Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 23, Sayfalar 27 - 46 2019-12-22

Rauf Onursal's Works in Izmır Munıcipalıty And Its Term 1950-1954
Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954

Filiz ÇOLAK [1] , Ferhat KAYA [2]


Turkey, half a century ago has entered into an election atmosphere with the participation of multiple parties for the first time. In this election, the majority of the people who took the vote was the Democratic Party led by Celal Bayar and Adnan Menderes, who came out of the CHP. The same electorate used the DP in local elections. DP municipality was mostly active in poor neighborhoods, which were somewhat forgotten and where services did not go sufficiently. This paved the way for the services that are appreciated by the public. Rauf Onursal, the first mayor of the DP in İzmir, tried to meet the basic needs of poor districts such as roads, water and electricity with a populist approach and realized many projects during his time. These projects are still showing their existence even today. The most concrete example of this is the Variant Road that connects the mansion and Eşrefpaşa road. Although Rauf is an Honorary Millet deputy and the mayors who succeeded him after he left office, they did not have as controversial terms as Honorary. In this study, the activities of Rauf Onursal between the years of 1950-1954 during the mayoral period will be tried to be dealt with by giving profit and loss ratios
Türkiye, yarım asır önce ilk defa birden çok partinin katılımı ile bir seçim atmosferine girmiştir. Bu seçimlerde halkın çoğunluğunun oyunu alan taraf CHP içinden çıkan Celal Bayar ve Adnan Menderes’in liderliğini yaptığı Demokrat Parti DP olmuştur. Yine aynı seçmen, yerel seçimlerde de tarafını DP’den yana kullanmıştır. DP belediyeciliği daha çok, bir nevi unutulan ve hizmetlerin yeteri derecede gitmediği fakir semtlerde faaliyet göstermiştir. Bu durum, halk tarafından takdirle karşılanan hizmetlerinde önünü açmıştır. DP’nin İzmir’deki ilk belediye başkanı olan Rauf Onursal, halkçı anlayışla fakir semtlerin yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış ve kendi döneminde birçok projeye imza atmıştır. Bu projeler günümüzde bile halen varlığını gösteren projelerdir.Bunlar arasında en somut örnek Konak ve Eşrefpaşa yolunu birbirine bağlayan Varyant Yoludur. Rauf Onursal, milletvekili olup görevden ayrıldıktan sonra yerine gelen belediye başkanları da aynı anlayışla çalışsa da, Onursal kadar tartışmalı bir dönemleri olmamıştır. Bu çalışmada,1950-1954 yılları arası Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı dönemi faaliyetleri ele alınmıştır. Dönemin basını, Demokrat İzmir, Anadolu, Yeni Asır gibi, Belediye Zabıtları, dönemin tanıklarının anlatımı ve temel literatür eserleri kaynak olarak kullanılmıştır
  • İzmir Belediyesi Meclis Tutanakları, 1950-1955
  • TBMM Zabıt Ceridesi, Devre IX, Cilt:29, İçtima:4, 3 Mart 1954, s.722-723.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Filiz ÇOLAK
Kurum: Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Yazar: Ferhat KAYA
Kurum: Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Aralık 2019

Bibtex @ { yenifikirjournal923212, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {27 - 46}, doi = {}, title = {Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954}, key = {cite}, author = {Çolak, Filiz and Kaya, Ferhat} }
APA Çolak, F , Kaya, F . (2019). Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954 . Yeni Fikir Dergisi , 11 (23) , 27-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61756/923212
MLA Çolak, F , Kaya, F . "Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954" . Yeni Fikir Dergisi 11 (2019 ): 27-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61756/923212>
Chicago Çolak, F , Kaya, F . "Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954". Yeni Fikir Dergisi 11 (2019 ): 27-46
RIS TY - JOUR T1 - Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954 AU - Filiz Çolak , Ferhat Kaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 46 VL - 11 IS - 23 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954 %A Filiz Çolak , Ferhat Kaya %T Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954 %D 2019 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 11 %N 23 %R %U
ISNAD Çolak, Filiz , Kaya, Ferhat . "Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954". Yeni Fikir Dergisi 11 / 23 (Aralık 2019): 27-46 .
AMA Çolak F , Kaya F . Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2019; 11(23): 27-46.
Vancouver Çolak F , Kaya F . Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954. Yeni Fikir Dergisi. 2019; 11(23): 27-46.
IEEE F. Çolak ve F. Kaya , "Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları 1950-1954", Yeni Fikir Dergisi, c. 11, sayı. 23, ss. 27-46, Ara. 2019