri, 14. Basım, Beta Yayınları:3269, İstanbul
 • EROĞLU F., Koç M., Eroğlu Ş. G. (2013). ‚Eği- tim Yoluyla Girişimcilik Olgusunun Yükseltilmesi ve Bir Araştırma‛, 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 02- 04 Mayıs 2012, ss: 395-403, Manisa.
 • KOÇEL, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, Beta Yayın No:2551, İstanbul
 • MACİVER R. M., Page, C. H. (1969). Cemiyet I, (Çev. Amiran Kurtkan), 1000 Temel Eser, Devlet Kitapları, İstanbul.
 • ÖZAKPINAR, Y. (2009). Bir Medeniyet Teorisi Kültür ve Medeniyete Yeni Bir Bakış, 3. Baskı, Ötüken Yayın No: 437, İstan- bul.
 • PERSELL C.H. (1984). Understanding Society, An Introduction to Sociology, Harper and Row, Publishers, New York.
 • ROSENAU, P. M. (2004). Postmodernizm ve Toplum Bilimleri (Çev. Tuncay Bir- kan), Bilim ve Sanat, İkinci Basım, An- kara
 • SHAYEGAN, D. (1991). Yaralı Bilinç, Gelenek- sel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, (Çev. Haldun Bayrı), Metis Yayınları, İstanbul
 • SHAYEGAN, D. (2013). Melez Bilinç, (Çev. Haldun Bayrı), Metis Yayınları, İstan- bul
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Şeyma Gün EROĞLU
Kurum: . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2017

Bibtex @ { yenifikirjournal923161, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {33 - 42}, doi = {}, title = {Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü}, key = {cite}, author = {Eroğlu, Şeyma Gün} }
APA Eroğlu, Ş . (2017). Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü . Yeni Fikir Dergisi , 9 (18) , 33-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61751/923161
MLA Eroğlu, Ş . "Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü" . Yeni Fikir Dergisi 9 (2017 ): 33-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61751/923161>
Chicago Eroğlu, Ş . "Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü". Yeni Fikir Dergisi 9 (2017 ): 33-42
RIS TY - JOUR T1 - Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü AU - Şeyma Gün Eroğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 42 VL - 9 IS - 18 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü %A Şeyma Gün Eroğlu %T Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü %D 2017 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Eroğlu, Şeyma Gün . "Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü". Yeni Fikir Dergisi 9 / 18 (Temmuz 2017): 33-42 .
AMA Eroğlu Ş . Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2017; 9(18): 33-42.
Vancouver Eroğlu Ş . Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü. Yeni Fikir Dergisi. 2017; 9(18): 33-42.
IEEE Ş. Eroğlu , "Postmodern Kültürlerde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü", Yeni Fikir Dergisi, c. 9, sayı. 18, ss. 33-42, Tem. 2017