Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 23, Sayfalar 47 - 56 2019-12-22

Historical Sources in the Grand Menderes Bosin and Cultural Tourism
Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi

İsa ÇELİK [1]


Recntly the new form of tourism in the worl is shaped by cultural tourism. The Grand Menderes basin that constitutes Anatolia and İt’s main part may not be isoleted from tgis development in tourism.Grand Menderes is not only important in agriculture but also in tourism. The physical and anthropological situation of the basin has been the basin fort he antique culture that is the subject of the cultural tuorism. The basin is the most populated aria of our country in the means of antique settlements. Two of the most visited archeological sites Hierapolis and Aydın – Milet ruins are also in the settlements from the antique perşod that are open to cultural tuorism. These archeological sites are Hierapolis , Aphrodisias , Milet , Didyma , Priene , Herakleia , M. Magnesiası Alinda , Alabanda and Nysa. İn additionthe basin has also many historical buldings and an important battle aria that are needed to open to tourism. Geography is base of immovable culture. With this excursions in the Grand Menderes Basin the cultural tourism of it is brought out in the geographical viewpoint
Dünya’da son yıllarda turizmin yeni formu kültür turizmiyle şekillenmektedir. Turizmdeki bu gelişmeden Anadolu ve onun önemli bir parçasını oluşturan Büyük Menderes havzası ayrı tutulamaz. B. Menderes Havzası tarımsal açıdan olduğu kadar turizm açısından da önemlidir. Havzasının fiziki ve beşeri coğrafi durumu, kültür turizmine konu olan, eski kültürün varlığına temel oluşturmuştur. Havza antik yerleşmeler açısından ülkemizin en yoğun sahalarından birini oluşturmaktadır. Ülkemizde en çok ziyaret edilen beş ören yerinden ikisi Hierapolis örenyeri , Aydın-Milet örenyeri B.Menderes Havzasında bulunmaktadır. Havzada ören turizmine açık on antik yerleşme vardır. Bu yerleşmeler Hierapolis , Aphrodisias , Milet , Didyma , Priene , Herakleia , M.Magnesiası , Alinda , Alabanda ve Nysa’dır. Havza tarihi yapılar açısından zengin olup turizme açılması gereken önemli bir savaş alanına Lade savaş alanı sahiptir. Coğrafya taşınmaz kültürün temelidir. Büyük Menderes havzasıda yapılan bu alan çalışması ile havzanın kültür turizmi, coğrafi açıdan ortaya konulmaya çalışılmıştır
 • Ramsay, W. M. , Anadolu’nun Tarihi Coğraf- yası , Çev. M. Pektaş, İstanbul, Milli Eği- tim Basımevi , 1960, s.23.
 • AKARCA, Aşkıdil , Şehir ve Savunması ,Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1972, s.6
 • YAVUZ, Galip Behiç , Çivril tarihi, Denizli Akın Mat. 1969, s.12
 • TUNCEL, Metin , ‘’Türkiye’de Kent Yerleş- melerinin Tarihçesine Toplu Bir Bakış’’ , Coğrafya Enstitü Dergisi, S.23 , Edebiyat Fak. Matb., s.137
 • BRWSTER, H. , Classical Anatoli, London – New York, I.B.Tourist- Co Ltd. Pub 1991 s.39.
 • MEMİŞ, Ekrem , Anadolu’nun Tarihi Coğraf- yası, Konya 1989, s.87
 • GÖKBEL, A. , ŞÖLEN H, , Aydın İli Tarihi, Aydın, 1936, s.27.
 • AKARCA, Aşkıdil, Şehir ve Savunması, s.9. Memiş, Anadolu’nun tarihi coğrafyası, s.106.
 • Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, s.175
 • SARTIAUX, F., M Rahmi, Küçük Asya’da Ölmüş Şehirler, İzmir, 1931 s.4.
 • GÖKBEL, ŞÖLEN, Aydın İli Tarihi, s.35.
 • AKÇA , Akçakoca, F. , Laodikya, Denizli, 1937, s.14
 • DEMİRCİOĞLU, H. , Roma Tarihi, Ankara, Türk Tarihi Kurumu Yay., 1993, s.337
 • ÖZSAİT , M. , Hellenist Ve Roma Devrinde Pisidia Tarihi, İstanbul, 1985, s.70.
 • TURAN, Osman , Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul, Turan Neşriyat, 1971, s.65.
 • AKÇA,Akçakoca,F. , Denizli Tarihi, Denizli, 1945, s.15.
 • BAYKARA, T. , Denizli Tarihi, s.39.
 • Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s.51.
 • ÖZEY , Ramazan , ‘’Adalar Denizi Sahilinde Bir Osmanlı Vilayeti; 1913’te Aydın’’, Marmara Cografya Dergisi, İstanbul, Sa- yı:2, s.51.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: İsa ÇELİK
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 12 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Aralık 2019

Bibtex @ { yenifikirjournal923217, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {47 - 56}, doi = {}, title = {Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi}, key = {cite}, author = {Çelik, İsa} }
APA Çelik, İ . (2019). Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi . Yeni Fikir Dergisi , 11 (23) , 47-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61756/923217
MLA Çelik, İ . "Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi" . Yeni Fikir Dergisi 11 (2019 ): 47-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61756/923217>
Chicago Çelik, İ . "Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi". Yeni Fikir Dergisi 11 (2019 ): 47-56
RIS TY - JOUR T1 - Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi AU - İsa Çelik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 56 VL - 11 IS - 23 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi %A İsa Çelik %T Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi %D 2019 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 11 %N 23 %R %U
ISNAD Çelik, İsa . "Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi". Yeni Fikir Dergisi 11 / 23 (Aralık 2019): 47-56 .
AMA Çelik İ . Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2019; 11(23): 47-56.
Vancouver Çelik İ . Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi. Yeni Fikir Dergisi. 2019; 11(23): 47-56.
IEEE İ. Çelik , "Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi", Yeni Fikir Dergisi, c. 11, sayı. 23, ss. 47-56, Ara. 2019