Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 22, Sayfalar 92 - 104 2019-07-22

The Importance of Qudus in the Organization of the Crusades
HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ

Mehti ÇİFTÇİ [1]


Jerusalem is an important city with in three divine religions. For this reason, the city of Jerusalem has been at the center of wars since the early ages. Which religious group had the city in the hands of the city was a great respect. Due to this reason, the pilgrims who came to there gion developed the trade of Jerusalem. Hate has been in creased as trade meets cultures. The Crusades give us insight into how commercial and cultural relation sinteract. We need tounder stand what the city of Jerusalem wants to do in there gion. The importance of these afleet carrie dout by the Italian Fleet should be known. Because the Italian city-states continued their trade privileges during the Crusade in the Muslim Turkish States. The main purpose of this article is the activities of the City of Jerusalem until the in vasion of the Crusader sand the collapse of the Crusader Kingdom of Jerusalem. Until the occupation of the city by the Crusaders, the city of Jerusalem wasamong the subjects of the struggle in the struggle with the Anatolian Seljuk State. It wasalsode scribed in theNear East and Europe before the Crusades. The establishment of the Ayyubid State and its policy to wards the Crusaders are given
Kudüs üç ilahi din içinde önemli bir şehir konumundadır. Bu nedenle Kudüs şehri ilk çağlardan itibaren savaşların merkezinde yer almıştır. Şehir hangi dini grubun eline geçmişse büyük bir saygınlık nedeni olmuştur. Bu nedene bağlı olarak bölgeye gelen hacılar Kudüs’ün ticaretini geliştirmiştir. Ticaret dolayısıyla kültürler tanışırken, nefretler artmıştır. Haçlı Seferleri hem ticari hem kültürel ilişkilerin etkileşimin nasıl olduğunu kavramamız için bize fikir vermektedir. Kudüs şehrinin Haçlılar yönetimde bölgede ne yapmak istediğini anlamamız gerekmektedir. İtalyan Filolarının gerçekleştirdiği deniz seferlerinin öneminin bilinmesi gerekmektedir. Zira İtalyan şehir devletleri Haçlı Seferi sırasında elde ettiği ticaret imtiyazlarını, Müslüman Türk devletlerinde devam ettirmişlerdir. Bu makalenin ana amacı Kudüs Şehrinin, Haçlılar tarafından işgali ve Kudüs Haçlı Krallığının yıkılışına kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatılmıştır. Kudüs Şehri Haçlılar tarafından işgal edilinceye kadar Anadolu Selçuklu Devleti ile gerçekleştirdiği mücadelede makalenin konuları arasındadır. Ayrıca Haçlı Seferleri öncesi Yakın Doğu ve Avrupa’da anlatılmıştır. Eyyubi Devletinin kuruluşu ve Haçlılara karşı izlediği politika ya da yer verilmiştir
 • ALTAN, Ebru, “Haçlı Ordularının Anado- lu’da Geçtiği Yollar”, Belleten, Sayı: 243, ss. 571- 582.
 • CAHEN, Claude, Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, Çev. Mustafa Daş, Yedi- tepe Yayınları, İstanbul 2010.
 • CARNOTENSIS, Fulcherıus, Kudüs Seferi, Çev. İlcan Bihter Barlas, IO Kültür Sa- nat Yayıncılık, İstanbul 2009.
 • DEMİRKENT, Işın, Haçlı Seferleri ve Türkler, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 4, Ankara 2002.
 • DEMİRKENT, Işın, Haçlı Seferleri, Dünya Ya- yınları, İstanbul 2008.
 • DEMİRKENT, Işın, Urfa Haçlı Kontluğu I-II, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994.
 • ERSAN Mehmet, ALİCAN, Mustafa, Osman- lıdan Önce Onlar Vardı Türkiye Selçuk- luları, Timaş Yayınları İstanbul 2013.
 • GÜRKAN, Selime Leyle, TDV İslam Ansiklo- pedisi, Cilt 43, Ankara 2012.
 • HEYD, W., Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, Çev. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Ankara 2000.
 • HITTI, Prof. Dr. PH. K., Siyasi ve Kültürel İs- lam Tarihi, Çev. Prof. Dr. Salih Tuğ, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül- tesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2011.
 • İbn’ül Esir, El-Kamil fi’t-Tarih, XII, Çev. Ab- dülkerim Özaydın, Bahar Yayınları, İstanbul 1987.
 • KANAT, Cüneyt, BURÇAK, Devrim, Sorular- la Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınevi, 2013.
 • KESİK, Muharrem, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2003.
 • KOCA, Salim, Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuç- ları Açısından Nasıl Değerlendirilebi- lir?, Akademik Bakış, Cilt 10, Sayı 20, Yaz 2017.
 • SEVİM, Ali, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1989.
 • ŞEŞEN, Ramazan, Salaheddin Eyyubi, Ye- ditepe Yayınları, İstanbul 2018.
 • TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötükent Neşriyat, İstanbul 2003.
 • Urfalı Mateos, Urfalı MateosVakayi-namesi, Çev. H.D. Andreasyan, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987.
 • WISEBAUER, Susan Ortaçağ Dünyası, Çev. Mehmet Moralı, Alfa Yayınları, 2014.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mehti ÇİFTÇİ
Kurum: Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Master Öğrencisi.

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 17 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Temmuz 2019

Bibtex @ { yenifikirjournal923237, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {92 - 104}, doi = {}, title = {HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Çiftçi, Mehti} }
APA Çiftçi, M . (2019). HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ . Yeni Fikir Dergisi , 11 (22) , 92-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61755/923237
MLA Çiftçi, M . "HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ" . Yeni Fikir Dergisi 11 (2019 ): 92-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61755/923237>
Chicago Çiftçi, M . "HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ". Yeni Fikir Dergisi 11 (2019 ): 92-104
RIS TY - JOUR T1 - HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ AU - Mehti Çiftçi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 104 VL - 11 IS - 22 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ %A Mehti Çiftçi %T HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ %D 2019 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 11 %N 22 %R %U
ISNAD Çiftçi, Mehti . "HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ". Yeni Fikir Dergisi 11 / 22 (Temmuz 2019): 92-104 .
AMA Çiftçi M . HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2019; 11(22): 92-104.
Vancouver Çiftçi M . HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ. Yeni Fikir Dergisi. 2019; 11(22): 92-104.
IEEE M. Çiftçi , "HAÇLI SEFERLERİNİN DÜZENLENMSİNDE KUDÜS’ÜN ÖNEMİ", Yeni Fikir Dergisi, c. 11, sayı. 22, ss. 92-104, Tem. 2019