Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 21, Sayfalar 86 - 101 2018-12-23

The Role of Israel in Turkey’s Relations with The Arab States
Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü

Emre KURT [1]


The subject of this study is the role of Israel in Turkey’s relations with the Arab states. In this regard, the role of the policies against Israel will be argued to impact Turkey’s rapprochement with Arab states. For this purpose, Turkey’s policies against the Arab states since 1923 and the role of Israel in determination of these policies will be analyzed. Underpinned by outcomes of the historical analysis, it will be highlighted that Turkey, considering the national interests and security, had better ensure the balance in relations with the Arab States and Israel in the Middle East
Bu çalışmanın konusunu Türkiye’nin Arap devletleriyle olan ilişkilerinde İsrail’in oynadığı rol oluşturmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin Arap devletleriyle ilişkilerinin yakınlaşmasında İsrail’e karşı izlenen politikaların önemli rol oynadığı tezi savunulacaktır. Belirlenen konu bağlamında 1923’ten günümüze Türkiye’nin Arap devletlerine karşı izlediği politika ve izlenen politikanın şekillenmesinde İsrail faktörü ele alınmıştır. Yapılan tarihsel incelemeden çıkan sonuçlar doğrultusunda Türkiye’nin ulusal çıkarları ve güvenliği için Ortadoğu’da gerek Arap devletleriyle, gerekse İsrail’le olan ilişkilerinde tekrar denge unsurunu sağlaması gerektiği vurgulanmıştır
 • ALJAZEERA, “Sisi'yi Övdü, Mursi'yi Eleştirdi”,1Aralık 2014, http://www.aljazeera.com.tr/haber/sis iyi-ovdu-mursiyi-elestirdi(2 Ekim 2018).
 • BENGİO, Ofra (2009). Türkiye - İsrail Hayalet İttifaktan Stratejik İşbirliğine, İstanbul: Erguvan Yayınları.
 • BERNSTEİN, B. J.(1980). ‘The Cuban Missile Crisis:Trading the Jupiters in Turkey?’, Political Science Quarterly. 95.1, ss.97–125
 • ÇALIŞ, Şaban ve Hüseyin Bağcı (2003). “Atatürk’s Foreign PolicyUnderstandingand Applicatıon”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Cilt 3, Sayı 6, ss.195-228.
 • ERHAN, Çağrı ve Ömer Kürkçüoğlu (2001). “Filistin Sorunu”,Baskın Oran (ed.). Türk Dış Politikası 1919-1980 içinde. İstanbul: İletişim Yayınları, ss.635-640.
 • FIRAT, Melek ve Ömer Kürkçüoğlu (2001). “Arap Devletleriyle İlişkiler”,Baskın Oran (ed.).Türk Dış Politikası 1919-1980 içinde. İstanbul: İletişim Yayınları, ss.784-795.
 • GOLDBERG, Jeffrey, “SaudiCrownPrince: Iran'sSupremeLeader 'Makes Hitler LookGood”, TheAtlantic, 2 Nisan 2018, https://www.theatlantic.com/internati onal/archive/2018/04/mohammedbin-salman-iranisrael/557036/(2Ekim2018).
 • GÖNLÜBOL, Mehmet ve Cem Sar (1996). “Lausanne’den Sonra Türk Dış Politikası”, Mehmet Gönlübol (der.). Olaylarla Türk Dış Politikası (1919- 1995) içinde.Ankara:Siyasal Kitabevi, ss.3-136.
 • GÖNLÜBOL, Mehmet ve Ömer Kürkçüoğlu (1996).“1973- 1980Dönemi”,Mehmet Gönlübol (der.).Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995) içinde. Ankara: Siyasal Kitabevi, ss.543-598.
 • KARPAT,Kemal H.(2001).Ortadoğu’da OsmanlıMirası ve Ulusçuluk. Recep Boztemur (çev.), Ankara: İmge Kitabevi.
 • KÜRKÇÜOĞLU, Ömer (2010). Türkiye’nin Arap Ortadoğusu’na Karşı Politikası. Ankara: Barış Kitap.
 • ORAN, Baskın. (2001).“Dönemin Bilançosu”, Baskın Oran (ed.). Türk Dış Politikası 1919-1980 içinde. İstanbul: İletişim Yayınları, 2001. ss.241-257
 • SEKULOW, Jay (2016).Turkey Israel Relations. Oxford Centre for the Study of Law&Public Policy Research Paper No.15-3.
 • SÖNMEZOĞLU, Faruk (2006),II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası.İstanbul: Der Yayınları.
 • TAMÇELİK, Soyalp ve Emre Kurt (Ekim 2014). “İsrail’in ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İzlediği Hidrokarbon Politikası ve Türkiye’ye Muhtemel Etkileri”, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Sosyal Bilimler Konferansı, Artvin: ss. 673-698
 • UZER,Umut (Ocak 2011).“Türkiye-İsrail İlişkilerinde Bunalım”,Ortadoğu Etütleri. Cilt 2, Sayı 2, , ss. 137-168.
 • VALANSİ, Karel (2018).TheCrescent Moon andtheMagen David, London: Hamilton Books.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Emre KURT
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 23 Aralık 2018

Bibtex @ { yenifikirjournal923213, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {86 - 101}, doi = {}, title = {Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü}, key = {cite}, author = {Kurt, Emre} }
APA Kurt, E . (2018). Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü . Yeni Fikir Dergisi , 10 (21) , 86-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61754/923213
MLA Kurt, E . "Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü" . Yeni Fikir Dergisi 10 (2018 ): 86-101 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61754/923213>
Chicago Kurt, E . "Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü". Yeni Fikir Dergisi 10 (2018 ): 86-101
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü AU - Emre Kurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 101 VL - 10 IS - 21 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü %A Emre Kurt %T Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü %D 2018 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 10 %N 21 %R %U
ISNAD Kurt, Emre . "Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü". Yeni Fikir Dergisi 10 / 21 (Aralık 2018): 86-101 .
AMA Kurt E . Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2018; 10(21): 86-101.
Vancouver Kurt E . Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü. Yeni Fikir Dergisi. 2018; 10(21): 86-101.
IEEE E. Kurt , "Türkiye'nin Arap Devletleri Politikasında İsrail Faktörü", Yeni Fikir Dergisi, c. 10, sayı. 21, ss. 86-101, Ara. 2018