Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 20, Sayfalar 67 - 97 2018-07-01

Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği

Oğuzhan ŞAHİN [1]


Immigration is an important process with its causes and effects which influence both the individuals immigrating and the people living in the places which allow immigrants. As it is considered that the process is completed sturdily only by being able to adjust to the country settled down, it is questioned, after Syrian individuals immigrating to a different country, how the problems with accessing to the healthcare and education services and adjusting the social life, culture of the region and the troubles experienced due to the wars reflect on the social life
Göç, neden ve sonuçlarıyla birlikte hem göç eden bireyleri hem de göç alan yerde yaşayanları etkileyen önemli bir süreçtir. Göç sürecinin, ancak yerleşilen ülkeye uyum sağlayabilmek ile sağlıklı bir şekilde tamamlandığı düşünüldüğünden Suriyeli bireylerin göç sonrasında, farklı bir ülkeye gelmeleriyle, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmada, bölgenin kültürüne, toplumsal yaşamına uyum sağlamada yaşanılan problemler ve savaş nedeniyle yaşanan sorunların toplumsal hayata nasıl yansıdığı sorgulanmıştır
  • ALPTEKİN, Duygu (2011), Toplumsal Aidiyet ve Gençlik: Üniversite Gençliğinin Aidiyeti Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
  • ILGIN, Candan; HACIHASANOĞLU, Orhan (2006), “Göç-Aidiyet İlişkisinin Belirlenmesi İçin Model: Berlin/Kreuzberg Örneği” itüdergisi/a –mimarlık- planlama-tasarım), C.5, S.2, ss. 59-70.
  • KOLUKIRIK, Suat (2006), “Bulgaristan’dan Göç Eden Türk Göçmenlerin Dayanışma ve Örgütlenme Biçimleri: İzmir Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 30, No.1, ss. 1- 13.
  • KOLUKIRIK, Suat (2014), “Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler”, Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 6, No. 2, ss. 37-53.
  • YILDIRIM, Onur (2006), Diplomasi ve GöçTürk-Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.
  • YILMAZ, Halim (2013), “Türkiye’de Suriyeli Mülteciler- İstanbul Örneği”, istanbul.mazlumder.org/webimage/suriyeli_ multeciler_raporu_2013.pdf, (06.04.2017).
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Oğuzhan ŞAHİN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2018

Bibtex @ { yenifikirjournal923200, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {67 - 97}, doi = {}, title = {Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği}, key = {cite}, author = {Şahin, Oğuzhan} }
APA Şahin, O . (2018). Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği . Yeni Fikir Dergisi , 10 (20) , 67-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61753/923200
MLA Şahin, O . "Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği" . Yeni Fikir Dergisi 10 (2018 ): 67-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61753/923200>
Chicago Şahin, O . "Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği". Yeni Fikir Dergisi 10 (2018 ): 67-97
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği AU - Oğuzhan Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 97 VL - 10 IS - 20 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği %A Oğuzhan Şahin %T Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği %D 2018 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 10 %N 20 %R %U
ISNAD Şahin, Oğuzhan . "Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği". Yeni Fikir Dergisi 10 / 20 (Temmuz 2018): 67-97 .
AMA Şahin O . Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2018; 10(20): 67-97.
Vancouver Şahin O . Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği. Yeni Fikir Dergisi. 2018; 10(20): 67-97.
IEEE O. Şahin , "Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği", Yeni Fikir Dergisi, c. 10, sayı. 20, ss. 67-97, Tem. 2018