Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 20, Sayfalar 25 - 34 2018-07-01

Crusades to Aydın Province: Aydınoglu Ghazi Umur Bey’s Struggle Against the Crusaders
Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi

Kemal Ramazan HAYKIRAN [1]


The Crusades, that began in the XIth century, continued in subsequent centuries with the changings in nature and methods. One wave of these crusades was initiated in the face of systematic Turkic conguests of Western Anatolian shores that began in XIIIth century. Most striking of them was the crusade that Aydınoglu Ghazi Umur Beg faced which resulted from his activities in İzmir and its hinterland. Such that, Aydınoglu Ghazi Umur Beg, more than once, had to fight against crusader fleets on the shores of İzmir and Aydın
XI. yüzyılda başlayan Haçlı seferleri takip eden yüzyıllarda da şekil ve yöntem değiştirerek bir şekilde devam etmişti. Bu haçlı akınlarının bir dalgası da XIII. yüzyıldan itibaren Batı Anadolu kıyılarını sistematik bir biçimde fethetmeye başlamasının karşısında gelişmişti. Bunlar içinde en çok dikkat çekeni de Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in İzmir ve hiterlandını zorlaması neticesinde karşılaştığı haçlı akınlarıydı.Aydınoğlu Gazi Umur Bey İzmir ve Aydın kıyılarında birkaç defa Haçlı donanmaları ile savaşmak durumunda kalmıştı
 • AKIN, Himmet, Aydınoğulları Tarihi Hak- kında Bir Araştırma, İstanbul 1946.
 • BAYKARA, Tuncer ‟Aydınoğulları’nın İlk Devirlerine Dair Mülahazalar”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempoz- yumu-I: Aydınoğulları Tarihi, 4-6 Kasım 2010, yay. haz. Cüneyt Ka- nat, Mehmet Ersan, Mehmet Şeker, TTK, Ankara, 2013, S.33-40.
 • DAŞ, Mustafa, ‟Aydınoğlu Umur Bey’in Tartışılan Epir ve Tuna Seferi”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempoz- yumu-I: Aydınoğulları Tarihi, 4-6 Kasım 2010, yay. haz. Cüneyt Ka- nat, Mehmet Ersan, Mehmet Şeker, TTK, Ankara, 2013, s.73-82.
 • EFLÂKÎ, Âriflerin Menkıbeleri, (çev.T. Ya- zıcı), c.II, Ankara 1989.
 • EMECEN, Feridun, ‟Umur Bey”, TDVİA, c.42, 2012, s.156-159.
 • EMECEN, Feridun, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Timaş Yayınları, İstanbul 2016.
 • ENVERÎ, Düsturnâme-i Enverî, (nşr. Mük- rimin Halil Yinanç,), İstanbul 1929.
 • ENVERÎ, Düsturnâme-i Enverî, (trc. İ. Me- likoff Sayar, Le Destan d’Umur Pac- ha), Paris 1954.
 • İNALCIK, Halil, ‟Batı Anadolu’da Yük- selen Denizci Gazi Beylikleri Bi- zans ve Haçlılar”, Uluslararası Haçlı Seferleri Sempozyumu(23-25 Haziran 1997), TTK yay., Ankara 1999.
 • KONUKÇU, Enver, ‟Aydın İli’nin Geli- şiminde Aydın Bey”, Tire Araştır- maları Sempozyumu Bildiriler, C.2, ed. Mehmet Akif Erdoğru-Şule Pfeiffer Taş, 12-13 Mart 2015, İz- mir, s.109-118.
 • KEÇİŞ, Murat, Aydınoğulları Beyliği- Bizans Devleti İlişkileri,(1308-1390), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü TarihAnabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003.
 • KEÇİŞ, Murat, ‟Aydınoğulları Beyli- ği’nde Mehmed Bey’den Sonra ‘Uluğ Bey’ Kim Olduğu Konusun- da Yeni Bir Yorum”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu- I:Aydınoğulları Tarihi, 4-6 Kasım 2010, yay. haz. Cüneyt Kanat, Mehmet Ersan, Mehmet Şeker, TTK, Ankara, 2013, s.63-72.
 • LEMERLE, Paul, l’Emirat d’Aydin Byzance et L’Occident: Recherches Sur la Geste d’Umur Pacha, Paris 1957. MERÇİL, Erdoğan, ‟Aydınoğulları”
 • TDVİA, c.4, 1991, s.239-241.
 • NICOL, Donald M.,Bizans’ın Son Yüzyıl- ları: 1261-1453, (çev. Bilge Umar), Türkiye İş Bankası Yayınları, İs- tanbul 2016.
 • TURAN, Şerafettin, Türkiye İtalya İlişkileri I: Selçuklular’dan Bizans’ın Sona Eri- şine, İstanbul 1990.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Kemal Ramazan HAYKIRAN
Kurum: Adanan Menderes Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2018

Bibtex @ { yenifikirjournal923167, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {25 - 34}, doi = {}, title = {Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi}, key = {cite}, author = {Haykıran, Kemal Ramazan} }
APA Haykıran, K . (2018). Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi . Yeni Fikir Dergisi , 10 (20) , 25-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61753/923167
MLA Haykıran, K . "Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi" . Yeni Fikir Dergisi 10 (2018 ): 25-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61753/923167>
Chicago Haykıran, K . "Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi". Yeni Fikir Dergisi 10 (2018 ): 25-34
RIS TY - JOUR T1 - Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi AU - Kemal Ramazan Haykıran Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 34 VL - 10 IS - 20 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi %A Kemal Ramazan Haykıran %T Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi %D 2018 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 10 %N 20 %R %U
ISNAD Haykıran, Kemal Ramazan . "Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi". Yeni Fikir Dergisi 10 / 20 (Temmuz 2018): 25-34 .
AMA Haykıran K . Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2018; 10(20): 25-34.
Vancouver Haykıran K . Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi. Yeni Fikir Dergisi. 2018; 10(20): 25-34.
IEEE K. Haykıran , "Aydın Eli’nde Haçlı Seferleri: Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in Haçlılar İle Mücadelesi", Yeni Fikir Dergisi, c. 10, sayı. 20, ss. 25-34, Tem. 2018